Kategori: Tasavvuf

Rabıta Ne Demektir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Rabıta Nedir?

Rabıta nedir? Rabıta; iki şeyi birbirine bağlayan ilgi, bağ, münasebet gibi manalara gelir. Tasavvuf yolunda ise rabıta; Allah-u Zülcelal’e O’nun Resulüne ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in varisleri olan salih kimselere duyulan bir sevgiden …
Suluk Etmek - Kadınlardan bey'at alma - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Mürşite El Vermek

Suluk Suluk etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey ‘at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?   Suluk etmek isteyen kimsenin mürşidine el vermek ve huzurunda tevbe etmek suretiyle kendisiyle bey’at etmenin …
Bey'at Ne Demektir? - Kaç Çeşit Bey'at Vardır - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Bey’at ne demektir?

Bey’at ne demektir? Bey’at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir. Tasavvufla bey’at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp helal ve hayırlara sarılacağına, günahlardan tevbe edip, bir daha yapmayacağına …
Mürşid-i Kamilin Alametleri - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Mürşid-i kamilin alametleri

Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir? İnsanları irşad eden mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır: 1-) Öncelikle ilmiyle amel eden âlim bir zat olmalıdır. 2-) Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin, …
Mürşid-i Kamil Kimdir? - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Mürşid-i Kamil kimdir?

Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil bulmak şart mıdır? Kur’an-ı Kerim’de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir. Hakikatta insan …
Evliya-Veli Ne Demektir - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Evliya – Veli ne demektir?

Evliya – Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır? Veli’nin çoğulu Evliya’ dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber …
Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlumudur? - Seyda Muhammed Konyevi

Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlu mudur?

Tasavvuf her insan için lüzumlu mudur? Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiyleri zahiri ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Bu yüzden insan da Allah-u Zülcelal’e karşı hem zahiri, hem de manevi olarak sorumludur. Zahiri …