Kategori: Namaz Hocası

TEYEMMÜM

TEYEMMÜM

Kast etmek, yönelmek manasına gelen teyemmüm, şeriat dilinde su bulunmadığı veya bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest almak veya gusl gerektiren hal) gidermek amacıyla yapılan hareketleri dile getirir. …
GUSÜL

GUSÜL

Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir. 1- Cünüplük; yani cinsi münasebet, ihtilam ve ne …
abdest1

ABDEST DUALARI

ABDESTE BAŞLARKEN; “Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm.”Allah’ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamdederim. AĞIZA SU VERİRKEN; “Allahümme enni alâ tilâveti’l Kur’ân-i ve zikrike ve şükrüke ve …
ABDEST

ABDEST

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam’ın …
İBADET

İBADET

İbadet, Allah’a tâzim ve saygı göstermek ve O’nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Niçin İbadet EdiyoruzBizi yoktan var eden ve yaşatan Allah’tır. Yüce Allah; Vücudumuzu, gören gözler, işiten kulaklar ve konuşan dil gibi …
İSLAM VE MÜKELLEF

İSLAM VE MÜKELLEF

İslam, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’tan aldığı kesin olarak bilinen dini emir ve yasakları kalb ile doğrulayıp, bu emir ve yasakların gereği olan iş ve davranışları yapmaktır. İslam’ın şartları beştir:1. Allah’tan başka hiç bir ilah olmadığını, …
KADERE İMAN

KADERE İMAN

Kader ve Kaza Ne Demektir İmanın şartlarından altıncısı, kader ve kazaya, ister iyi, ister kötü, her şeyin Allah’ın bilmesi, dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır. Kâinatta, olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını, henüz onlar …