nas suresi

NAS SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre de Felâk sûresini müteâkip Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ve Kur’an-ı Kerim’in son yüz on dördüncü sûre-i [DEVAMI]

felak suresi

FELAK SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Fîl” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Felakın Rab’bine, yâni: Mahlûkatı tertip ve tanzîm eden kuvvetin ezeli [DEVAMI]

ihlas suresi tefsiri

İHLAS SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Ennâs” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Cenab-ı Hak’kın birliğini, yüce vasıflarını en mükemmel, en samimi [DEVAMI]

tebbet suresi tefsiri

TEBBET SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Feth” sûresinden sonra Mekke-i Mükereme’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ebû Leheb’in hüsrana, helâke uğradığını gösterdiği için kendisine “Tebbet” [DEVAMI]

nasr suresi tefsiri 1

NASR SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Et-Tevbe” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’i, ilâhî zafere ulaşmayı müjdelediği için kendisine bu ad [DEVAMI]

kafirun suresi tefsiri

KAFİRUN SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Maun” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kâfirlere bir ihtarı içermiş olduğu için kendisine bu isim verilmiştir. [DEVAMI]

kevser suresi

KEVSER SURESİ

Nisan 15, 2018 Tahavi 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsân buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim [DEVAMI]