Kategori: İsimlerin Anlamı

F harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – F HARFİ

F FADALE: (Ar.) Er. 1. Faziletli. 2. Rasulullah’a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur. FADIL: (Ar.) Er. – (bkz. Fâzıl). FADİLE: (Ar.) Ka. – (bkz. Fazıl). FADİME: (Tür.) Ka. – (bkz. …
E harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – E HARFİ

E EBAN: (Ar.) Er. – Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman’ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe’ye refakat etmiştir. EBBEDULLAH: (Ar.) Er. – Allah ebedi eylesin, daim eylesin. EBECEN: (Tür.) Er. …
D harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – D HARFİ

D DADAŞ: (Tür.) Er. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. DAFİ: (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. DAĞAŞAN: (Tür.) Er. – Dağaşan. DAĞDELEN: (Tür.) Er. – (bkz. Dağaşan). DAĞHAN: (Tür.). – Eski …
isimlerin anlami c harfi

İSİMLERİN ANLAMI – Ç HARFİ

Ç ÇAĞA: (Tür.). – Çocuk. ÇAĞAÇAR: (Tür.) Er. – Çağ açacak kimse. ÇAĞAKAN: (Tür.) Er. – Çağı yakalayan, çağdaş. ÇAĞAN: (Tür.) Er. – Bayram, şenlik. ÇAĞANAK: (Tür.) Er. – Körfez, liman. ÇAĞAR: (Tür.) Er. 1. …
C harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – C HARFİ

C CABBAR: (Ar.) Er. – (bkz. Cebbar). CABGU: (Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. CABİR: (Ar.) Er. – 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah’ın …
B harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – B HARFİ

B BABA: (Tür.) Er. 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya …
A harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – A HARFİ

A  ÂBAD: (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar. ABADÎ: (Fars.) Er. – Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çe­lebi. Türk hukuk bilgini (1555). ABAKA HAN: (Tür.)- İlhanlı hü­kümdarı Hülagu’nun oğlu. ABAY …