RÜYA TABİRLERİ – O HARFİ

o harfi ile baslayan ruya tabirleri
o harfi ile baslayan ruya tabirleri

O

* OBA: Bir kimsenin rüyada bir dere kenarında ve yeşillikler içinde kurulmuş oba

görmesi, sevince, sürura, müjdeye, ferah ve genişliğe delâlet eder.

Obada misafir olduğunu görmek, rızkın artacağına, rütbeey ve güzel talihe delâlet

eder.

* OBUR: Kişinin rüyada obur bir adamı görmesi veya onun durumuna düşmesi,

günah ve kötülük ile tâbir olunur. Hasta adamın rüyada obur görmesi, şifa bulmaya

ve afiyete delâlet eder.

* OCAK: Rüyada ocak görmek, mal ile tâbir olunur. Yanan bir ocak, kolay elde edilen

rızka işarettir.

* ODA: Kişinin rüyada dayalı döşeli bir oda görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe,

rahata, iyi ve iffetli bir zevceye delâlet eder.

Rüyada karanlık, pis kokulu, kötü ve tozlu oda görmek, bunun zıddı ile tâbir olunur.

Yani kötülüğe, günaha, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* ODALIK: Rüyada evine hizmet için bir hizmetçi aldığını görmek, sevinç ve

ferahlığa, hastalıktan şifaya işarettir.

* ODUN: Kişinin rüyada odun görmesi, koğuculuğa işarettir.

Rüyada kuru ve yaş odun görmek harb, düşmanlık ve koğuculuk ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada sahradan yahut ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını

görmesi, şer ve kötü işlere ve insanlara iftira etmeye alâmettir.

Rüyada yanında birçok odunun bulunduğunu görmek, rızka, ihtiyaçların

giderilmesine, mirasa veya vakıf malına delâlet eder.

Eğer o görülen odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, bu kere, güçlük ve şer ile elde

edilecek rızka işarettir.

Bazı kere de odun görmek ahmaklığa veya mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya

delâlet eder.

Rüyada odun yediğini görmek, haram mala veya uyanıkken dayak yemeye işarettir.

Hasta kimsenin rüyada bir yerde odun biriktirdiğini görmesi, hastalıktan kurtulmaya

ve afiyete delâlet eder.

Rüyada yanmakta olan ateş üzerine odun koyduğunu görmek, Cenab-ı Hakka

yönelmeye veya bir küçüğü terbiye ediciye vermeye delâlet eder.

Rüyada kebapçı ve kasapçıların üzerinde et kıydıkları kütüğü görmek, fayda ve

geçime delâlet eder. Çünkü kasabın geçimi onunla temin edilir.

* ODUNCU: Rüyada oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca delâlet eder. Oduncuyu

görmek, bazı kere de mirasa işarettir. Yine oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye

ve günaha delâlet eder.

* ODUN KÜREK: Rüyada odun kürek görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıların

gitmesine, bekâr için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir hanıma delâlet eder.

Bazı kere de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği itimat edilir ve

emniyetli bir kimseye delâlet eder.

Rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görmek, her hayrın ve her meziyetin

onda cem edileceğine işarettir.

* OĞLAK: Bir kimsenin rüyada oğlak görmesi, çocuk ile tâbir olunur. Çünkü oğlak,

keçinin yavrusudur. Bundan dolayı, rüyada boğazlanmış oğlak görmek, rüya

sahibinin çocuğunun ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir oğlağa mâlik olduğunu görenin bir çocuğu dünyaya gelir. Rüyada yemek

için oğlağı boğazladığını görmek, çocuğu yüzünden erişeceği mala alâmettir.

Bir kimsenin rüyada oğlak eti yediğini görmesi, bir çocuktan az miktarda gelecek

mala delâlet eder.

* OĞLAN ÇOCUĞU: Rüyada kişinin kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmesi,

üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü küçük çocuk meşakkatle meydana gelir. Buluğ

çağma yakın bir çocuğu görmek ise, sevinç ve müjdeye alâmettir.

Rüyada kendisinin tüysüz bir çocuk haline geldiğini görmek, annesi tarafından

gelecek mirasa işarettir.

Bir kimsenin rüyada buluğ çağma erişmiş çocuğu görmesi, izzet ve kuvvete delâlet

eder. Kur’ân-ı Kerim’i okumayı önceden bilen kişinin rüyada çocuğunu hocaya

gönderdiğini görmesi, günahlardan tevbe etmesine işarettir.

Fakir ve perişan haldeki bir kimsenin rüyada anasından yeni doğmuş bir çocuk

olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada zevcesi hamile olan bir adam yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı tıpkı

kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğrur.

Kişinin rüyada bir çocuğu arkasına aldığını görmesi, üzüntü ve kedere işarettir.

Bazı kere de bu rüya, bir mülkü idare etmeye işarettir. Büyük bir kimsenin rüyada

meme emen kundak çocuğuna dönüşğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını

zayi etmesine delâlet eder. Eğer o zat, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bütün

bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur.

Çocuk ve mal insan için fitne, yani imtihan sebebidir. Bundan dolayı rüyada çocuk

görmek, küçük, bazan da büyük üzüntülere delâlet eder.

Rüyada bir çocuğu öldürdüğünü görmek, Hızır (a.s.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok

ilimleri elde etmeye alâmettir.

* OĞUL VE KIZ: Rüyada peşpeşe birtakım çocukları doğduğunu görmek, üzüntü ve

kedere ve birçok sıkıntılara delâlet eder. Çünkü çocukları büyütüp meydana getirmek

meşakkatli iştir.

Rüyada bir yerde buluğ çağına erişmiş bir çocuğa rastladığını görmek, izzet ve şerefe

delâlet eder. Küçük çocukları görmek bunun tam zıddı.

* OK: Kişinin rüyada ok görmesi, düşmana galip gelmeye, zafer ve müjdeye delâlet

eder.

Rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görmek, memuriyete, mala ve kuvvete delâlet

eder.

Kadının rüyada ok görmesi, kocası ile tâbir olunur. Rüyada ok atarak hedefe isabet

ettirdiğini görmek, rüya sahibi eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğun erkek

olacağına işarettir.

Bazı kere de ok görmek, risale ve mektup içinde yazılı olan kelimelere delâlet eder.

Rüyada elinden çıkan okun kırıldığını görmek, rüya sahibinin acizliğine delâlet eder.

* OKÇU: Rüyada bir kimsenin okçuyu görmesi, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve

Allah’ın emrince mal taksim etmeye delâlet eder.

Ok düzüçüyü görmek, âbid ve zahid bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada ok ve yayı birlikte görmek, iyi habere, kuvvet ve kudrete ve genişliğe delâlet

eder.

* OK KILIFI: Bir kimsenin rüyada ok kılıfı görmesi, saliha bir kadınla evlenmeye veya

sır ve mal sahibi emin bir zata işarettir.

Rüyada kından bir ok çıkardığını görmek, erkek bir çocuk.ile müjdelenmeye delâlet

eder.

Rüyada bir ok kılıfı bulduğunu veya satın aldığını görmek, bir kadınla evlenmeye

yahut bir hizmetçiye delâlet eder.

Bazı kere de ok kılıfı görmek, düşmana karşı heybetli görünmeye işarettir.

* OK MUHAFAZASI: Kişinin rüyada ok muhafazası görmesi, izzete, azizliğe,

yüksekliğe ve düşmana karşı zafer bulmaya alâmettir. İşsiz kimse için ok muhafazası

görmek, mala, söze ve çocuğa delâlet eder.

* OKUYUCU: Rüyada bir mescidde Kur’ân okuyan kimseyi görmek, izzet, yücelik ve

güzel şöhrete ve Hakk’a yönelmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kabir üzerine okuyan adamı görmesi, söz ve öğüt kabul

etmeyene öğüt vermeye, güzel ve iyilikle emretmeye, nehyedilmiş şeylerden de men

etmeye işarettir.

* OK VE MIZRAK DEMİRİ: Rüyada mızrak demiri görmek, söze veya yolculuktan

meydana gelecek menfaatlara ve rızka delâlet eder.

* OKLAVA: Rüyada oklava görmek, bedduaya delâlet eder. Birinin kendisine oklava

ile vurduğunu görmek, o kişiden beddua almağa delâlet eder. Bazı kere de oklava

görmek, gam ve kedere ve fena söz işitmeye alâmettir.

* OKŞAMAK: Rüyada sevdiği bir kimseyi eli ile okşadığını görmek, feraha, sürura ve

sevince delâlet eder.

* OLTA: Olta rüyası hile ile tâbir olunur. Kendisiyle av avlanan bütün âletlerin tâbiri

de böyledir. Çünkü bunda aldatma vardır.

* OLUK: Rüyada kendisini Kabe’nin altın oluğunun altında görmek, Allah’ın

rahmetine, mağfiretine mazhariyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada oluk görmesi, iyilik sahibi adamlara işarettir. Rüyada oluklardan

berrak ve safi su aktığını ve herkesin de ondan faydalandığını görmek, ucuzluk,

bolluk ve berekete ve insanlar için emniyete delâlet eder.

Bazı kere de oluk görmek, ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmağa, ele geçecek

nimete ve bolluğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada oluklardan bulanık ve pis su aktığını ve etrafa fena kokular

saçtığını görmesi, hastalık, yara, büyük çıban, kabarcık ve bunlar gibi dertlere

alâmettir.

Rüyada oluklardan. kan aktığını görmek, o mahal halkının kanlarını akıtacak

şmana işarettir.

Bazı kere de rüyada oluk görmek, elçi ve vekile veya kendisine emniyet edilen şeyde

hıyanet etmeyerek Herkese tastamam hakkını veren emin bir adama delâlet eder.

* OMUZ: Bir kimsenin rüyada omuz görmesi, dostu ve ortağı ile tâbir olunur. Yine

omur görmek, babaya, iki kardeşe, iki dosta, rütbe ve makama, güzel yüze ve güzel

vasıflara delâlet eder.

Rüyada omuzları üzerinde ağır bir yük görmek, dünyanın nimet ve devleti veya

zahmet ve meşakkati ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada omuzlarında kıllar olduğunu görmesi, din ve dünyanın kuvvetli

olmasına delâlet eder.

Rüyada omuzda deve, sığır , koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala, eti

yenilmez hayvan görme de haram mala delâlet eder.

Rüyada omuzuna bir erkek çocuk almış olduğunu görmek, insanlar arasında güzel bir

şöhret ile anılmaya delâlet eder.

* ONBAŞI: Rüyada bir onbaşı görmek, kuvvete ve hayra delâlet eder. Çünkü asker

devletin kuvvetine işarettir.

* ORAK: Kişinin rüyada orak görmesi, helal rızka, doğru habere, bazı kere de

ömrünün sona ermesine alâmettir. Çünkü orak, kemâle eren ekinleri biçmeye yarar.

İnsanın da ömrü tamamlanınca ecel gelir onu bulur.

* ORAKÇI: Rüyada görülen orakçı fitnelere işarettir. Orakçıların henüz kemale

ermemiş yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek âfete delâlet eder.

* ORDU: Rüyada muntazam bir ordu görmek, yüce Allah’ın askerleridir ki, onlar da ya

rahmet veya azab melekleridir.

Rüyada hasta bir adamın asker olduğunu veya askere gittiğini görmesi, onun ecelinin

geldiğine işarettir.

Rüyada asker olup devlet reisinin huzurundan rızık aldığını görmek, eğer ehilse hiç

zahmet çekmeksizin bir şehre vali olur.

Yine rüyada askerî kütüğe kendi isminin yazıldığını görmek, kendisi için kâfi gelecek

bir hayra ve menfaata delâlet eder.

Bazan da ordu görmek, korku ve şiddete delâlet eder.

Rüyada askerlerle beraber bir Peygamber, bir padişah veya tanınmış bir âlim

görmek, Müslümanlar için zafer ve nusrete delâlet eder.

Rüyada bir şehre veya bir mahale askerin geldiğini görmek, o şehre ve mahale

yağmurun yağmasına ve rahmetin inmesine delâlet eder.

Rüyada asker görmek, müminler için rahmet, kâfirler için intikam ve helaktir.

* ORKİDE ÇİÇEĞİ: Rüyada orkide çiçeği görmek, bekâr için evlenme, işsiz kimse

için de kısmetin açılmasına delâlet eder.

* ORMAN: İçinde ulu ağaçların boy verdiği bir orman görmek, korku ve şiddete

delâlet eder. Ağaçlarının dallarında yeşil yapraklar ve çiçekler olan ormanı görmek,

zenginliğe, hayır ve berekete, kerem sahibi bir kimseye ve rızka delâlet eder.

* ORTANCA: Rüyada ortanca çiçeği görmek, yaz mevsimine, nikah merasimine ve

gönül safasına delâlet eder.

* ORUÇ: Rüyada oruç tuttuğunu ve vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyada

hayra ermeye, helal rızka, hüzün ve kederden halâs olmağa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada oruç görmek, on türlü tâbir edilir:

1) Kudret,

2) Riyaset,

3) Sıhhat,

4) Mertebe,

5) Tevbe,

6) Zafer,

7) Bol nimet,

8) Hac,

9) İzzet,

10) Evlat…

Rüyada arka arkaya iki ay oruç tuttuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye

işarettir. Nafile olarak tuttuğunu görmek, hastalıklardan emin olmaya ve afiyete

delâlet eder.

Rüyada oruçlu olduğu halde unutarak iftar ettiğini görmek, bol ve helal rızka delâlet

eder.

Yine oruç tuttuğunu görmek, manevî mertebelere ve günahların mağfiretine, yeminin

yerine gelmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmesi, ilme, Kur’an-ı Kerim’i

ezberlemeye, sevinç ve hayra, şan ve şerefe delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada oruç tuttuğunu görmesi, hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya alâmettir. Yine rüyada

Ramazan’da orucun farziyetini ikrar ederek oruç tuttuğunu görmek, hatır ve hayale

gelmeyen bir yerden çabucak erişecek rızka ve nimete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Muharrem ayının onuncu Aşure gününde oruç tuttuğunu

görmesi, takva ve veraya, güzel akıbete ve hacca adelâlet eder.

Rüyada Zilhicce’nin onuncu gününde oruçlu olduğunu görmek, son nefeste iman ile

gitmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada orucu bozan bir işi işlediğini görmesi, ahdi bozmaya, sözünde

durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye alâmettir.

Rüyada oruçtan sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri

ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delâlet eder.

* HAZRET-İ OSMAN: Rüyada, Allah Resulünün damadı ve şanlı Halifesi Hazret-i

Osman (r.a.)’ı görmek, haya ve edebe, çok Kur’ân okumaya, kerem ve cömertliğe

delâlet eder.

Bazı kere de Hazret-i Osman’ı görmek, zuhur edecek bir fitneye

ve kan dökülmesine delâlet eder. Çünkü âsiler onun kanını dökmüşlerdi.

* OSMAN GAZİ: Rüyada Osman Gaziyi görmek, devlete, evlatların ve torunların

çokluğuna ve saltanata delâlet eder.

* OT: Bir kimsenin rüyada taze ve yeşil ot görmesi, dinen iyilik ve hayra işarettir.

Rüyada kendi üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini

görmek, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Yine vücudunda ot bittiğini görmek,

zenginliğe ve malın artmasına işarettir.

Rüyada görülen ot, insanın dünyada nail olduğu ve Allahu Teâlâ’nın ona taksim ettiği

hayvanların geçinecekleri rızıklardır ki, ottan, et, süt, yoğurt, yağ, kaymak gibi şeyler

meydana gelir.

Rüyada otun, halkın ellerinde ve su kanallarında görmek, senenin ucuzluk ve

bolluğuna ve bereketine delâlet eder.

Rüyada ot topladığını ve yediğini görmek, fakir için zenginliğe, zengin için de malının

ve servetinin artmasına delâlet eder.

* OTÇU: Bir kimsenin rüyada ot biçen adamı görmesi, tevazu ve gönül alçaklığına,

üzüntü, keder ve sıkıntılarını gidermeye alâmettir.

* OTAĞ: Rüyada padişah otağı görmek, izzet ve şerefe, düşmana galip gelmeye

delâlet eder.

* OTLAK: Rüyada mera dediğimiz ve hayvanların otladığı mekânı görmek, bekâr için

evlenmeye, fakir için ele geçecek rızka delâlet eder.

* OTURMAK: Kocasız kadının rüyada oturduğunu görmesi, onun genç bir kimse ile

evlenmesine delâlet eder.

Yine oturmak, acz ve zaafa, korku ve şiddete işarettir.

* OVA: Rüyada yemyeşil bir ova görmek veya orada bulunduğunu görmek, üzüntü ve

kederden kurtuluşa, ferah ve sürura, rı-zık ve menfaata delâlet eder.

* OYLUK: Rüyada oyluk görmek, kişinin kendi kabilesi olarak tâbir edilir. Rüyada

kendi oyluğunda bir eksiklik görmek, rüya sahibinin garipliğine delâlet eder.

Rüyada oyluğunda ağrı ve sızı olduğunu görmek, kabile ve yakınları hakkında fenalık

etmek ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada oyluğunun kendisinden ayrıldığını

görmesi, acizliğe düşmeye ve ondan kurtulamamaya delâlet eder.

Rüyada oyluk görmek, namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı

üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya da işarettir.

Rüyada oyluk, ana, baba, çoluk ve insanın en yakınlarına delâlet eder. Yine oyluk,

birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye işarettir.

* OYUN: Rüyada oyun oynamak veya oyun oynayanı görmek, dince noksanlığa ve

gurura delâlet eder. Çünkü oyun boş ve faydasız şeydir.

Rüyada tavla oynadığını görmek, izzete, şöhrete, yükselmeye işarettir. Bazı kere de

tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde yapacağı istihza ve muhalefete

delâlet eder.

Rüyada yazı tura oynadığını görmek, delillere alâmettir.

* OYUN ZİLİ: Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali

olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de

delâlet eder.

Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve

dünya ile meşgul olan bir adama işarettir.

* OZAN: Rüyada, elinde sazı ile şiir söyleyen bir ozan görmek, güzel söz işitmeye, iyi

habere ve şiirden hoşlanmaya delâlet eder.

* OD: Bir kimsenin rüyada ödünde kan çıktığını ve o kanı içtiğini görmesi, cehalete

işarettir.

Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye, âletlere ve insanın sırrına delâlet

eder.

Rüyada bir kimsenin ödünü dişiyle kestiğini ve o kimsenin de öldüğünü görmek, o

adama karşı kin ve nefrete delâlet eder.

***