RÜYA TABİRLERİ – Ö HARFİ

ö ile baslayan ruya tabirleri
ö ile baslayan ruya tabirleri

Ö

* ÖD AĞACI: Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, güzel huylu, yumuşak ve tatı

sözlü bir adama delâlet eder.

Rüyada öd ağacını yaktığını ve dumanını kokladığını görmek, bütün insanlar

arasında hayır ve güzellikle anılmaya ve tanınmaya delâlet eder.

Yine öd ağacı, övülmeye lâyık ve iyi bir kimseye işarettir.

Rüyada öd ağacının evinde boy verdiğini görmek, ileride kavim ve kabilesinin önderi

olacak bir çocuğa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada öd ağacı görmek, altı yech ile tâbir olunur:

a) Güzel yüz,

b) Güzel söz,

c) Adil reis,

d) Şöhret,

e) Mal,

f) Menfaat.

Rüyada öd ağacının dumanını kokladığını görmek, güzel ve hoş bir söz işitmeye

alâmettir.

* ÖDÜNÇ: Kişinin rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görmesi, o

verilen şeyin değerince borca girmeye delâlet eder.

Rüyada kendisinin bir başka kimseye ödünç bir şey verdiğini görmek, menfaate, rızka

ve ele geçecek mala alâmettir. Bazı kere de rüyada ödünç verdiğini görmek,

başkasını kendisine tercih ve sırf Allah rızası için iyilikte bulunmaya delâlet eder.

Yine ödünç vermek, bilinmeyen bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine

işarettir.

Bir kimsenin rüyada Allah için borç verdiğini görmesi, Allah yolunda cihad etmeye ve

para vermeye delâlet eder.

Rüyada güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya bir başkasına verdiğini görmek,

devamlı olmayan bir hayra nailiyete işarettir.

Rüyada ödünç vermek, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayet ve İslâm’a, fakir için

de zengin olmaya delâlet eder. Çünkü bu güzel bir şeydir. Ve buna İslâm’da “Karz-ı

Hasen” denir.

Rüyada çok çok kıymetli olan bir şeyi, onu isteyen bir kişiye verdiğini görmek, rüya

sahibinin Allah Teâlâ ile olan muamelesinin güzelliğine işarettir.

Rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa

delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada bir başka kimseden ödünç istediğini görmesi, kendisine isabet

edecek şiddete, ödünç istediği şeyi aldığını görmesi de vefatına delâlet eder.

* ÖF DEMEK: Kişinin rüyada “Öf dediğini görmesi, ana ve babasına isyana delâlet

eder. Nitekim Allahu Teâlâ “… Onlara öf (bile) deme, onları azarlama” (İsra, 23),

buyurmaktadır.

Yine bir kimsenin rüyada “öf, öf dediğini görmesi, bazı zorluklara ve sıkıntılara

işarettir. Çünkü insan çok sıkıldığı zaman bu kelimeyi söyler.

* ÖFKEYİ YUTMAK: Öfke insan için felâkettir. Bu sebeple rüyada öfkesini yuttuğunu

görmek: “Öfkelerini yutanlar insanlar (in kusurlarından af ile, geçenlerdir.” (Âl-i

İmran, 134) mealindeki âyet gereğince o kişinin güzel bir şekilde övülmesine

ve herkese hayır ve ihsanda bulunmasına delâlet eder.

Rüyada öfkeyi yutmak, dinde kuvvete, takva ve Allah’tan korkmaya işarettir. Hadis-i

şerifte: “Asıl pehlivan insanları yenen değil, öfke ve gadabını tutandır, buyurulmuştur.

* ÖĞLE: Rüyada öğle vaktinde Ezan okunduğunu ve insanların da namaz için

camiye koştuklarını görmek, hayır ve berekete, müjdeli habere ve Hakk’a yönelmeye

delâlet eder.

* ÖĞRENMEK: Rüyada, Kur an-ı Kerim ve hikmeti, hadis-i şerifi, yazarlık ve sanatı,

okuyarak öğrendiğini görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sapıklıktan sonra hidayete,

darlıktan sonra genişliğe delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim öğrendiğini görmesi, sâliha bir kadınla

evlenmeye işarettir. Veya bu rüya, kendisini irşad edecek bir zat ile arkadaş olmasına

delâlet eder.

Rüyada, dine, imana ve ahlâka aykırı bir şey öğrendiğini görmek, hidayetten sonra

sapıklığa, zenginlikten sonra fakirliğe ve azgınlığa delâlet eder.

* ÖĞRETEN: Rüyada çocukları eğiten bir kimseyi görmek, doğruluğa, ilme, huzur ve

sürura delâlet eder.

* ÖKÇE: Rüyada ayakkabı ökçesi görmek, evlat ile tâbir olunur. Ökçe görmek,

insanın din ve dünyaca akıbetine de işarettir.

Bir kimsenin rüyada ökçesinin güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve

hoş hallere delâlet eder.

Bazı kere de rüyada ökçe görmek, insanın malı ve arkada bırakacağı evladına

alâmettir.

Kişinin rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi, eğer varsa,

çocuğunun ölümüne delâlet eder. Rüyada sol ayak ökçesi, kızlara, sağ ayak ökçesi

de erkeklere işarettir.

Rüyada ökçenin siyahlık ve durumunun değiştiğini görmek, sapıklığa, Hakk’a itaatten

yüz çevirmeye ve isyana delâlet eder.

* ÖKSÜRÜK: Rüyada öksürük hali görmek, şikayet ve şiddete alâmettir. Çünkü

öksürük insan için bir marazdır.

Bir kimsenin rüyada öksürdüğünü ve sesinin kısıldığını, nefesinin kesildiğini görmesi,

ölümüne delâlet eder.

Çok kere rüyada öksürmek, bir başka adamı şikayet ile tâbir olunur.

Bazan da öksürük hali, sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

* ÖKSÜZ: Rüyada bir öksüzün başını okşadığını veya ona bir şey verdiğini görmek,

hayra, ihsan ve şerefe delâlet eder. Öksüzün gözünün yaşını dindirdiğini görmek,

günahların mağfiretine ve yüksek ecre işarettir.

* ÖKÜZ: Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir

şehrin idarecisine, kavmin reisine delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o

senenin bereket ve ucuzluğuna delâlet eder.

Rüyada görülen öküz kimin olduğu bilinmiyorsa, o mahal halkının berekete nail

olacağına işarettir.

Rüyada bir ineği sağıp sütünü içtiğini görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için rızık ve

mala, hasta için de şifaya delâlet eder.

Rüyada bir öküz üzerine bindiğini görmek, hükümetten hayırlı bir vazife almaya

alâmettir.

Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada iş gören bir öküzü kesip etini halka dağıttığını

görmek, o mekânda bulunan meşhur bir zâtın ölüp malının taksim edileceğine delâlet

eder.

Rüyada semiz bir sığır eti satın aldığını görmek, zengin ve şerefli bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada öküzün üzerine binip onu kendi evine soktuğunu görmek, hayır ve berekete,

rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.

Öküz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:

a) Şan,

b) Şöhret,

c) Rızık,

d) Hayır,

e) Memuriyet,

f) Ucuzluk ve bolluk.

Bazı kere de rüyada öküz görmek, ordu ve cemaat sahibi bir zata delâlet eder.

Rüyada öküz eti yediğini gören kişi zengin olur ve ondan üzüntü gider.

Bir kimsenin rüyada beyaz öküz görmesi, hayra nailiyete işarettir. Rüyada bir öküzün

kendisini boynuzladığmı görmek, Allah’ın gazabı ile tâbir olunur. Bazan da rüyada

öküzün boynuzlaması, iki salih evlada delâlet eder.

Hasta, hapis, hizmetçi, sıkıntılı kimselerin rüyada öküz görmeleri, o durumlardan

kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada öküzlerin sürü halinde bir şehre girdiklerini görmek, yağma ve şehre girecek

hırsızlara delâlet eder.

Rüyada öküzün birçok boynuzu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere

işarettir.

Kadının rüyada bir öküze mâlik olduğunu görmesi, kocasının kendisine itaatkâr

olacağına işarettir. O kadın bekâr ise evlenir, kızı varsa kızını evlendirir.

Bazı kere de rüyada öküz görmek, genç ve güzel bir kimseye delâlet eder.

* ÖLÇEK: Ölçek rüyası, keder, üzüntü veya ondan kurtulmaya, yahut buğday v.s. gibi

ölçekle ölçülen şeylere işarettir. Rüyada ölçek görmek, sırları gizli tutan kimseye de

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kile görmesi, hidayete, ilme, zevceye, rızka, mala, menfaata ve

Yusuf (a.s.)’ın kardeşleriyle olan meşhur

kıssasına binaen keder, sıkıntı, hasret, ayrılık ve ihtiyaca delâlet eder.

Bazı kere de ölçek görmek, zayiat, şer ve sıkıntılı geçecek bir seneye işarettir.

Rüyada insanların eksik ölçüp noksan tarttıklarını görmek, hakimin adaletten yüz

çevirdiğine ve haksız hükümler verdiğine delâlet eder.

* ÖLÇMEK: Kişinin rüyada ekili bir tarlayı ölçtüğünü görmesi, salih ve hayırlı

kimselerin ahvalini araştırmaya delâlet eder. Rüyada bir bağ ölçtüğünü görmek, bir

kadının işini ve ahvalini araştırmaya işarettir.

Rüyada yol ölçtüğünü görmek, ölçtüğü yol nisbetince yolculuk yapmaya alâmettir.

O kişi eğer hac yolculuğunda ise, hacca gider ve muradına nail olur. Rüyada çöl

ölçtüğünü görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sahibini tanımadığı halde yeşillik bir yeri ölçtüğünü görmesi,

ibadet ehli birisi olduğuna işarettir.

* ÖLÇÜCÜ: Kişinin rüyada ölçücüyü görmesi, devlet başkanına delâlet eder. Eğer

ölçücü adalet ve hakkıyla ölçerse, bu rüya, devlet reisinin adil olmasına, eğer eksik

ölçerse sultanın zalim olmasına delâlet eder.

Rüyada kendisinin bir şeyi doğru ölçtüğünü ve ölçtüğü şeyi de bir kaba döktüğünü

görmek, devlet reisinin adaletle hükmettiğine ve halkı hakkında merhametli olduğuna

delâlet eder.

* ÖLÇÜLÜ HAREKET: Rüyada işlerinde ölçülü hareket ettiğini görmek, bekâr için

istediği bir kadınla evlenmeye veya bir maişete erişmeğe delâlet eder.

Yine rüyada ölçülü ve intizamlı bir şekilde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin Allah

rızası için mütevazi olmasına alâmettir.

Ölçülü hareket uyanıkken nasıl güzelse, rüyada da aynen öyledir.

* ADAM ÖLDÜRMEK: Rüyada bir adamı öldürdüğünü görmek, günah ve hataya

delâlet eder. Rüyada kendi nefsini öldürdü ğünü görmek ise, hayra işarettir.

Rüyada bir başkası tarafından öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun

olmasına ve çok çok hayra nailiyetine delâlet eder.

Yine rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek: “Sen bir de adam öldürmüştün de

biz seni o kandan kurtarmıştık.” (Tâhâ, 40) mealindeki âyet gereğince, korku,

şiddet ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada kasden ve haksız olarak bir adamı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin

günahkâr olduğuna delâlet eder.

Rüyada, kendisinin boğazlandığını görmek, zulme uğramaya işarettir. Rüyada

kesmeksizin bir adamı öldürdüğünü görmek, öldürülene isabet edecek hayır ve mala

delâlet eder.

Rüyada bir kişiyi öldürdüğünü ikrar ettiğini görmek, rüya sahibine erişecek bir rütbeye

işarettir. Zira Musa (a.s.): “- Rabbim, hakikat ben onlardan bir cana (kıydım),

öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım.” (Kasas, 35) mealindeki

âyete binaen, Hazret-i Musa bu hali ikrar ettikten sonra rütbeye kavuşmuştur.

Denilmiştir ki: Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi, hiç ummadığı yerden

rızka erişir.

Bir kimsenin rüyada savaş meydanında olduğunu ve cenk ederken öldürüldüğünü

görmesi, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine alâmettir.

* ÖLÜM: Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü,

ancak defhedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek* fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan

sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım

adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi,

dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir

kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teâlâ’nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine

alâmettir.

Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delâlet

eder.

Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete

işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve

hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehl-i delâletten bir cemaat hidayete erer.

Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaşğını görmek, çok uzun yaşamaya delâlet

eder.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail

olmaya delâlet eder.

Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün

diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve

güzel haline delâlet eder.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm

verdiğini gören kimse selâmete ve sıhhata nail olur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve

hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.

Rüyada bir ölünün kendisine Kur’ân-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini

görmek, taat ve hayrata muvaffakiyete delâlet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını

görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa,

bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra

çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delâlet

eder.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Alla-hu Teâlâ ile arasında

olan şeylerden mesul olduğuna delâlet eder. Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı,

yırtık pırtık elbise görmek de böyle tâbir edilir.

Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir

rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.

Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına,

ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaata delâlet eder.

Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi

tarafından gelecek hayra işarettir.

Rüyada kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü görmek, tahmin etmediği bir yerden

gelecek hayra delâlet eder.

Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de

erkeğin evine dönüşğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail

olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delâlet eder.

Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte

kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder. Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu

görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.

Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kişi için, hayra

delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya

işarettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü görmek; rüya sahibinin delillerinin iptal

edilmesine alâmettir. Çünkü âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Bazı kere de âlimin

ölümü, dinde bid’atm meydana çıkmasına, âbidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine

delâlet eder.

* ÖLÜM ANI: Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah’ın kitabında

şüphe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye,

haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alâmettir.

Rüyada bir kimsenin ölüm anını görmesi, misafiri hazırlamaya ve bekârın

evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer bir sanata nakletmeye delâlet

eder.

* ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMAK: Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek

ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delâlet eder.

Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin

perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delâlet eder.

Çünkü ölü üzerine bağırıp çağırarak ağlamak dinen makbul değildir.

Rüyada bağırarak ağlamak, ağlayan kişi tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Bazı

kere de bu türlü ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye delâlet

eder.

Denilmiştir ki: Rüyada feryat ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine,

ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine, def, zil v.s. gibi şeylerin sesleri de

feryat ederek ağlamaya alâmettir.

* ÖLÜNÜN GASLİ: Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir

fasıkın tevbe edeceğine alâmettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek,

gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde yıkanır görmesi, üzüntü ve kederden

kurtuluşa ve yüksek rütbeye delâlet eder.

* ÖPMEK: Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı

maldan veya ilmî eserden faydalanmaya delâlet eder.

Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun babası ile arada kurulacak

dostluk ve sevgiye delâlet eder.

Rüyada âlim Ve fazıl bir kişinin güzel bir kimseyi öptüğünü görmek, o kimsenin

Kur’ân okumasına, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka delâlet eder.

Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü görmek, o çocuğundan veya

çocuğun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişmeye iraşettir.

Rüyada bir kadını öptüğünü görmek, sevdiği bir kimse tarafından gösterilecek

teveccühe veya gönderilecek selâma delâlet eder.

Sevdiği birisini ağzından öptüğünü görmek, ele geçecek paraya, yanağından öpmek

de, kazanılacak paralara işarettir.

Bir kimsenin rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta

beraber yattığını görmesi, dul bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada valiliğe ehil olan bir kişinin bir şehrin valisini öptüğünü görmesi, o valinin

yerine geçeceğine alâmettir.

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü görmek, arzu ve emele

kavuşmaya delâlet eder.

Hastanın rüyada bir ölüyü öpmesi, ömrünün tamam olduğuna ve ecelin geldiğine

işarettir.

* ÖRDEK: Bir kimsenin rüyada ördek görmesi, güzel, mal sahibi, şerefli ve iffetli bir

kadına delâlet eder.

Rüyada ördekleri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde

yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata delâlet eder.

Kişinin rüyada beyaz bir ördek aldığını görmesi, ele geçecek çok mala ve rızka

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal ve

zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada bir ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden kendisine erişecek çok

mala ve hayra delâlet eder.

Rüyada sürülerle ördek görmek, ucuzluk, bereket ve nimete, azını görmek de aileye

delâlet eder.

Rüyada ördeklerin bir yerde sesli olarak ötüşlerini görmek, yangın, boğulma ve

ölümden dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kişilere

alâmettir.

Bazı kere de rüyada ördek görmek, çok güzel ve şişman bir kadın ile tâbir edilir.

* ÖRS: Bir kimsenin rüyada üzerinde demir dövülen örsü görmesi, işlerindeki sabra

ve sebata delâlet eder. Bazı kere de örs görmek, ayakla basılan ve çiğnenen köprü,

pabuç gibi kendisiyle maksada erişilen şeylere işarettir.

Örs görmek, rızık ve helal mal ile de tâbir olunur. Çünkü demircilerin kazançları örs

üzerindedir.

* ÖRTÜNMEK: Örtünmek insanlar için bir edep ve iffet alâmetidir. Bu sebeple rüyada

insanın elbise veya herhangi bir şeyle örtündüğünü görmesi, rızık talep etmedeki

sevincine ve onun için hâsıl olacak yüksek makama delâlet eder.

Bazı kere de rüyada örtü görmek, sır saklamaya ve gizli hazineye delâlet eder.

Çünkü insan örtünün altında nelerin gizlendiğini bilemez.

* ÖRÜMCEK: Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir

olunur.

Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara

işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düşğünü görmek, o sene içinde şiddetli

şa delâlet eder.

Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder.

Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile

arkadaşğa işarettir.

Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görmek, Allahu Teâlânm: “Halbuki evlerin

çürüğü herhalde örümcek yuvasıdır.” (Ankebut, 41) mealindeki âyeti gereğince,

rüya sahibinin zayıflık ve gevşekliğine delâlet eder.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını

süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.

Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.

* ÖVÜNMEK: Rüyada övünmek hali, nimetin artmasına, mala, rızka, elinin ve dilinin

her tarafa kavuşmasına alâmettir. İyi ve hayırlı bir işten dolayı övündüğünü görmek,

hayırlı işler yapmaya ve gıpta edilecek nimete delâlet eder.

* ÖZENGI: Rüyada özengi görmek, hayırlı bir yolculuğa ve muradın husule

gelmesine delâlet eder.

* ÖZLEMEK: Rüyada bir şeyi özlemek, birine karşı arzu duymak, yürekte biriken

hasret ve hicrana delâlet eder.

***