Kategori: Makaleler

cennet kimsenin tekelinde degildir cevap

CENNET KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR

CENNET KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR BAŞLIKLI MAKALEYE CEVAP Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Allah Teâlâ’ya hamd ve âlemlere rahmet olarak gönderilen O’nun değerli elçisi efendimize salât u selâm ederiz. Değerli kardeşim Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, …
Oryantalizmden Etkilenenler Kur'anı Kerimi Anlayamazlar

ORYANTALİZMDEN ETKİLENENLER…

ORYANTALİZMDEN ETKİLENENLER KUR’AN-I KERİM’İ ANLAYAMAZLAR Prof Muhammed Ali es-Sâbûni Hristiyanlar’ın Cennet’e girme meselesi başta olmak üzere tartışılan konulara açıklık getirdi İnkişaf: Hocam Kur’an-ı Kerim’in anlaşılabilmesi için İslam’ın erken asırlarından bu tarafa uygulanan ve zaman içerisinde …
icimize ayrilik atesi dusmesin

İÇİMİZE AYRILIK ATEŞİ DÜŞMESİN

Uzak ve yakın tarihimiz şahit ki, bir ve beraber olduğumuzda bileğimizi bükebilecek kimse çıkmadı. Bir taraftan nice zaferlere imza atarken, diğer taraftan kültür ve medeniyet değerlerimizle dünyaya insanlık öğrettik. Ne zaman aramıza tefrika ve ayrılık …
din kimin emrinde

DİN KİMİN EMRİNDE?

Dini ve dünyayı batılılar gibi anlama hastalığına tutulalı beri, kimi müslümanların İslâm hakkında tuhaf ve yabancı fikirler üretmeye, şimdiye kadar rastlanmamış yorumlar yapmaya başladığını görüyoruz. Batılıların kendi geçmişlerinde Hz. Musa ve Hz. İsa a.s.’ın tebliğ …
Selefilik neyin devami

SELEFİLİK NEYİN DEVAMI

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler mahşerine dönüşen zihnin, hakikati yanlışlardan ayıklayabilmesi, vahyi bozulmamış bir akılla okuması ile mümkündür. Peygamberler farklı renk, dil ve iklimlerin …
selefilik itikadi bir mezhepmidir

SELEFİLİK İTİKADİ BİR MEZHEP MİDİR?

Nazariyede doğru kabul edilebilir gibi görünen, fakat pratikte yanlış neticelere sebeb olan hükümlere “Paradoks” denilir. Bu hal, insan aklının kendi kendine kurduğu bir tuzaktır. Muhakkak ki her mü’min; Resûl-i Ekrem (sav) ve Ashabının takip ettiği …
selef selefilik

SELEF VE SELEFİLİK

Tarih içinde izine rastlanmadığı halde, günümüzde birçok fırka ve fikir akımı dikkat çekmektedir. Modernistler, Reformistler, Ehl-i Kur’an (Kur’aniyyun, Mealciler) ve İslâm’ın saf haline dönme iddiasında bulunan Selefiler bunlardan başlıcalarıdır. Günümüzde ilmin zayıflaması ve doğru ile …