Kategori: Tesettür

basortusunun hukmu nedir

Başı açık gezmek insanı nasıl bir tehlikeye götürür

Bu hususta Kur’an-ı Kerimde iki ayet mevcuttur. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak gayet açık bir şekilde mealen şöyle buyurmaktadır: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar.”(1) “Mü’min kadınlara da …
islamda ortunmenin onemi

İslamda Örtünmenin Önemi

Mehmet TALU Bazı kimseler İslâm’da tesettür yokmuş, tesettür cahiliye devrinde varmış! Diyorlar. Ne büyük bir hezeyan… Tesettür Kur’anla, Sünnetle, İcma-i ümmetle sabittir. İnkâr eden kâfir olur. Bu bakımdan kadın ve kızların tesettürüne çok önem vermeliyiz. …
islamda ortunme ve kadin erkek iliskileri

İSLÂM’DA ÖRTÜNME ve KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ

îslâm dini herşeyde olduğu gibi bu mevzuda da kişileri kendi keyiflerine bırakmayıp bir ilâhi nizam getirmiştir. Biz bu konudaki âyetleri zikretmezden önce ulemanın görüşüne bir göz atalım: «Allah Tealâ buyurmuştur ki: «Ey Habibim, mü’min kadınlara …
kadinin iktisadi muhtariyeti

KADININ İKTİSADİ MUHTARİYETİ

Kadının iktisadi muhtariyetini kazanması nasıl olacaktır. Modern Batı toplumunun nazarında kadının bir «üretim aracı» olarak kullanılması acaba muhtariyet midir? İki cinsin münasebetlerini kısıtlayan Hıristiyanlığa karşı, serbestlikten kasıt fuhuşun yeniden yaygınlaştırılarak kadını o sefil hayata tekrar …
kadinin tesetturunde aranması gereken sartlar

Kadının Tesettüründe Aranması Gereken Şartlar

Geçmiş bölümlerde mezhep imamları ile müfessirlerin kadının tesettürü ile ilgili izahlarını gördük. Hemen hemen hepsi de mükemmel bir tesettürün sadece gözler açıkta kal­mak şartıyla olabileceğini beyan ettiler, Bu husus, yüz açılır diyenlerin delillerinin azlığı ve …
bediuzzaman said nursi soru cevap

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN BİR SUALE VERDİĞİ CEVAP

Suâl: “Ey Peygamber Hanımlarına kızlarına ve inananların kadınlarına söyle: (Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine salsınlar (vücutlarını örtsünler) onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.) “Ayet-i …
kadinin hicabı

KADININ HİCABI

(Zahidu-l-Kevserinin Makâlâtından) Cenab-ı Hak, Peygamberimizin hanımlarına Kur’an-ı Kerimde şöyle hitabetti: “Evlerinizde oturun, İlk cahiliyye çağı kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak (kırıta, kırıta) yürümeyin, Onlar, mü’minlerin anası oldukları halde Kuran’ın nas-sıyla örtünmek ile emrolundular. Ezvac-ı …