Kategori: İsimlerin Anlamı

L harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – L HARFİ

L LÂCEREM: (Ar.) Ka. 1. Şüphesiz. 2. Besbelli, elbette. LAÇİN: (Tür.). 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. LAHİB: (Ar.) Er. – Açık yol. LÂHİK: (Ar.) …
K harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – K HARFİ

K KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. KA’B: (Ar.) Er. 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka’b b. Züheyr (Vll.yy.): …
J harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – J HARFİ

J JALE: (Fars.) Ka. – Gece meydana gelen ve sabah çiçekler üzerinde görülen su damlacığı, çiğ, şebnem (bkz. Şebnem). JENGAR: (Tür.) Ka. 1. Bakır pası. 2. Çöktaşı. 3. Deniz yeşili renk. JERFÎ: (Fars.) Er. – …
İ harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – İ HARFİ

İ İBADULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah’ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok. İBER: (Ar.). – İbretler, alınan kötü dersler. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. İBHAC: (Ar.). – Sevindirme, sevindirilme. – Erkek …
I harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – I HARFİ

I IDIK: (Tür.) Er. – Kutsal, mübarek. IDIKUT: (Tür.) Er. 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. IKNAT: (Ar.) Ka. 1. Allah’a dua etme, yalvarma. 2. İnkisar etme. 3. Namazda kıyamı uzatma ve …
H harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – H HARFİ

H HABBAN: (Ar.) Er. – Güney Arabistan’da bir kasaba. HABİB: (Ar.) Er. – Sevgili. Seven, dost. HABEŞİ: (Ar.) Er. – Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. HABİBE: (Ar.) Ka. …
G harfi ile başlayan isimlerin anlamı - anlamları

İSİMLERİN ANLAMI – G HARFİ

G GABRA: (Ar.) Ka. – Yer, yeryüzü, arz. GAFFAR: (Ar.) Er. 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah’ın isimlerinden. -(bkz. Abdülgaffar). GAFUR: (Ar.) Er. – Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden …