Kategori: Kalplerin Keşfi

emanet ve tevbe kalplerin kesfi imamgazali

EMANET VE TEVBE

Rivayete göre Muhammed İbni Münhedir, şöyle der: «Babamın bana şöyle anlattığını hatırlıyorum: Bir defa Süfyan’üs – Sevrî, Harem-i Şerifi tavaf ederken her adım başında Peygamberimize (S.A.S.) salâtü selâm getiren bir adam görür, der ki: «Behey …
seytanin dusmanligi kalplerin kesfi imam gazali

ŞEYTANIN DÜŞMANLIĞI

Her müminin, âlimleri ve salihleri sevmesi, onlar ile düşüp kalkmayı huy edinmesi,gereken bilgileri onlara sorup edinmesi, nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı düşman bilmesi gerekir. Nitekim ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Şeytan size …
emri bil maruf nehyi anil munker imam gazali

EMR-İ BİL MARUF VE NEHY-İ ANİL MÜNKER

Enes Bin Malik’den rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Benîm üzerime bir kere selât-ü selâm getirenin nefsinden ulu Allah (C.C) beyaz bir bulut yaratır. Allah (C.C) buluta rahmet denizinden su yüklenmesini emreder, o da …
namaz kalplerin kesfi imam gazali

NAMAZI HUZUR VE HUŞU İLE TAMAMLAMAK

Ulu Allah (CC.) buyuruyor ki: — Namazlarında huşu içinde olan mü’minler kurtuluşa ermişlerdir» (45). Bilesin ki, dil âlimleri «huşu» kelimesini «korkmak» ve «çekinmek» gibi kalb eylemlerinden» sayar, bazıları da «sükûnet», «öteye beriye bakmamak» ve «oynamamak» …
emanet kalplerin kesfi imam gazali

EMANET

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: — Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler« (43) Âyet-i kerimedeki «emanet» in mânası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır. Kurtubî’ye …
iblis ve azabini beyan imam gazali kalplerin kesfi

İBLİS VE AZABINI BEYAN

 Ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Eğer dönerlerse (Allah’ın emrine uymaktan ve Resul’ünün gösterdiği yoldan yüz çevirirlerse) bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez (onların ne tevbelerini kabul eder ve ne de günahlarını bağışlar)» (40). Nitekim ulu …
Allaha itaat rasulunu sevmek kalplerin kesfi imam gazali

ALLAH’A İTAAT, ONU SEVMEK, RESULÜNÜ SEVMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor: — De ki, «eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin» (38). Allah’ın rahmeti üzerinde olsun, bil ki, kulun Allah’ı ve O’nun Resul’ünü sevmesi, onlara boyun eğmekle, onların emrine …