modern islam dusuncesinin tenkidi
Posted in Namaz Hocası

DİNİ SUALLER

MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA BAZI DİNİ SUALLER S-1) Allah kaçtır?C-1) Allah birdir. S-2) Bir olduğuna delilin nedir?C-2) İhlas suresinin ilk ayet-i kerimesidir. S-3) Bunun manası nedir?C-3) “De…

Devamı...
kuran sunnet icma kiyas
Posted in Namaz Hocası

54 FARZ

ELLİDÖRT FARZ 1- Allah’ı daima zikretmek. 2- Helal kazanılmış elbise giymek 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüplükten gusletmek. 6- Rızk için…

Devamı...
iblis ve azabini beyan imam gazali kalplerin kesfi
Posted in Namaz Hocası

32 FARZ

OTUZİKİ FARZ İMANIN ŞARTLARI1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.2- Allah’ın meleklerine inanmak.3- Allah’ın kitablarına inanmak.4- Allah’ın peygamberlerine inanmak.5- Ahiret gününe inanmak.6- Kadere, hayır ve şerrin…

Devamı...
modern islam dusuncesi 1
Posted in Namaz Hocası

VEDA HUTBESİ

(Bu hutbe, M.S. 632 yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle…

Devamı...
Ebu Hureyre
Posted in Namaz Hocası

PEYGAMBERİMİZİN SAV HAYATI

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği: İnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan…

Devamı...
Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali - Kurban ve Av
Posted in Namaz Hocası

KURBAN

Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah’a bir şükran, bir…

Devamı...
Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali - Hac
Posted in Namaz Hocası

HAC

Hac ve Önemiİslâm şartlarının beşincisi hac’dır. Hac,belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de…

Devamı...