Kategori: Namaz Hocası

kamer suresi tefsiri

ADAB-I MUAŞERET

ADAB Ahlak,terbiye ve nezaket kuralları. Birini ziyafete davet etmek manasını ifade eden edeb, İslam’ın güzel saydığı söz ve davranışlardır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet olunan bilimum hayır, zarâfet, usluluk ve güzel ahlak demektir. Edeb, …
modern islam dusuncesinin tenkidi

DİNİ SUALLER

MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA BAZI DİNİ SUALLER S-1) Allah kaçtır?C-1) Allah birdir. S-2) Bir olduğuna delilin nedir?C-2) İhlas suresinin ilk ayet-i kerimesidir. S-3) Bunun manası nedir?C-3) “De ki: O Allah’tır, bir tektir. S-4) Allah’ın varlığına akli delilin …
kuran sunnet icma kiyas

54 FARZ

ELLİDÖRT FARZ 1- Allah’ı daima zikretmek. 2- Helal kazanılmış elbise giymek 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüplükten gusletmek. 6- Rızk için Allah’a tevekkül (itimad) etmek. 7- Helalden yeyip içmek. 8- Allah’ın …
iblis ve azabini beyan imam gazali kalplerin kesfi

32 FARZ

OTUZİKİ FARZ İMANIN ŞARTLARI1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.2- Allah’ın meleklerine inanmak.3- Allah’ın kitablarına inanmak.4- Allah’ın peygamberlerine inanmak.5- Ahiret gününe inanmak.6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak. İSLAMIN ŞARTLARI1- Kelime-i şehadet …
modern islam dusuncesi 1

VEDA HUTBESİ

(Bu hutbe, M.S. 632 yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur.) EY İNSANLAR!Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle …
Ebu Hureyre

PEYGAMBERİMİZİN SAV HAYATI

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği: İnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) …
Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali - Kurban ve Av

KURBAN

Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah’a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah’a yaklaşmış, O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur.Kurban …