RÜYA TABİRLERİ – Z HARFİ

z harfi ile baslayan ruya tabirleri
z harfi ile baslayan ruya tabirleri

Z

* ZABITA: Bir kimsenin rüyada zabıta memuru görmesi, kurtuluşa ve herkesin

selâmetine delâlet eder. Çünkü zabıta halkın işlerini ıslaha memurdur.

Rüyada zabıta memuru görmek, işlerini ıslaha çalışan ve insanları koruyan kimselere

de işarettir.

Zabıta memurunu güzel bir halde görmek, güzel bir yardıma, şiddet ve korkudan

emin olmaya delâlet eder.

Rüyada kendisini zabıta memuru olmuş görmek, bir bela ve âfete işarettir. Zira bir

memurlukta manevî vebal vardır.

Rüyada zabıta memurunu pejmürde bir şekilde görmek, o memurun işinin ehli

olmadığına ve kötü bir kimse olduğuna delâlet eder.

Zabıta memuru görmek, bazı kere de gam ve üzüntüye delâlet eder. Çok kere zabıta

memurları esnafı sıkıştırırlar.

* ZABİT (Subay): Rüyada zabit görmek, izzet ve şerefe, halk arasında iyi bir isimle

anılmaya delâlet eder.

* ZAFERAN: Rüyada zaferan görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve güzel isme

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüklerle zaferanı olduğunu görmesi, çok mala ve nimete nail

olmaya alâmettir.

Bekâr bir adamın rüyada zaferan görmesi veya alması, güzel ve zengin bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada zaferan öğüttüğünü görmek, çeşitli sebeplerden dolayı hastalığa işarettir.

Rüyada havanda zaferan dövdüğünü görmek, bir kadınla münasebette bulunmaya

delâlet eder.

* ZAFER: Rüyada düşmana karşı zafer kazandığını görmek, şan ve şöhrete ve iyi bir

isimle anılmaya delâlet eder.

* ZAHİRE: Rüyada buğday, arpa gibi zahire görmek, mala, rızka ve menfaata delâlet

eder. Fakir bir adamın rüyada zahire görmesi, zengin olacağına alâmettir.

* ZAYIFLIK: Rüyada zayıflık, korku ve şiddete delâlet eder.

* ZAHMET: Rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, refaha, rahatlığa, sürür

ve sevince delâlet eder. Çünkü her zahmetin sonunda bir rahmet vardır.

Bazı kere de rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, işinde hile yapmaya, batıl

yolla insanların mallarını yemeye delâlet eder.

Meşakkat ve zahmet görmek, kaçınılması gereken şeyleri yapmaya da işarettir.

* ZALİM: Zalim ve insafsız birinin rüyada adaletli ve insaflı davrandığını görmek,

malın ve canın emniyetine delâlet eder.

Günahta ısrarlı olan bir kimsenin rüyada adaletli işler yaptığını görmesi, tevbe etmeye

ve günahtan halâs olmaya işarettir.

Rüyada zalim bir sultanın adaletini görmek, tebaanın üzüntü ve kederden

kurtulmasına ve sevince erişmesine delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kendisine zulmettiğini görmek, rüya sahibinin sevinç ve sürura

erişeceğine işarettir.

* ZAM: Rüyada insanların yiyeceği ve giyeceği şeylere zam yapıldığını görmek, kolay

kazanılan rızka, menfaat ve mala delâlet eder.

* ZAMAN: Rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamanı görmek, o zaman

miktarı nimete ye paraya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada duaların kabul edileceği saati görmesi, kötülüklerin ve yaramaz

şeylerin ortadan kalkmasına, fakirin zenginliğine ve sözü yerine getirmeye delâlet

eder. Rüyada cuma saatini görmek, hastanın şifa bulmasına ve hayırlı rızka delâlet

eder.

* ZAMK: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zamk görmek, mal ve eşyanın

arkada kalanına delâlet eder. Rüyada zamk yediğini veya bir kimsenin kendisine

verdiğini veya satın aldığını görmek, halkın mal ve emvalinden istifade etmeye

alâmettir.

Rüyada bir kimseye zamk verdiğini görmek, kendi malından ona ihsan etmeye

işarettir.

Rüyada zamk görmek, az bir menfaata delâlet eder.

* ZAMBAK ÇİÇEĞİ: Rüyada zambak çiçeği görmek, refah ve genişliğe, rızık ve mala

ve müjdeli habere delâlet eder.

* ZAN: Rüyada bir kimseye hüsn-ü zanda bulunduğunu görmek, hayır ve iyiliğe

delâlet eder. Kötü zanda bulunmak da bunun zıddı ile tâbir olunur.

* ZAR: Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düşmana, harp ve husûmete delâlet

eder. Rüyada zar ile kumar oynadığını görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet

değildir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak beş vech ile tâbir

olunur:

a) Kumar ve muhasebe,

b) Zevce,

c) Evlat,

d) Kız hizmetçi,

e) Mal.

Rüyada zar çektiğini görmek, talih oyunlarına bel bağlamaya ve boş ümide delâlet

eder.

* ZARARA UĞRAMAK: Rüyada zarara uğradığını görmek, insanın işlediği günah ie

tâbir edilir.

Rüyada kendisine zarar ve musibet eriştiğini görmek, üzüntü, şiddet ve meşakkate

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada zarara uğramak, itikadın bozukluğuna veya hidayetten sonra

sapıklığa delâlet eder.

Rüyada zarar ve musibete duçar olduğunu görmek, hastanın ölümüne, fakirliğe,

hapisliğe ve körlüğe delâlet eder.

* ZARF: Rüyada içinde mektup olan bir zarf görmek, ilme. ince bir mânâya, maksada

erişmeye ve içine bir şey konulan sandığa delâlet eder.

Rüyada postadan bir zarf geldiğini görmek, müjdeli ve hayırlı habere veya gurbette

olan bir kimsenin dönmesine delâlet eder.

* ZAYIFLIK: Bir kimsenin rüyada zıyıflığmı ve kuvvetten düşğünü görmesi, kuvvete

ve kudrete delâlet eder. Rüyada zayıflık görmek, aşk ve üzüntü ile de tâbir olunur.

Yine rüyada zayıf olduğunu görmek, fakirliğe, makam ve mevkiden düşmeğe delâlet

eder. Rüyada vücudunun zayıf olduğunu görmek, dinde noksanlığa işarettir ve o kişi

farz olan ibadetleri eda etmekte tembellik eder.

* ZAYİ VE TELEF ETMEK: Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek,

bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir. Veya o kişi şehadet ve

ahdini bozar.

Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular hakkında kötü

söz söylemeye delâlet eder. Bazı kere de bir şeyi telef etmek, kin ve düşmanlığa

delâlet eder.

* ZEBERCED: Kişinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. doğru, şecaatli, takva ve

vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder.

Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir.

Rüyada bir kimsenin kendisine” zeberced verdiğini görmek, hayra, nimete, mala ve

menfaata delâlet eder. Yine rüyada zeberced görmek, çok hayra, devamlı sevince,

menfaat ve helal mala işarettir.

Bazı kere de zeberced görmek, ilim ve takvadan hâsıl olan doğru söze delâlet eder.

Rüyada bir zeberced taşı bulduğunu görmek, ele geçecek helal mala işarettir. Mâlik

olduğu zebercedi kaybettiğini görmek, malda meydana gelecek zarara delâlet eder.

Rüyada bekâr bir kadının bir erkeğin kendisine zeberced hediye ettiğini görmesi, o

kişi ile evlenmesine delâlet eder.

* ZEBUR: Rüyada Allah (c.c.) tarafından kulu ve peygamberi Hazret-i Davud (a.s.)’a

nazil olan Zebur’u görmek, tevbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalbleri birleştirmeye,

neşe verici şeylere ve hitabete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada Zebur’u okuduğunu görmek, peygamberlerin yolunca gitmeye işarettir.

* ZEHİR: Kişinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamın rüyada

kendisine zehir içirdiğini ve vücudunda şişler meydana geldiğini görmesi, meydana

çıkacak şiş miktarmca mala nailiyete delâlet eder.

Rüyada zehir içtiğini görmek, uzun ömre delâlet eder.

Ibn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada tanınmış bir kimsenin kendisine zehir verdiğini veya içirdiğini görmek, o

zattan gelecek haram mala delâlet eder.

Rüyada zehir içerek vefat ettiğini görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder.

Rüyada çok zehirlere mâlik olduğunu ve bunlarla uğraşğını görmek, ahiete faydası

olmayan işlerle vakit geçirmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada öldürücü zehir görmesi, ölüme işarettir. Yine zehir, onu rüyada

içen kimse için, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* ZEHİRİ YOK EDEN İLAÇ: Rüyada zehiri gideren ilacı görmek, korkudan emin

olmaya delâlet eder.

Bir gün bir adam, İbn-i Şîrîn hazretlerinin huzuruna gelip:

– Ey imam, dedi, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin baş

parmağı şişerek acı ve ıstırap verdi ve bir ilaç alıp ağzıma koyunca acısı zail oldu.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) o kimseye hitaben:

– Ey Adem, dedi, sen günahkâr kimselerle düşüp kalkan birisin. Eğer ilacın tesiri

olmadı deseydin, seni bir şeye temessük etmiş zannederdim. Ancak o şeyin ne

olduğunu ben de bilmem.

* ZEKAT: Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek, eldeki malın ziyadeliğine,

temizliğine ve artmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâtı verdiğini görmesi, nimete nail olmaya,

farzları edaya, namazları vaktinde kılmaya ve dinde salâha delâlet eder. Çünkü

Kur’ân-ı Kerim’de: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.” buyurulmuştur.

Yine bir adamın rüyada malının zekâtını ayırıp bir yere koyduğunu görmesi, Allahu

Teâlâ tarafından işlerinin kolaylaştırılmasına ve tevbeye delâlet eder.

Rüyada zekât vermek; menfaate, rahat ve sürura, makamın yükselmesine ve

belaların def edilmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada fitresini verdiğini görmesi, namaza, tehlil ve teşbihe, borcu

ödemeye, hastalıktan berî olmaya alâmettir.

Rüyada zekât verdiğini görmek, müjdeye, hayıra, feyz ve şifaya, güç işlerin

kolaylaşmasına, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaya, düşman üzerine galip gelmeye ve

bol rızka delâlet eder.

* ZEKERİYYA (A.S.): Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, dinde

salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebşir edilmeye delâlet eder.

Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, hayırlı işleri başarmaya da işarettir.

Rüyada onun kabrini kazdığını görmek, onun yolunda gitmeye delâlet eder. Kazılan

kabirde onun mübarek vücudundan bir eser bulunursa, rüya sahibi muradına nail

olur.

* ZELZELE: Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir.

Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini

görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.

Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve

berekete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere,

can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve

bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet reisinin oraya geleceğine ve halka zulüm

ile muamele edeceğine işarettir.

Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa delâlet eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana

gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede zelzele olduğunu

görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delâlet

eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında

çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran’da

görülen zelzele, şerli ve kötü insanların helakine işarettir.

Temmuz ayı içinde zelzele görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder.

Ağustos ayında görülen zelzele, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasına türlü türlü tâbirler

yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.

* ZEMBİL: Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuğa, mala, rızka ve

menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyası, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi

hazırlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye işarettir.

Rüyada zembil görmek, uzun ömre, nimete, hayır ve berekete, din kuvvetine ve

mirasa da delâlet eder.

* ZEMZEM: Bir kimsenin rüyada zemzem içtiğini görmesi, dert ve hastalıklardan şifa

bulmaya, gönül aydınlığına, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde

şifa vardır ve ne niyetle içilirse, o şey hâsıl olur.

Yine rüyada zemzem içtiğini görmek, takva ve iyilik cihetinden bir hayra erişmeye

işarettir. Rüyada zemzemi bir testiye doldurduğunu görmek, irfan nuru ile

bezenmeye, ilme, hikmete ve helal rızka delâlet eder.

Zemzem ile abdest aldığını ve namaz kıldığını görmek, hacca gitmeye işarettir.

Rüyada başkalarına zemzem ikram ettiğini görmek, çok çok hayra nail olmaya delâlet

eder.

Rüyada zemzem suyunu başına döküp onunla serinlediğini görmek, günahlardan

halâs olmaya ve hastalıktan şifaya delâlet eder.

* ZENGİN: Rüyada çok çok zengin olduğunu görmek, fakirlik ve kanaat ile tâbir

olunur. Çünkü kanaat, tükenmez bir hazinedir.

Rüyada zengin ve varlıklı bir kimseyi görmek, sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Çünkü

zenginlerin üzüntüsü eksik olmaz.

* ZENCEFİL: İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta

olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek,

keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını görmek, dünyanın pis şeyleriyle

mağrur olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur’ân-ı Kerim veya tevhide it bir şey yazdığını

görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.

* ZERDALİ: Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada

yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur.

Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı

olduğunu görmek, altına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali ağacından meyveler topladığını görmesi, zengin ve

güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Bazı kere de zerdali ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir

adama işarettir.

Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını görmek, yakını ve dostu

olan bir adamla kavga etmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada mevsimi dışında sarı zerdali yediğini görmesi, altın para sadaka

etmeye ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Rüyada zerdali ağacı görmek, münafık bir adama

işarettir. Çünkü, sarılık hastalık; hastalık ise, nifaktır.

Rüyada elma ağacı üzerinden zerdali topladığını görmek, halktan zorla vergi almaya

işarettir. Çünkü elma ağacında zerdali olmaz.

Bazan da zerdali, korkuya delâlet eder. Bazı kere de kolaylıkla erişilecek rızka

işarettir.

* ZERDE: Rüyada, zaferansız beyaz zerde görmek, menfaata delâlet eder. Zerdeyi

zaferanlı ve sarı renkte görmek, hastalık ile tâbir olunur.

* ZERGEDAN: Rüyada zergedan görmek, büyük bir mala delâlet eder.

* ZEVCE: Rüyada insanın kendi zevcesini görmesi veya ondan bir şey alması,

müjdeye, bahtın açıklığına ve menfaata delâlet eder.

* ZEYBEK: Rüyada zeybekleri oynarken görmek, sevinçli günlere, düğün ve

bayrama veya bir şeyi kutlamaya delâlet eder.

* ZEYTİN: Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,

güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin

mübarek bir meyvedir.

Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete

delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir.

Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek, çok ve bol nimete nail olmaya

işarettir. Zeytin ağacından indiğini veya düştügünü görmek, eldeki nimetin

noksanlaşacağma delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytin ağaçlarından yaprak toplayıp evine götürdüğünü

görmek, hayırlı rızka ve çok mala delâlet eder.

Günahkâr bir adamın rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye,

tevbeye, ilme ve Kur’ân-ı Kerim okumaya delâlet eder.

Bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde

genişliğe delâlet eder.

Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir.

Zeytin ağacı görmek, mal, eşya ve şerefli bir kadına da delâlet eder. Rüyada ağaçtan

zeytin topladığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir sağlam bir

şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına delâlet eder.

Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını görmek, çetinlik ve

meşakkate işarettir. Zeytinin yaprağı ise, işte sabır ve sebata, hastaların iyileşip afiyet

bulmalarına delâlet eder.

* ZEYTİNYAĞI: Bir kimsenin rüyada zeytinyağı görmesi, rızık ve helal mala delâlet

eder. Rüyada zeytin yağı ile vücudunu yağladığını görmek, afiyet ve şifaya alâmettir.

Bazan da zeytinyağı görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka

delâlet eder.

Yine zeytin yağı rüyası, göz ve gönül nuruna ve kalb safasma delâlet eder.

Bir kimsnin rüyada zeytinyağı içtiğini görmesi, sihire veya hastalığa işarettir. Rüyada

temiz ve güzel zeytinyağının çirkin olarak görülmesi, sözü bozmaya, vaadinden

dönmeye delâlet eder.

* ZEYTINYAGCI: Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hi dayet ile tâbir olunur. Bir

kâfirin rüyada zeytinyağcıyı görmesi, Müslüman nuru ile şereflenmesine ve

hidayetine delâlet eder. Yine rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim sahiplerine ve

sultanlara yakınlığa delâlet eder.

* ZIRH: Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal

ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn ü eman,

b) Şeref,

c) Güzel geçim,

d) Evlat,

e) Nimet.

Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder.

Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır.

Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.

Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir

memuriyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına,

kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder.

Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden

kocaya işarettir.

Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder. Zırh, gücü

kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir.

Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa

veya mal ve mülke delâlet eder.

Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir

kimsenin rüyada”kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin

çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder.

* ZIRH USTASI: Kişinin rüyada zırh yapan ustayı görmesi, çetin ve müşkül işleri

kolaylaştırmaya delâlet eder. Bekâr bir kişinin zırh ustasını görmesi, şerefli bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada zırh yapanı görmek, halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlâkı gösteren,

buna mukabil kendisinde nifak olan kimseye delâlet eder.

Yine zırh yapanı görmek, halkla ünsiyet ve ülfet etmeye, güze] ve hikmetli söz

söylemeye işarettir.

* ZIT ŞEYLER: Rüyada sağ olan bir adamın ölü olduğunu görmek, o kişinin

hayatında elde edeceği nasibe delwâlet eder.

Buna mukabil, ölü bir adamın rüyada sağ olarak görülmesi, onun ahirette güzel ve

büyük bir nasibe nail olacağına işarettir.

Rüyada suyun ateşe, ateşin suya dönüşğünü görmek, acayip haberlere ve

beklenmedik hadiselere delâlet eder.

* ZIRNIK (Sıçan otu): Rüyada bu otu görmek, meşakkat ve hastalığa işarettir.

Rüyada zırnık otu yediğini görmek, ölüme delâlet eder.

* ZİFT: Rüyada zift görmek, mala ve rızka delâlet eder. Zift ve boyayı bir arada

görmek, kaçınılacak şeylerden korunmaya ve ziyarete işarettir.

Bazı kere de zift görmek, kazanç ve tevbeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada elbisesine zift bulaşğını görmesi, hayır ve menfaata delâlet

eder. Rüyada zift yediğini görmek, haram ma] yemeye veya gam ve hüzüne delâlet

eder.

* ZİLİF: Bir kimsenin rüyada zilif görmesi, hastalıktan halâs olmaya ve afiyete delâlet

eder.

Rüyada iki tarafta zilif görmek, hayırlı ve temiz iki erkek çocuğa delâlet eder.

Rüyada kendi ziliflerini yolduğunu görmek, eldeki servetin zayi olmasına delâlet eder.

Rüyada bir başka adamın zilfini yolduğunu görmek, yolan kişinin yolunan kişiden

ödünç para almasına işarettir.

* ZİLLET: Rüyada kendisinin hor ve hakir olduğunu görmek, aziz ve muzaffer olmaya

işarettir. Çünkü, rüya bazı kere ters tecelli eder.

Bazı kere de zillet rüyası, fakirlik, yoksulluk ve dinde noksanlığa delâlet eder.

* ZİL: Rüyada bir kapının zilini görmek, beklenmedik habere delâlet eder. Çünkü

kapılara bazan beklenmedik kimseler gelebilir.

* ZİKRULLAH: Rüyada Cenab-ı Hakk’ı zikrettiğini görmek, korku ve şiddetten emin

olmaya, hayır ve rahmet kapılarının açılmasına, hastalıktan şifaya, güç işlerin

kolaylaşmasına delâlet eder.

Rüyada, Rabb-i Kerim’ini çok zikrettiğini görmek, çok çok hayra ve sürura delâlet

eder ve rütbenin yükselmesine de işarettir.

Rüyada “Lâ ilahe illallah” diyerek zikrettiğini görmek, çok çabuk gelecek nimete,

feraha ve rahmete delâlet eder. Rüyada Kelime-i Tevhid’i zikretmek, son nefeste

iman ile gitmeye de alâmettir.

Bir kimsenin rüyada “Lâ havle vela kuvvete” okunduğunu görmesi, husûl-i mal ve

nimete ve Allahu Teâlâ’nın hıfz ve emanında olmaya delâlet eder.

İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: Rüyada “lâ havle” okuduğunu görmek, çok hayıra ve

define bulmaya delâlet eder. Çünkü, bu kelime cennet hazinelerindendir.

Rüyada “Allah” ism-i seriliyle zikrettiğini veya zikrolunduğunu görmek, din ve itikadın

sağlamlığına, dünya ve ahirette aziz ve muhterem olmaya, cennet ve rıdvan ile

müjdelenmeye delâlet eder.

* ZİNA: Rüyada zina ettiğini görmek, hainliğe ve betbahtlığa delâlet eder. Çünkü

zina, hayasızlıktır.

Bir kimsenin rüyada zina ettiğini görmesi, hırsızlık ile tâbir olunur. Çünkü zina eden

kişi hırsız gibi gizlenir.

Zina, bazı kere de hayır ile tâbir edilir. Bundan dolayı güzel ve genç bir kadınla zina

ettiğini gören kimse, malını muhafaza edilecek bir yere koyar.

Bir hükümdarın rüyada zina ettiğini ve kendisine de had cezası vurulduğunu görmesi,

saltanatının kuvvetine delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve âlim olarak bilinen bir kısım

kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları ve ondan bir şey elde ettiklerinin

görülmesi, o kimselerin bir âlimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina

eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o âlimden ilim öğrenmelerine delâlet

eder.

Yine rüyada tanıdığı bir kişinin zevcesi ile zina ettiğini görmek, o kişinin malından ele

geçecek nasibe delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin genç bir kadınla oynaşğını görmesi, görünmez bir yerde malını

zayi etmesine alâmettir.

* ZİNCİR: Bir kimsenin rüyada zincir görmesi, ömrü uzun olan kadına ve helal mala

delâlet eder. Bazı kere de zincir, korkutulmaya işarettir.

Rüyada zincirle bağlandığını görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada

boynunda bir zincir olduğunu görmek, eğer bekâr ise, ahlâksız ve huysuz bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada ayak ve elden zincirle bir direğe bağlandığını görmek, üzüntü, meşakkat,

keder ve sıkıntıya delâlet eder. Zincir görmek,

işlerin durgunluğuna ve çetinleşmesine de işarettir.

Gümüşten mamul saat zinciri görmek, birikmiş mala, hizmetçiye, menfaat ve rızka

delâlet eder.

Ebu Saidül-Vaaz demiştir ki: Rüyada tutulup pırangaya konulduğunu görmek, büyük

sıkıntıya ve musibete delâlet eder.

Rüyada ellerinin boğazına zincirle bağlı olduğunu görmek, cimriliğe delâlet eder. Yine

rüyada boynunda zincir olduğunu ve çekilip götürüldüğünü görmek, nifak ve fitneye

alâmettir.

* ZİNDAN: Rüyada meçhul bir zindana girdiğini görmek, kabir ile tâbir olunur. Çünkü

zindan, hayatta olanların kabridir. Eğer zindan bilinen bir yer ise, rüya, üzüntü, keder

ve sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada haneye benzeyen bir zindanda olduğunu görmek, bir kadın ile evlmeye ve

ondan gelecek mala ve evlada delâlet eder. Rüyada bir odada hapis edildiğini

görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada zindandan çıktığını ve fakat tekrar zindana girdiğini görmek, rüya sahibinin

yeniden günah ve kötü işlere dönmesine delâlet eder.

Rüyada zindandan firar ettiğini görmek, meşakkat ve zahmetten kurtulmaya veya

ölüme delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zindana girip hemen çıktığını görmek, arzu

ettiği şeye tamamıyla nail olmaya delâlet eder.

* ZİNDANCI: Kişinin rüyada zindancıyı görmesi, kabirleri kazan kimseye işarettir.

Çünkü zindan da bir nevi kabirdir.

* ZİYAFET: Bir kimsenin rüyada ziyafet verdiğini görmesi, hayır ve nimetin üzerinde

toplanmasına delâlet eder.

Rüyada bazı kimseleri toplayıp onlara ziyafet verdiğini ve boşa giden şeyler

yedirdiğini görmek, o kişiler üzerine reis olmaya delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada ziyafet sofrasından bir şey yediğini görmek, hayır ve

rızka delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada kurulmuş sofradan yemek yediğini ve su

içtiğini görmesi, iyi ve şerefli bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada ziyafet vermesi, kaybolan bir zatın gelmesine

işarettir.

Rüyada sofranın üzerinde birçok yemekler olduğunu ve kendisinin de sedirde

oturduğunu görmek, izzet, şeref, velayet, ferah, velime, müjde ve menfaata delâlet

eder.

Rüyada sofrayı kurduğunu görmek, uzun ömre; kurulmuş sofrayı toplamak da ölüme

delâlet eder.

* ZİYARET: Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimizi ziyaret ettiğini

görmesi, salih ve güzel ameller işleyerek kendisini Allahu Teâlâ’ya sevdirmeye, korku

ve şiddetten emin olmaya, halkın büyüklerine yaklaşmaya, şanın yüceliğine, âlim,

fazıl, gönül ehli ve büyük zatlara muhabbet etmeye ve onlar ile olmaya delâlet eder.

Yine rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resûlü’nü ziyaret etmek ve onun mübarek

cemalini görmek, hidayet, ilim, hikmet ve marifete ve imanda kemâle, onun şefaatine

ermeye alâmettir.

Rüyada Mescid-i Aksa’yı ziyaret ettiğini görmek, berekete, ilimlere, harika sırlara

muttali olmaya, fazilet ve irfana, şan ve

şerefe delâlet eder.

Rüyada, Allah’ın kudsi evi Kabe’yi ziyaret ettiğini görmek, hacca gitmeye, duaların

kabulüne, güzel ameller işlemeye, dinde salâha, günahların mağfiretine ve manevî

rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hazret-i İbrahim’i ziyaret ettiğini görmesi, ana babaya itaat ve

onlara iyiliğe, Allah yolunda fedakârlığa, sıdk ve iman kuvvetine, Cenab-ı Hakkın

keremine mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada peygamberleri, velileri, sahabileri, kudsî yerleri ziyaret ettiğini görmek, hayır

ve berekete, makamın yüksekliğine, duanın kabulüne, günahların mağfiretine ve

ziyade hayra delâlet eder.

* ZİYNET: Rüyada inci, cevher, taç gibi ziynet eşyası görmek, ibadet eden insana,

ilme, hayır ve menfaata delâlet eder. Bazı kere de ziynet görmek, süs ve israfa

işarettir.

* ZİYAN: Rüyada, ticaret veya herhangi bir şeyde zarar ve ziyana uğradığını görmek,

itikadın bozukluğuna veya rüya sahibinin günahına delâlet eder.

* ZULÜM: Rüyada ilim ve irfan sahibi ve Kur’ân ehli kimsenin zulüm yaptığını

görmek, Allahu Teâlâ’nın af ve mağfiretine nail olmaya delâlet eder.

Rüyada bir adamın kendisine zulmettiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye

işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimseye zulmettiğini görmek, zulüm

eylediği kişinin zulmüne uğramaya delâlet eder. Rüyada kendisinin zalim olduğunu ve

ona buna zulmettiğini görmek, feyz ü felahtan uzaklığa ve sonun perişanlığına delâlet

eder.

Rüyada bir hükümdarın veya devlet reisinin halka zulmettiğini görmek, fitne ve fesada

ve memleketin harab olmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada iktidar sahibi bir adam tarafından yapılan zulmü görmesi,

mahvolmaya ve ülkelerin yıkılıp gitmesine delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada zalim olduğunu gören kimse fakirliğe duçar olur. Rüyada,

yaptığı haksızlık ve zulmü itiraf ettiğini görmek, Allah’a yüz tutmaya ve tevbeye

delâlet eder.

Rüyada zulmettiği bir kimsenin kendisine beddua ettiğini görmek, rüya sahibi için

azab ve ikaba işarettir. Çünkü: “Mazlumun bedduasından sakınınız” buyurulmuştur.

Rüyada kendisine zulmeden bir adamın kendi aleyhine beddua ettiğini görmek, hayır

ve müjdeye işarettir.

* ZURNA: Rüyada zurna görmek, davul gibi tâbir olunur. Zurna çalındığını işitmek, iyi

bir söz işitmeye delâlet eder.

Ebu Saidü’1-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir hastanın yanında zurna çalındığını

görmek, ölü üzerine ağlamaya delâlet eder.

Rüyada bir padişahın veya yüksek makam sahibi birinin kendisine bir zurna verdiğini

görmek, refah ve sürura delâlet eder.

Rüyada zurna çaldığını ve parmaklarını zurnanın delikleri üzerine koyduğunu

görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ve mânâsını öğrenmeye delâlet eder. Ve o kişi çok güzel

Kur’ân okur.

Rüyada hastanın zurna çalması, onun ecelinin geldiğine alâmettir.

Bazı kere de rüyada bu âleti görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi yanında zurna, kaval ve düdük bulunduğunu görmesi, bir

hadis işaretince Kur’ân-ı Kerim okumada üstad olmaya delâlet eder.

Rüyada elinde altından bir zurna olduğunu ve onu çaldığını görmek, âlimler için

ilimlerinin intişar edeceğine delâlet eder.

Yine rüyada zurna, ney ve kaval gibi şeyler görmek, ölü üzerine ağlayan bir kadına

işarettir.

* ZURNACI: Bir kimsenin rüyada zurnacıyı görmesi, feraha, üzüntü, keder,

meşakkat ve sıkıntının gitmesine delâlet eder. Bazı kere de zurnacıyı görmek,

ağlamaya ve feryat etmeye işarettir.

Zurnacı görmek, halkı birbirine düşüren, fitne ve fesat çıkaran kötü kimselere de

delâlet eder. Çünkü zurna çalmak havai ve boş şeydir.

* ZUHD: Rüyada kendisini zühd haline bürünmüş görmek. “Halkın elinde olandan

zühdde bulun ki, halk seni sevsin.” hadis-i şerifînce, halk tarafından sevilmeye

delâlet eder.

Zühd, takva, vera, Allah muhabbetine götüren şeylerdir. Bunları görmek de mağfiret-i

ilâhiyeye mazhariyete delâlet eder.

* ZÜLKARNEYN (A.S.): Rüyada Hazret-i Zülkarneyn’i görmek, bir adama bir

ihtiyacından dolayı şefaat etmeye ve onun ihtiyacını gidermeye, onun elinden tutup

selâmete çıkarmaya delâlet eder.

Zülkarneyn (a.s.)’ı rüyada görmek, güzel isimle anılmaya, dinde sıdka ve hayırlı

amellere delâlet eder.

Yine rüyada o mübarek zatı görmek, uzun ömre, nimet ve berekete delâlet eder.

* ZÜLKİFL (A.S.): Rüyada, Allah’ın elçilerinden Hazret-i Zülkifl’i görmek, bir kimseye

kefil olmaya ve emanete delâlet eder.

Yine Zülkifl (a.s.)’ı görmek, Hak yolda sebata, Allah’a teslimiyete, hayır ve menfaata

delâlet eder.

* ZÜMRÜT: Rüyada zümrüt görmek, helal mala, evlada, ihvan kardeşe ve rızka

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada zümrüt görmesi, şehadete, cennet köşklerine girmeyi gerektiren

güzel amel ve hareketlerde bulunmaya delâlet eder.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada iri taneli ve ayıpsız zümrüt taşına mâlik olduğunu

görmek, takvaya, din ve salâha, helâl mal ve rızka delâlet eder.

Ebu Saidü’1-Vaaz demiştir ki: Rüyada zümrüt görmek, terbiyeli ve ahlâkı güzel

şecaatli bir kimseye işarettir.

Rüyada zümrüte rastgeldiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, salih kardeşlere,

ahlâkı güzel evlada, faydalı ilme, temiz ve helâl mala delâlet eder.

* ZÜNNAR: Rüyada zünnar görmek, çocuğa işarettir. Bu sebeple rüyada zünnarmm

kırıldığım görmek, rüya sahibinin çocuğunun vefatına alâmettir.

Biliyorsunuz zünnar Hıristiyanların bellerine sardığı kuşaktır. Rüyada Müslümanm

zünnar görmesi, şan ve şöhrete işarettir. Yine Müslüman ve dindar bir kimsenin

rüyada zünnar görmesi, galibiyet ve yardıma delâlet eder.

Bazı kere de zünnar, ibadete ve onu giyen kimse için ibadet ve taata alâmettir.

Rüyada görülen zünnar, yeni elbise üzerinde ise, çocuğa, elbisenin altında ise, din ve

dünyanın bozukluğuna işarettir.

Zünnar görmek, zina ve ateşe, bazan da ömrün normal olmasına delâlet eder.

Rüyada elinde zünnar olduğunu görmek, dinde zaafa işarettir.

* ZÜLÜF: Bir kimsenin rüyada zülüf görmesi, mala, erkek çocuğa, ziynete ve

hizmetçiye delâlet eder.

Evli bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını görmesi, iyi ve üstün bir çocuk doğuracağına

ve senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçeceğine ve rızka delâlet eder.

Yine bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını kalın ve birbirine dolaşş görmesi, şöhret

bulacağı bir işe delâlet eder.

Bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını ördüğünü görmesi, insanların başına geçip âmir

olacak bir çocuk doğurmasına ve senenin ucuzluk ve bolluğuna ve hayırların

çokluğuna delâlet eder.

Evli kadının rüyada saçını simsiyah görmesi, kocasının halinin güzelliğine ve kocası

yanında olan kıymetine alâmettir.

Bir kadının rüyada başını devamlı olarak açık görmesi, kocasının kaybolup artık

ebediyyen ona dönmemesine işarettir. Bekâr bir kadının bu rüyayı görmesi, ebedî

olarak evlenmemesine delâlet eder.

Bazı kere de kadının rüyada saçını berrak ve siyah görmesi, kocasının malı ile

zengin olmasına delâlet eder.

Yine rüyada zülüf görmek, mal ve erkek çocuğa alâmettir. Zülüf görmek, maişetin iyi

olacağına, hayır ve menfaata da delâlet eder.

* ZÜRAFA: Rüyada zürafa görmek, garip haberlere, hamile kadına, mal ve geçim

hakkında âfete delâlet eder.

Rüyada bir zürafaya bindiğini görmek, çok çetin ve zor işlerin üstesinden gelmeye

delâlet eder. Çünkü zürafaya binmek güç bir iştir.

Denilmiştir ki: Zürafayı görmekte hayır yoktur. Çünkü bu hayvan, mal hakkında âfete

delâlet eder.

Rüyada zürafa görmek, efendisine itaat etmeyen kadına da delâlet eder.

Rüyada bir zürafaya mâlik olduğunu ve onu dilediği gibi kullandığını görmek, itaatkâr

hizmetçiye işarettir.

* ZUYUT (Yağlar): Rüyada yağlar görmek, mal ve nimete delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada Züyut (yani yağlar) mal ve nimetle ve mirasla tâbir

olunur.

Rüyada pelesenk, zambak gibi ağır yağlar ilim ve hikmete delâlet eder.

Rüyada, yasemen, menekşe, nilüfer ve süsen yağları görmek, büyüklerden menfaat

elde etmeye işarettir.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada vücudunu herhangi bir yağla bulaşş görmek,

hastalık ile tâbir olunur. İsraf etmeksizin başını yağladığını görmek, sıhhate ve

ziynete işarettir.

Rüyada yağ yemek ve onunla yağlanmak -israf olmadığı halde-ziynet ve sıhhate,

israf edilirse gam ve kedere delâlet eder.

Rüyada bıyığını ve göğsünü yağladığını görmek, yalan yere yemin etmeye alâmettir.

Rüyada zeytinyağı yediğini görmek, helâl mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada pak ve güzel kokulu yağ görmek, altı şekilde

tâbir olunur:

a) Güzel ve hasna hizmetçi,

b) Zikir ve sena,

c) Güzellik

d) Menfaat,

e) İyi ve hoş söz,

f) Yumuşak huy.

Rüyada hangi cinsten olursa olsun fena kokulu ve bozuk yağlar görmek, üç vech ile

tâbir olunur:

a) Ahlâksız zevce,

b) Fasık kimse,

c) Çirkin söz.

Şunu ifade edelim ki, hayat rüyalar kadar hoş ve güzel olmayabilir. Nasıl ki gözümüzü

açınca rüyadan eser kalmıyorsa, bir gün gözümüzü yumunca da bizden eser

kalmayacak. Yani içinde bulunduğumuz dünya bir rüya gibi silinip gidecektir. İnsanlar

uykudadır, ölünce uyanırlar. O halde, şimdi uyanmaya bakmalı ve yol için azık

hazırlamalı.

Evet:

Bir dakika içinde neler girer rüyama,

Yeller eser yerinde bu saltanatın ama!