İslamda İlk Fitne

     Şiilere göre Ebu Hureyre (r.a) 2-3 yıl Peygamberimizin yanında kalmış ve en çok hadis rivayet etmişdir?. Bunun için onun hadislerini kabul etmiyorlar. Bunu açıklar mısınız?
     Hak Sözün Vesikaları
     Eshab-ı Kiramın Üstünlükleri
     Şiiler Hz.Ebubekir'in r.a.,  Fedek Hurmalığını Hz.Fatıma'ya r.a. vermediğini mirastan mahrum bıraktığını, hakkının yendiğini söylüyorlar. Bu olayın aslı nedir?
     Şiiler Hz.Ömer'in r.a. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vasiyet yazmasına engel oldu. Eğer izin verseydi Hz.Peygamber Hz.Ali'yi r.a. halife olarak tayin edecekti diyorlar.
     Resulullah'ın (S.A.V.) Aline, Ashabına ve Ehlibeytine Muhabbet Gösterilmesi
     Ashabın Fazilet ve Menkıbelerinin Yüceliği
     Allah Rasulünün Sahabilerinin Fazileti
     Resulullah (s.a.)'ın Sahabilerine Sövmenin Yasak Olması
     Sahabe sevgisinin dinimizdeki yeri nedir ki, bazı guruplar sahabelerden bir kısmına düşman olmaları yüzünden ehl-i dalalet kabul ediliyorlar?
     Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerdir, bu iddialara nasıl cevap verilebilir?
     Reddi Revafıd Tercümesi
     Şiilik ve Mahiyeti - Hafız Abdullah Muhammed b. Osman ez-Zehebî
     Hazret-i Ebubekir (r.a.)
     İbn Hacer El Heytemi - Ashabtan Birine Kötü Söz Söylemek
     Hazret-i Ebubekir'in Fazileti (r.a.) - Kütüb-i Sitte
     Hz. Ömer'in (r.a.) Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Hazret-i Osman'ın (r.a.) Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Hz. Ali'nin  (r.a.) Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Erkek Sahabilerin Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Kadın Sahabileri Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Ehli Beytin Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Ensarın Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Bedir, Akabe ve Bey'atu'r Rıdvan'a Katılanların Fazileti - Kütüb-i Sitte
     Sahabe ve Fitne Hareketleri - Kütüb-i Sitte
     Şia nedir? Ne Değildir? (Video)
     Şia'nın Kur'an'la Hesaplaşması