RÜYA TABİRLERİ – G HARFİ

g harfi ile baslayan ruya tabirleri
g harfi ile baslayan ruya tabirleri

G

* GAİP: Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldiğini görmek, ondan sevindirici bir haberin

erişeceğine işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldiğini görmek,

ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin hemen geleceğine alâmettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada gaip olan kimsenin seferden geldiğini görmek,

işlerin kolaylığına delâlet eder. Yine gaip kişinin mesrur ve sevinçli bir halde geldiğini

görmek, hayır ve berekete işarettir. Gaip kişinin eli boş ve yüzü asık bir halde geldiğini

görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.

* GADAB (Öfke): Rüyada öfkeli, kızgın halde bir adamı görmek, o kişinin zindana

şeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, birinden iyilik görmek ile tâbir olunur.

* GADDAR: Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acımasız bildiğiniz bir adamı

görmek, o kimseden gelecek iyiliğe delâlet eder. Veya sizin ona bir iyiliğinize işarettir.

* GALİP: Bir kişinin rüyada herhangi bir adama veya düşmana karşı galip geldiğini

görmesi, sevinç ve sürura alâmettir. Bazı kere de rüyada galip gelmek, hayvan

cinsinden olan düşmanı helak etmek ile tâbir olunur.

* GAMMAZ: Rüyada böyle bir adamın görülmesi, şerre ve sırlara muttali olmaya ve

birbirine dost kimselerin aralarını bozmak için çalışmaya işarettir. Yani gammaz

görmekte hayır yoktur.

* GANİMET: Bir kimsenin rüyada ganimete eriştiğini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,

arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, eğer kâfir malından ise

hayrın meydana gelmesine, şayet İslâm malından ise zarar ve ziyana delâlet eder.

İslâm ordularının kâfirlerin ganimeti ile döndüklerini görmek, ucuzluk ve berekete

delâlet eder. Bunun tersi, kâfirlerin Müslümanların malını aldığını görmek, üzüntü,

keder, sıkıntı ve kıtlığa delâlet eder.

Rüyada eline geçen ganimet malının beşte birini çıkardığını görmek, beş vakit

namazın devam etmesine işarettir.

* GAR: Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.

Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir

dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.

* GASBETMEK: Rüyada bir başka adamın malını gasbettiğini görmek (evlenmeyi

arzu eden için) yapılacak nikâhın bozulacağına veya haram mala delâlet eder.

* GAZA VE CİHAD: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi

şekilde tâbir olunur:

a) Hayır,

b) Menfaat,

c) Sünneti ihya,

d) Düşman üzerine zafer,

e) Hasta için afiyet ve şifa,

f) Adil hükümdar,

g) Ganimet.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad ettiğini gören

kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı

genişler ve serveti artar. Rüyada gaza ve cihaddan yüz çevirdiğini görmek, çoluk

çocuğuna ve eriline şefkat ve merhametin azlığına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk ettiğini görmesi, düşmanı kahretmeye,

ganimete, helal rızka, şan ve şerefe delâlet eder. Gaza edip kâfirler üzerine zafer

kazandığını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.

* GAZ: Rüyada yanan bir kandil veya gaz lambası görmek, gelecek günlerin parlak

olacağına, sevinç ve sürura delâlet eder.

* GAZETE: Rüyada herhangi bir gazeteyi alıp okuduğunu görmek, sevdiğiniz

birinden gelecek mektuba veya habere delâlet eder.

* GAZ ÇIKARMAK: Nablusî demiştir ki: Rüyada ses çıkarmadan yellenmek,

yellenen kimsenin ağzından hatalı bir söz çıkacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sessizce yellendiğini görmesi, keder ve üzüntüye işarettir.

Yine rüyada sessizce yellenmek ve gaz çıkarmak, sırları ifşa etmeye ve içinde

bulunan kin, düşmanlık ve kıskançlığın gitmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de,

meşakkat çektikten sonra rahatlığa ve borçlarını ödemeye işarettir.

* GAZELHAN: Bir kimsenin rüyada gazelhan görmesi, insanların gizli hallerini

meydana çıkaran ve ifşa eden kişiye delâlet eder.

* GEBELİK: Bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi, malının artmasına,

övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.

Erkeğin, rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip

ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Âlim ve fazıl bir zatın rüyada gebe olduğunu görmesi, ilminin artacağına; sanatkâr

adamın gebelik görmesi, hiçbir insanın başaramayacağı bir şeyi yapmasına delâlet

eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada gebe olduğunu görenin malı ziyade artar. Zevcesinin

hamile olduğunu görmek, dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir. Rüyada

hayvan cinsinden birinin hamile olduğunu görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

Dul kadın ve genç kızların rüyada gebe olduklarını görmeleri, evlenmelerine

alâmettir. Bazı kere de bekâr kızın rüyada kendisini hamile görmesi, kendisi

yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işarettir. Çünkü çok defa kız

yüzünden kötü hadiseler meydana geldiği görülmüştür.

Rüyada dul kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliğini görmek, o senenin

kıtlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine veya

olgunlaşmamış hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Yaşlı ve ihtiyar

kadının gebeliği ise, silah deposu ile tâbir olunur.

* GECE: Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, rüya sahibi için geçimin

darlığına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlığı bulunmadığı

takdirdedir.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam

ile tâbir olunur. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlar parlayan gece görmek, ferah, sevinç,

sürür ve kolay geçimdir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karanlık görmek beş veçhe ile tâbir

olunur.

a) Küfür,

b) Hayret,

c) Geçimde güçlük,

d) Bedbaht ve günah,

e) Delâlete düşmek.

Rüyada zulmetten nura çıktığını görmek, ehl-i salâh ve ehl-i takva sahibi olmaya

işarettir. Fakir için bu rüya, zenginliğe delâlet eder. Kâfir ve fasık hakkında ise hidayet

ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada dünyayı devamlı gündüz ve nur içinde görmesi, işlerinde

istikamet üzere olmaya, uzun ömre, hayır ve hasenata, rif’at ve ulvî makama delâlet

eder

Rüyada kendi hanesini karanlık ve zulmet içinde görmek, uzun bir yolculuğa

alâmettir.

Denilmiştir ki: Gece ile gündüz birbirine zıt iki hükümdara delâlet eder. Gece, kâfir

olana; gündüz de Müslüman bulunana işarettir.

imam Nablusî demiştir ki: Bazan rüyada gece görmek, ölüme de delâlet eder. Çünkü

Allahu Teâlâ, uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini

keser. Gündüz de .öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.

Bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hastalıktan afiyete

ermeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya ölüme işarettir. Zindanda olan biri için de

hapishaneden halâs olmaya, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayete delâlet eder.

Rüyada görülen gece, bazı kere de işleri gizlemeğe korku ve şiddetten emin olmağa

delâlet eder.

Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere

ve müjdelere delâlet eder. Cuma gecesini görmek de böyledir.

Bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* GECELİK: Kişinin rüyada gecelik görmesi, izzet, ferahlık ve sürura, bekar için de

evlenmeye delâlet eder. Bir genç kızın rüyada bembeyaz gecelik giydiğini görmesi,

mutlu bir evlilik yapaca

ğına alâmettir.

* GEÇİT: Rüyada geçit görmek, zor ve meşakkatli işlere delâlet eder. Çünkü geçitten

öte geçmek her zaman mümkün olmaz. Rüyada bir geçitten zor ve güç halde

geçtiğini görmek, bu

lunduğunuz kötü durumdan sonra selâmete ereceğinize delâlet eder.

* GEDİK: Rüyada bir yeri kırıp gedik açtığını görmek, o şeyin delâlet ettiği şeyi

eksiltmeye işarettir. Bazı kere bu rüya, küstüğü ve dargın olduğu bir kimse ile

barışmaya delâlet eder.

* GELİNCİK: Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve

merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder. Rüyada evine gelincik girdiğini görmek,

eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur.

* GELİNCİK ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada gelincik çiçeği görmesi, rengi kırmızı

olduğundan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa

işarettir. Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı ağrısına delâlet eder.

* GELİN VE DAMAT: Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca

ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir. Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu

görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkacağına delâlettir.

Rüyada ne gelini, ne hanımı görmediği ve bilmediği halde, kendisine güveyi

denildiğini gören kimsenin eceli yakındır. Veya elinden bir başkasının ölümü vuku

bulur.

Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri,

isminin anlamı ve de güzelliği nisbetinde nimet ve saltanata delâlet eder.

Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.

* GEM: Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olmağa ve malca kuvvete

delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Şeref ve makam,

b) Oruç,

c) Sükut ve vakar.

Bir adamın rüyada kendi ağzına gem vurulmuş olduğunu görmesi, dilini muhafaza

ederek selâmete ulaşacağına delâlet eder. Çünkü sükût eden selâmet bulur.

Bazı kere de kendi ağzına gem vurulduğunu görmek, günah işlemekten men edilmek

ile tâbir olunur. Ve bu rüya oruca da işarettir.

Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada birinin ağzına gem vurulduğunu görmek, onu

terbiye etmeye ve edep öğretmeye delâlet eder.

Rüyada kendi atının geminin düşğünü veya elinden gittiğini görmek, rüya sahibinin

işlerinin perişanlığına delâlet eder.

* GEMİ: Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya

kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.

Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü

selâmet denizin kenarmdadır.

Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet

eder. Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve

günahların mağfiretine işarettir.

Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına

göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir. Geminin karaya uzaklığı veya

yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.

Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan

kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir. Veya kadri yüce bir zatın himayesine

girmeye delâlet eder.

Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat

etmeye işarettir. Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna

delâlet eder.

Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.

Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin

ölümüne delâlet eder.

Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a

delâlet eder. Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Baba,

c) Zevce,

d) Ferah,

e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak),

f) Güzel geçim ve zenginlik…

Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde

övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet

ile tâbir olunur. Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa

memuriyet küçük olur.

Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya

bir hizmetçi alacağına delâlet eder. Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve

ölümdür. Çünkü insan öldüğünde eller üzerinde ve havada götürülür.

Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden

selâmet bulmaya işarettir. Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu

rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan

öğrenmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah,

sürür, selâmet ve yağmura delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o

takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine

(makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı,

insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder.”

Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir

şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder. Yolcu olan

birisinin de seferden dönmesine alâmettir.

Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin

hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana

gelecek hayra delâlet eder. Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde

yolculuk yapmasına işarettir. Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek,

zindana düşmeye işarettir. Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.

Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın

salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir. Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem

ümide delâlet eder. Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır. Gemi görmek,

bazı kere de mescide, insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Yine rüyada

gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete

alâmettir. Çünkü Nebiyy-i Zîşân’m ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir. Onlara

uyanlar selâmet bulur..

* GEMİCİ: Kişinin rüyada gemici görmesi, zindancıya, devlet reisinin vekiline, işlerini

yürütene, kumandanına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zata delâlet

eder. Bazı kere de yalancıya, deveciye, kiracıya ve seyislere işarettir.

* GEMİ YAPAN: Rüyada gemi yapan ustayı görmek, kadın simsarlarına işarettir.

* GENÇ: Rüyada genç bir adam görmek, kişinin düşmanı olarak tâbir olunur. Eğer

görülen genç beyaz ise gizli düşmana, esmer ise zengin düşmana, kırmızı ise yaş

şmana delâlet eder.

İhtiyar adamın rüyada kendisinin genç haline geldiğini görmesi, ona isabet edecek

büyük bir noksanlıktır. Rüyada genç bir adamın arkasına düşüp gittiğini görmek,

şmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.

Kendi arkası sıra genç bir adamın geldiğini görmek, düşman karşısında mağlup

olmaya işarettir.

Yine rüyada genç görmek, hileye ve yaramaz düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin

galebe çalmasına işarettir. Genç görmek, bazı kere de nimete ve Allahu Teâlâ’ya

şükretmeye delâlet eder.

Rüyada meşhur ve tanınmış bir genci görmek, hayır ve nimete delâlet eder. Bu tâbir,

o delikanlıyı güler yüzlü halde görüncedir. Asık surat ve öfkeli görülürse, bunun tam

zıddı tezahür eder.

* GENÇ KIZ VEYA KADIN: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç kadın, ne

şekilde görülürse görülsün, kadınlar hesabına yine kadın cinsinden bir düşmana

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç kadın görmesi, hatır ve hayâle

gelmeyen bir yerden sevinç haberi işitmeye alâmettir. Rüyada güzel bir hizmetçi

görmek, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa delâlet eder.

Rüyada genç ve güzel kızlar görmek, hayır ve dünya menfaatine işarettir. Genç ve

güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, dünyada saadete, bol rızka, mal

ve servete delâlet eder. Genç ve fakat çirkin bir kız görmek, haram mala, üzüntü,

keder ve zarar ziyana delâlet eder.

Rüyada bir genç kızı öptüğünü, genç kızın da kendisini öptüğünü görmek, rüya

sahibine dünyanın teveccüh edeceğine delâlet eder.

Rüyada genç ve güzel bir kızı tutmak istediği halde tutamadığını görmek, zengin

olmak arzu ettiği halde mümkün olmayacağına işarettir. Bunun tersi, genç kızın

kendisine cemalini arzettiği halde ona iltifat etmediğini görmek, dünyanın ikbal ve

teveccühüne karşı sırtını dönmeye delâlet eder.

Rüyada, vücutlu, etli ve canlı, şen-şakrak genç kadın görmek, ümit edilen hayra ve

nimete kavuşmaya delâlet eder. Buna mukabil, zayıf, çelimsiz genç bir kadın görmek,

üzüntü, keder ve fakirliğe alâmettir. Tesettürsüz çıplak kadın görmek, ticarette zarar

ederek bütün insanlar nezdinde kınanmaya delâlet eder.

Genç ve güzel bir kadının, rüyada yaşlı ve ihtiyar bir kadın haline dönüşğünü

görmesi, o kadının dininin güzelliğine işarettir. Yaşlı ve ihtiyar kadının rüyada

gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini görmesi, ondaki dinî bağların

kuvvetlenmesine işarettir.

Rüyada genç, güzel ve mesture bir kadın görmek, din ve diyanetle beraber kapalı bir

hayra delâlet eder.

Fakir bir adamın, rüyada yaşlı kadını genç olarak görmesi, nimet ve zenginliğe

kavuşacağına delâlet eder. Hastanın bu rüyayı görmesi, sıhhat ve afiyet bulmaya

işarettir.

Rüyada, güzel, sevimli, güleç yüzlü bir küçük çocuk ve onun gülümsemesini görmek,

hayır, ikbâl, servet ve müjdeye delâlet eder. Kendisini rüyada kundakta bağlı bir

küçük çocuk olmuş olarak görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Eldeki malın gitmesi,

b) Hastalık,

c) Cinnet,

d) Üzüntü ve keder…

Rüyada güzel, sevimli küçük bir kız çocuğu görmek, hayır ve menfaate işarettir.

Küçük kız çocuğu rüyası, erkek çocuktan daha ziyade hayırlıdır.

Bir kimsenin rüyada bir küçük kız çocuğunu kucağında taşıdığını görmesi, devlet ve

nimete, haber ve menfaate, geniş rızka delâlet eder.

Rüyada zevcesinin bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, saadete, hayır ve menfaate,

arzu ve muradın husulüne, gam ve kederin define delâlet eder.

* GERDANLIK: Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu görmek, cimrilik ile tâbir

olunur. Bazı kere de gerdanlık, zevcenin kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı

göstermesine ve efendisinin malından hanımın elinde bulunacak mala alâmettir.

Evli kadının rüyada gerdanlık görmesi, kocası ile tâbir olunur. Eğer görülen gerdanlık

gümüşten, geniş ve kuvvetli ise, kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse

olduğuna; eğer gerdanlık zayii olursa, bu defa kocasının yaramaz bir adam olduğuna

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen gerdanlık altından ve kısmen diğer

şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada gerdanlık görmek, erkek için güzel bir kadın ile evlenmeye işarettir. Eğer

gerdanlık ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut

ve mücevherler kadının güzelliğine delâlet eder. Görülen gerdanlık gümüş ve

mücevherden ise mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber

memuriyete işarettir.

Rüyada kadın için gerdanlık, kocasının kendisine emanet ettiği maldır. Hamile kadın

için gerdanlık görmek, doğacak çocuğun erkek olmasına delâlet eder. Bazı kere de

kadın için gerdanlık görmek, kırmızı renkli peçeye ve başörtüsüne delâlet eder. Yine

gerdanlık rüyası, evli kadın için çocuğa, bekâr kadın için de evlenmeye delâlet eder.

* GERGEDAN: Bir kimsenin rüyada gergedan denilen hayvanı görmesi, büyük bir

sultana delâlet eder. Rüyada gergedana bindiğini görmek, büyük bir adama galip

gelmeye işarettir.

* GENERAL: Kişinin rüyada herhangi bir generali görmesi, bulunduğu işte veya

memuriyette yükseleceğine delâlet eder. Rüyada kendisinin general olduğunu

görmek, izzet ve ikbale ve rızkının genişliğine delâlet eder.

* GERDEK: İnsanın rüyada gerdeğe girdiğini görmesi, iş hayatındaki zorluklara

alâmettir. Çünkü evlenen kimse bir yükün altına girmiş olur.

* GERİNMEK: Rüyada gerindiğini görmek, bir işte usanmağa, tembelliğe ve

uyuşukluğa işarettir. Bir kimsenin rüyada aç adamlar gibi gerindiğini görmesi, zalim

olmasına alâmettir. Ölünün gerindiğini görmek, o ölünün azabının evlat ve geride

kalanlarına ait olmasına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada gerinmek, meşakkatten sonra rahatlığa delâlet eder. Hasta

adamın rüyada gerinmesi ecelin yakın olduğuna işarettir.

* GERİYE DÖNDERİCİ: Rüyada insanları geriye dönderici birini görmek, yol kesiciye,

işleri iptal etmeye veya yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya delâlet eder.

* GEYİK: Kadınlardan birinin rüyada geyik görmesi, o geyik ister erkek, ister dişi

olsun güzel evlada delâlet eder.

Rüyada bir geyik tuttuğunu veya kendisine bir geyik verildiğini görmek, güzelliğine

güvenilir bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine hediye olarak

verildiğini görmesi, yahut satın alması, bol ve geniş rızka delâlet eder. Rüyada geyik

aldığını gören kişi mirasa kavuşur.

Rüyada bir geyik kestiğini görmek, bir kızın bakireliğini gidermeye işarettir. Rüyada

geyiği kendi evine soktuğunu görmek, eğer oğlu bulunuyorsa, onu evlendirmeye

alâmettir.

Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada geyiğin üzerine sıçradığını görse, o kimsenin

hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyiğe sahip olduğunu gören kimse,

helâl bir mala mâlik olur veya iffetli bir kadın ile evlenir.

Bazı kere de rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil

etmeye alâmettir. Rüyada başının geyik başı olduğunu görmek, eğer ehilse vali veya

reis olmaya delâlet eder.

* GEYİRMEK: Rüyada geyirmek halinin görülmesi, hakikati olmayan bir söze işarettir.

Bazı kere de, fakirler için zenginlik alâmetidir.

* GİRDAP: Kişinin rüyada girdap görmesi, üzüntü, keder, zarar ve tehlikeye delâlet

eder.

* GİŞE: Rüyada bir gişeden bilet aldığını görmek, sefer ile tâbir olunur. Gişeden para

almak ise, elden çıkacak paraya delâlet eder.

* GİTAR: Rüyada gitar sesi işitmek veya gitar çalanı görmek, beklenen bir haberin

yakında size ulaşacağına delâlet eder. Bazı kere de rüyada gitar çalmak, evdeki

geçimsizliğe alâmettir.

* GİYOTİN: Kişinin rüyada ölüm makinesi olan giyotini görmesi veya cezanın

tatbikine şahit olması, hediye, haber ve ümit edilmeyen biri ile karşılaşmak olarak

tâbir olunur.

* GIYBET: Rüyada herhangi bir adamı gıybet etmek, iyiliklerin mahvına delâlet eder.

Çünkü gıybet fena bir ameldir. Onun iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması

gibidir ki, bütün güzel işler duman olup gider.

Denilmiştir ki: Bir kimse diğer bir kişiyi bir şeyden dolayı gıybet etse, gıybet eden

kimse, gün gelir o şeye müptelâ olur.

* GİZLEMEK: Bir kimsenin rüyada bir şey gizlediğini görmesi, nifaka veya kötü iş

sebebiyle gizlenmeye işarettir.

Rüyada bir eve girip gizlendiğini görmek, rüya sahibinin teselli edileceğine alâmettir.

Yine rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine delâlet eder. Rüyada bir dağa

gizlendiğini görmek, kadr u kıymeti büyük bir zâta itimat ve dayanmaya delâlet eder.

Rüyada bir ağaca dayanarak gizlendiğini görmek, âlim ve fazıl bir kişiye meyletmeye

işarettir. Rüya sahibinin hanımı eğer hamile ise, bu rüya, kız çocuğu ile tâbir olunur.

* GİZLİ SÖZ: Bir kimsenin rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmesi, yalan ve

koğuculuğa delâlet eder.

Rüyada birtakım sözler işitip bunlardan en güzelini seçmek, müjdeye nail olmaya

delâlet eder.

* GİYMEK: Bir kimsenin rüyada bir şeyi giydiğini görmesi, rüya sahibinin iş ve

durumuna delâlet eder. Çünkü hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

Şu sırlar hakkında Allah’tan korkun. Bir kişi bir sırrı gizlediği zaman, Allah

ridasını o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır hayırsa mükâfatı hayır, şer ise

cezası da şerdir.”

Rüyada beyaz elbise giydiğini görmek, heybet, vakar ve övünmek ile tâbir olunur.

İpekli elbise giymek, izzet, yücelik ve rütbeye delâlet eder. Eğer ipek elbise ölü

üzerinde görülürse, o elbise cennet ipeğine delâlet eder. Altınla işlenmiş elbiseyi

görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

Kişinin rüyada düğmeli elbise giydiğini görmesi, şiddete veya kaybolmakla dağılmış

şeyleri toplamaya veya bekâr ise evlenmeye delâlet eder.

Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini görmek, musibet

ve belâya delâlet eder.

Siyah elbise ululuk ve yücelik işaretidir. Yeşil elbise giyme ise şehitlik mertebesine

delâlet eder. Pamuktan mamul elbise, sünnete işarettir. Rüyada yün elbise görmek

sefa ile tâbir edilir. Ancak yün elbise sert, kaba ve onu giyen kişiye yakışmıyorsa, o

takdirde bu rüya, fakirlik ve zillete delâlet eder.

Rüyada cübbe giydiğini görmek, uzun ve saadetli bir ömre alâmettir. Yırtmaçlı elbise

giymek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder. Zinetli elbise ise,

toplanmış mal, sermaye veya mesture ve güzel bir kadına delâlet eder.

Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. Ona hamd eder, O’ndan yardım dilerim…

* GÖBEK: Rüyada göbek görmek, rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin

geçimini temin eden kazancına işarettir. Bazı kere de göbek görmek, hanıma,

hizmetçiye veya kapalı olancüzdana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada göbeğinin büyüdüğünü görmesi, aile geçiminin huzur ve

saadetine, küçüldüğünü görmesi de ailedeki geçimsizliğe delâlet eder.

Rüyada göbeğinde ağrı ve sızı bulunduğunu görmek, anne veya babasından birisini

kaybetmesine delâlet eder. Veya onlardan uzak düşmeye işarettir.

Kişinin rüyada kendi eliyle göbeğini açtığını görmesi, harcamak üzere cüzdanını veya

kasasını açmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen göbek, sevince ve gizli

şeylere delâlet eder.

Yine rüyada göbek görmek, rüya sahibinin zevcesi veya hizmetçisinden sevdiği ve

arzu ettiği şey ile tâbir olunur. Bu sebeple bir kimse göbeğinde çirkinlik veya güzellik

ya da fena bir hal bulunduğunu görse, onun zevcesi veya cariyesinin güzellik veya

çirkinliğine işarettir.

* ĞE ÇIKMAK: Rüyada yükseklere fezaya çıkmak, inmenin aksinedir. Bu sebeple

rüyada yüksek bir yere çıktığını görmek, mevki ve itibardan düşmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri

kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü görmesi, yüksek ve ulvî

bir mevkiye nailiyete delâlet eder.

Rüyada yükseğe çıkmak, bazı kere de keder ve yolculuğa alâmettir. Yine yükseklere

çıkmak, şeref ve ulviyyet, yükseklerden aşağı inmek de, zillet ve hakarettir. Rüyada

yüksek bir dağa çıktığını görmek, çıktığı ve üzerinde durduğu kadar maksadına

kavuşur.

Kişinin rüyada dağ, tepe, yokuş ve baca gibi yerlere çıkması, arzu ettiği maksadına

kavuşmasına delâlet eder.

* ĞÜS: Rüyada göğüs görmek, şeriat, din, takva, ilim ve hikmet ile tâbir olunur.

Rüyada göğsünü geniş ve güzel bir halde görmek, kâfirin müslüman olmasına, âsi

kimsenin tevbe etmesine, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine; bazı kere de,

güç ve müşkül şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada göğsünün geniş ve güzel olduğunu görmek, din

ve takvada kemâle, göğsünün dar veya küçük olduğunu görmek de dinde ve takvada

noksanlığa delâlet eder.

Rüyada göğsünün kızgın olduğunu görmek, kavminden menfaat elde etmeye

işarettir.

Rüyada göğsün dar olarak görülmesi, ahlâkın noksanlığına, geniş görülmesi de güzel

ahlâka delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada dar göğüs, üzüntü, keder ve gam husulüne, geniş

ğüs de safa, ferah ve sürura delâlet eder.

Yine rüyada göğsünün genişlediğini görmek, mal ve nimetin artmasına, rızkın

genişliğine ve selâmete işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada göğüs görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) İlim,

b) Hikmet,

c) Seha,

d) Cimrilik,

e) Küfür,

f) İman,

g) Hayat,

h) Ölüm…

Rüyada göğüs üzerinden ikrah edilen bir şeyi kaldırıp attığını görmek, iyilik ve hayıra

alâmettir.

Bazı kere de rüyada göğüs görmek, misafire veya zevceye, yahut büyük insanların

toplanacakları bir rütbeye işarettir.

Bilirsiniz ki göğüs; üzüntü, keder, sevinç ve ferahlık evidir. Bu sebeple rüyada

ğsünün geniş olduğunu görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Göğsün darlığı da

bunun tersi…

Bir kimsenin rüyada göğsünün yalnız ortasını ince kıllarla müzeyyen görmesi,

cömertlik ve kereme; her tarafını birçok kıllarla bezenmiş görmesi de, şecaat ve

kuvvete delâlet eder.

Kâfir adamın rüyada göğsünün genişlediğini görmesi, hidayet ve İslâm ile tâbir olunur

ve o adam Müslüman olur.

* GÖKYÜZÜ: Bir kimsenin rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmesi,

din ve takva ile tâbir olunur. Gökyüzünün simsiyah şekilde görülmesi, bunun zıddı.

Rüyada göğe yaklaşğını görmek, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu

Teâlâ’ya yaklaşmaya ve amellerin makbuliyetine delâlet eder.

Bazı kere de bu türlü rüya, muzdarip ve âciz kişilerin duasının kabul edilmesine

işarettir.

Rüyada göğsün yeryüzüne düşğünü ve indiğini görmek, yeryüzünde meydana

gelecek kıtlığa ve şiddete delâlet eder.

Gök görmek, devlet reisinin cismine ve zâtına, bazen de, onun köşküne, çadırına,

evine ve malına delâlet eder.

Rüyada gökyüzünden bal, zeytin, incir, hurma ve arpa gibi bolluğa delâlet eden

şeylerin indiğini görmek, insanlar üzerine menfaatli yağmurlar yağacağına alâmettir

ve insanlar ondan istifade ederler.

Rüyada merdiven veya iple, yahut başka bir şeyle semaya çıktığını görmek, devlet

başkanı tarafından verilecek izzet ve ikrama ve yüksek makama veya korku ve

çetinliğe delâlet eder.

Rüyada göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek, rüya sahibi için şehadete

ve bununla beraber şeref ve medhe nail olmaya işarettir. O kişi, Allahu Teâlâ’nın

yardımı ile kurtuluş ve selâmete erer.

Bir adamın gökte çukur veya bir kuyu içine düşğünü ve oradan çıkamadığını

görmesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına alâmettir. Yine bu rüyada o zatın

Müslüman olarak ölmesine bir müjde vandır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz.

Onların habis ruhları göklere lâyık değildir.

Denilmiştir ki: Rüyada gökleri görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya,

hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere alâmettir.

İlim sahiplerinin rüyada gökleri görmesi, eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali

olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye ve kullukta devama delâlet eder.

Ziraatçının rüyada göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme,

bolluk ve berekete işarettir.

Yine rüyada göğün yeşillend iğini görmek, o sene içinde ziraat ve hububatın bol

olmasına delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede vuku bulacak hastalıklara

alâmettir.

Rüyada göğün yarılarak içinden ihtiyar birinin çıktığını görmek, o yer halkına gelecek

hayra, ucuzluk ve bolluğa, ülfet ve sevince delâlet eder. Rüyada genç bir adamın

ğe çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarında

şmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada kendisini yedinci kat göğün üstünde görmek, rüya sahibi için yükseklik ve

azamete işarettir.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek, bol yağmura, berekete, duaların

kabulüne delâlet eder. Buna mukabil kapılarının kapanmış olarak görülmesi,

yağmurun yağmamasına ve kıtlığa işarettir.

Rüyada başını kaldırıp göğe baktığını görmek, dünya sultanlarından birisine

bakmaya işarettir. Doğu ve batı taraflarına bakmak, sefer ile tâbir olunur.

Rüyada ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu görmek, Hakk’ın

izni ile cennete girmeye delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunu göğe uçarak gittiğini

ve bir daha inmediğini görmek, çok hayra ve yüksek mertebeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada göğü yarılmış halde görmesi, bid’at ve sapıklığa işarettir. Bâzı

kere de göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek de düşman ile sulh olmağa

delâlet eder.

* GÖK GÜRLEMESİ: Bilirsiniz ki, gök gürlemesi korku ve dehşet verici bir hadisedir.

Bu sebeple rüyada yağmursuz gök gürlemesi işitmek, şiddet ve korkuya delâlet eder.

Bazı kere de gök gürlemek, güzel vaade ve hayırlı işlere, güzel şeylere ve davul ses

lerine ve de mehteran bölüğüne delâlet eder.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada şiddetli gök gürültüsü. devlet reisinin şöhretinin,

heybet ve kudretinin genişlemesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yağmurla beraber gök gürültüsü görmesi, emn ve emana, feyz

ve berekete ve ucuzluğa delâlet eder. Şiddetli gök gürültüsü ve hafif yağmur görmek,

anne-babanın rızasını kaybetmeye alâmettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Halkın muhtaç olduğu vakitte yağmur ile beraber gök

gürültüsü işitse ve şimşeğin sesi de korkunç olmasa, o mahalle halkının ucuzluk ve

bolluğa nail olmasına delâlet eder.

Mesela gök gürültüsünü Mayıs’ta, Haziran’da, Temmuz’da veya bir başka ayda

görmek, ayına ve mevsimine göre mânâ taşır ve öyle tâbir edilir. Rüyada işitilen gök

gürültüsü Şubat ayının ilk gününe tesadüf etmiş olsa, yeryüzünde ucuzluk ve bolluğa,

piyasanın ucuzluğuna ve bazı memleketlerde salgın hastalıkların zuhuruna delâlet

eder.

* GÖK RENK: Kişinin rüyada gök renk görmesi, üzüntü, keder, gam, gussa,

şmanlık ve musibete alâmettir.

* GÖL: Kişinin rüyada göl görmesi, müşaveresiz iş gören hakim ve valilere işarettir.

Bazı kere de göl, yolcu için seferin mümkün olmamasına delâlet eder. Rüyada küçük

göl görmek, zengin bir kadına alâmettir. Yine bu rüya, iyi geçinmeyi seven, servet ve

mülk sahibi bir kadın ile tâbir olunur.

* GÖLGE: Bir kimsenin rüyada gölge görmesi, âbid, zahid ve hafız olan bir âlime

delâlet eder. Rüyada şidtetli sıcaktan bir ağacın gölgesine çekildiğini görmek, üzüntü,

keder, sıkıntı ve dertlerden kurtuluşa alâmettir.

Rüyada insan gölgesi görmek, dünyaya ve dünyanın değişmesine ve dünyada

bulunanların hallerinin çeşit çeşit olmasına işarettir. Bazı kere de rüyada görülen

gölge, tevbe ve hidayete, tevhidin güzelliğine, Allahu Teâlâ ve kâinat hakkında

tefekküre delâlet eder.

Rüyada görülen gölgeler, heybet, vakar ve rif’at (yükseklik) ile tâbir olunur. Rüyada

bir dağın gölgesinde olduğunu görmek, devlet reisi tarafından tevdi edilecek rif ate

delâlet eder. Yine rüyada saray ve duvar gölgesi görmek, şanı yüce bir zat tarafından

verilecek yüksek mertebeye işarettir.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir harabede gölgede oturduğunu görmek, ecelin yakın

olduğuna işarettir. Çadır veya hayvan gölgesi, hükümet tarafından erişecek hayır ve

menfaate delâlet eder.

Rüyada yaz mevsiminde görülen gölge, rahatlık, menfaat ve himayesine girilecek

şöhret ve rütbe sahibi bir zata delâlet eder. Kış mevsiminde görülen gölge ise,

üzüntü, keder ve bid’atlere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildiğini

görmesi, üzüntüden kurtulup rahata ve selâmete kavuşmaya işarettir.

Yine rüyada, gölgede bulunduğundan üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneş altında

oturduğunu görmek, fakirlikten kurtulmağa ve nimete ermeğe işarettir. Çünkü soğuk

fakirlik gibi insanı perişan eder.

* GÖMLEK: Kişinin rüyada gömlek görmesi, dinine veya geçimine yahut Allahu

Teâlâ’dan korkmasına ve ilmine delâlet eder. Zira Kur’ân-ı Kerim’de Yusuf (a.s.)’dan

hikâye edilerek şöyle buyuruluyor:

Şu benim gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun.”

Bu âyetin işaretince, gömlek, müjdeye de delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada görülen gömlek, kişinin din ve dünyaca durumuna alâmettir.

Rüyada bir gömleği kolsuz olarak giydiğini görmek, rüya sahibinin fakir olduğu halde

dininin güzelliğine delâlet eder. Rüyada gömleğinin yakasının yırtık olduğunu görmek,

fakirlik işaretidir. Buna mukabil rüyada kendisinin birçok gömlekleri olduğunu

görmek, ahirette büyük mükâfat ve sevaba nailiyete delâlet eder.

Rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmek, hayırlı bir habere; gömleğini

kirli ve yırtık görmek, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete alâmettir.

Rüyada temiz ve pâk bir gömlek giydiğini görmek, rüya sahibinin şan ve şerefine

delâlet eder. Yeşil renkli gömlek, dine ve dinde sıdka delâlet eder. Beyaz gömleğin

tâbiri de böyledir.

Evli kadının rüyada yeni ve geniş bir gömlek giydiğini görmesi, kendisinin veya

kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada gömlek giydiğini görmek,

rüya sahibinin şan ve şerefine delâlet eder.

Rüyada yaş elbise giydiğini görmek, yolculuktaki zahmete, yaşğın kuruması zahmet

ve şiddetten halâs olmaya delâlet eder.

Rüyada ağaçtan gömlek giydiğini görmek, gemiye binip deniz yolculuğu etmeye

işarettir. Hasta adamın böyle bir rüya görmesi, ecelin yakın olduğuna delâlet eder.

Rüyada gömleğinin üzerinde Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet yazılı olduğunu görmek,

rüya sahibinin Kur’ân’la amel ettiğine işarettir.

Erkek veya kadın, rüyada alâmet ve nişanlı gömlek giydiğini görse, bu rüya hacca

veya uzak bir yola delâlet eder.

Rüyada gömleğinin buluttan olduğunu görmek, büyük bir nimete delâlet eder ve o

kimse menfaate erişir.

* GÖMMEK: Rüyada herhangi bir nesneyi toprağa, kuma gömdüğünü görmek, arzu

ve dileklerin yerine gelmeyeceğine üzüntü ve kedere delâlet eder.

* GÖRÜMCE (Elti): Bir hanımın rüyada görümcesini görmesi, arkadaşğa ve

dostluğa alâmettir.

* GÖRÜŞME: Bir kimsenin rüyada melâike ve “Kiramen kâtibin” melekleriyle

görüşğünü görmesi, sıkıntılara düşmeye ve o sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.

* GÖZ: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve

sapıklık yolunu gören kalb gözüdür.

Bir kimse rüyada bedeninde çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve

salih bir kişi olduğuna delâlet eder.

Rüyada kendini âmâ yani kör iken iki göz sahibi ve görür olmuş görmek, yedi şekilde

tâbir olunur:

a) Din,

b) Mal,

c) Evlat,

d) Basiret,

e) Hidayet,

f) İrşad,

g) Şifa…

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada gözlerinin âmâ olduğunu görmek, gurbete delâlet

eder. Yine rüyada gözleri âmâ olup kendisini tedavi etmek isteyen bir zatı bundan

men ettiğini görmek, kendine layık ve münasib ve helâl olmayan bir işe girişmeye

alâmettir.

Bir kimsenin rüyada gözünün demirden olduğunu görmesi, namus perdesini yırtmaya

ve halk nezdinde rüsvay olmaya delâlet eder. Ve o kişi şiddetli kedere duçar olur.

Kişinin rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan yahut bir hayvan gözü

bulunduğunu görmesi, kaybolmuş bir mala erişmeye delâlet eder.

Rüyada gözün siyah oluşu dine alâmet, elâ oluşu da dine muhalefet ile tâbir olunur.

Gök renkli göz, içerisinde bid’at bulunan şeyi ifade eder. Yeşil göz ise bütün dinlere

karşı olan bir dine delâlet eder.

Rüyada keskin gören gözü olduğunu görmek, bütün insanlar hakkında iyiye işarettir.

Az görmek bunun zıddı…

Bir kimsenin rüyada gözleriyle yürüdüğünü görmesi, hastalanacağına ve yatağa

şeceğine delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu görmesi,

o kimsenin dininin emirlerini yerine getirdiğine ve gönlünden doğarak

söyleyeceği hikmetli sözlere delâlet eder. Çünkü kalb gözü, kafa gözüne benzemez.

Rüyada bir başka kişinin gözünü yediğini görmek, o zatın malını yemeye işarettir.

Rüyada gözlerinin güzel olduğunu görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Hidayet,

b) İlim,

c) Basiret…

Bu rüya sahibinin hastası varsa afiyet bulur, sıkıntısı varsa ondan halâs olur.

Kâfir adamın rüyada gözünü güzel olmuş görmesi, Müslümanlık ile şerefleneceğine

delâlet eder. Fakirin görmesi, zenginlik ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada anlatılmaz derecede gözünün büyüdüğünü görmesi, o kimse

hakkında Cenab-ı Hak tarafından zuhur edecek inayete delâlet eder.

Rüyada gözlerin mahvolduğunu görmek, yüce Allah tarafından inecek azaba ve

helake delâlet eder.

Rüyada gözlerinin kulak olduğunu görmek, kör olmaya ve gözü ile gördüğü her şeyi

kulağıyla işitmeye delâlet eder.

Rüyada bir gözü oyduğunu görmek, uzun ömre alâmettir. Bazı kere de göz çıkarmak,

gözde meydana gelecek illete delâlet eder.

* GÖZ AĞRISI: Rüyada gözünün ağrıdığını görmek, geçim darlığı, güçlük, unutkanlık

veya dinde noksanlık ile tâbir olunur. Rüyada iki gözünün de birden ağrıdığını

görmek, eğer babası varsa, onun hastalığına işarettir.

Bir kimsenin rüyada gözünde çiçek ve çıban çıktığını görmesi, hakikati örtmeye ve

kötü ahlâklı kişilerin ahlakıyla ahlaklanmaya alâmettir.

* GÖZ HEKİMİ: Bir kimsenin rüyada göz hekimi görmesi, dini ıslah eden Allahu

Teâlâ’nın yardımı ile birtakım insanları sapıklıktan çıkarıp hidayet yoluna kavuşturan

ve dostları bir araya getiren kişiye delâlet eder.

Yine rüyada göz doktoru görmek, ilme teşvik eden ve işlerin sonunu güzel düşünen,

güzel hal sahibi ve mükemmel bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de göz doktoru

dalgıca, kuyu yapıcısına, suyun gözenini ıslah eden bir adama ve sarrafa işarettir.

* GÖZLÜK: Kişinin rüyada gözlük görmesi, eğer bekâr ise evlenmeye alâmettir.

* GÖZE (Kaynak): Bir kimsenin rüyada su kaynağı görmesi, üç şekilde tâbir olunur:

a) Nimet,

b) Hayır,

c) Bereket ve arzuya kavuşmaktır.

Rüyada evinin içinde veya ona zarar vermeyecek bir yerde su kaynağını görmek,

maişet, hayır ve menfaate delâlet eder ve o kişi çok hayra nail olur.

Rüyada yatak odasında su kaynağını görmek, kadınlar tarafından erişecek bir

üzüntüye işarettir. Yine suyu kendi duvarında kaynar görmek, rüya sahibine erkek

kardeşi veya damadı ya da dostu gibi o ev içinde bulunan bir kimse tarafından isabet

edecek üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada bir ev veya bir mahalle içinde su kaynağı meydana çıktığını görmek,

kaynaktaki su ister taşsın ister taşmasın, o yerde üzülecek, ağlanılacak bir hadisenin

meydana gelmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir kaynak suyundan abdest aldığını görmesi, üzüntü ve

kederden halâs olmaya işarettir. Korku halinde ise korkudan emin olur. Hasta ise şifa

bulur. Günahkâr ise, Allah onun günahını affeder.

Rüyada berrak ve duru bir göze görmek, tahsildar ile tâbir olunur. Rüya sahibine

tahsildarlık verilir. O berrak gözenin evler arasında aktığını görmek, rızka ve rüya

sahibine gönderilecek hayırlı bir şeye delâlet eder.

* GÖZE PERDE İNMEK: Bir kişi rüyada beyaz perde olduğunu görse, Hazret-i

Yakub’un kıssasına binaen o zata büyük bir üzüntünün isabet edeceğine alâmettir.

Ve o kimse bu hale sabır eder.

* GÖZ KAPAĞI: Rüyada gözün kapağını görmek, hemen her insan için hayır ve

iyiliğe delâlet eder. Rüyada göz kapaklarında et az olduğunu, yara ve çıban

bulunduğunu görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de rüyada göz kapaklarını görmek, silâh gibi insanın kendisiyle korunduğu

şeye ve kendisinden kötülükleri men edip terbiye eden hocasına işarettir.

Rüyada görülen göz kapakları, bazı kere de, erkek ve kız kardeşlere, karı koca ve

evlâda, kapının iki halkalarına, sandık ve hazineye, bekçiye ve hizmetçiye, emanet

sahiplerine ve sır gizleyenlere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada göz kapaklarının kenarının beyaz olduğunu görmesi, onun

dininde güzelliğine delâlet eder. Bazı kere de bu rüya sağırlık ve hastalığa işarettir.

* GÖZSÜZ FARE: Rüyada, gözsüz kör bir fare görmek, körlüğe, hayrete, dağılmaya,

mesleğin zorluğuna, üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder.

Bazı kere de, rüyada gözsüz fareyi görmek, yerinde sebata işarettir.

* GÖZÜN ZAYIF GÖRMESİ: Bir kimsenin rüyada görüşünde zayıflık olduğunu

görmesi, haramlardan göz yummaya ve günahkâr kimselere bakmamaya delâlet

eder. Bazı kere de rüyada zayıfça görmek, hanımın hamileliğine işarettir.

* GÖZYAŞI: Kişinin rüyada gözyaşı döktüğünü görmesi, ferahlık ve hayıra delâlet

eder.

Rüyada gözünün yaşını gözü içinde dolaşğını ve gözlerinin sulandığını görmek,

helâl mal biriktirmeye ve kendisi de onu gizlemeyi murat ettiği halde, o malın düşman

tarafından açığa vurulmasına delâlet eder. Eğer o yaşlar gözünün üzerine akarsa, o

helâl malı infak etmeye ve kalb safasına işarettir.

Bazı kere de, rüyada gözyaşı görmek, yalnızlığa, gurbete, şiddete ve sevgiliye karşı

şevk ve iştiyaka, hicran ve hasret ateşine delâlet eder.

* GÖZ YUMMAK: Rüyada göz yumduğunu görmek: “Mümin erkeklere söyle

gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar.” (Nur, 30)

mealindeki âyet-i kerimenin gereğince Allahu Teâlâ’nın emir ve yasaklarını tutmaya

delâlet eder.

* GUSLETMEK: İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada cünüplükten dolayı veya Cuma namazı için gusletmek, günahlardan

arınmaya, ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye

alâmettir.

Eğer guslü kış gününde ve soğuk su ile yaparsa, bu rüya bazı kere üzüntü, keder,

sıkıntı ve hastalıklara delâlet eder.

Bir kimsenin kış gününde sıcak su ile guslettiğini görmesi, kâr, ticaret, hastalıklardan

şifa ve birtakım faydaya delâlet eder.

Bekâr bir adamın, rüyada Bayram namazı için guslettiğini görmesi, evlenmek ile tâbir

olunur.

Rüyada ölüyü yıkamak için guslettiğini görmek, gafil ve cahil kimselerden ayrılmaya

işarettir. Rüyada kâfirin guslettiğini görmesi Müslüman olacağına delâlet eder.

Hastanın gusletmesi şifa bulmaya işarettir.

Bir kimse rüyada Mekke’ye veya ihrama girmek için guslettiğini görse, bu rüya şu

şekilde tâbir olunur:

a) Ferahlık,

b) Sevinç ve huzur,

c) Kayıp kimselerle bir araya cem olmak,

d) Borçları ödemek…

Rüyada şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için gusletmenin tâbiri de böyledir. Bazı

kere de şeytanı taşlamak için gusletmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada deniz veya nehirde guslettiğini görmek, Allahu

Teâlâ’dan korkmaya, diyanet sahibi olmaya, gam ve kederden kurtulmaya delâlet

eder. Rüyada temiz ve saf su ile guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve gamdan halâs

olmaya delâlet eder.

Rüyada bir başkasını yıkadığını görmek, o kişiyi tezkiye etmektir. Kendisini birinin

yıkadığını görmek, o zatın kendi hakkında güzel şehadetine delâlet eder.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada gusletmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Dinde nezafet,

b) Verâ ve takva,

c) Şeref ve itibar,

d) Güzel şöhret…

Kişinin rüyada Kabe’yi tavaf etmek için guslettiğini görmesi, geçimini temin gayesiyle

çalışmaya veya devlet büyüklerinden birinin hizmetinde bulunmaya, yahut ana

babasını ziyaret etmeye alâmettir.

Hasta birinin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, Allah’ın ona şifa

ihsan buyuracağına delâlet eder. Borçlu ise borcundan halâs olur. Hapiste ise,

zindandan kurtulur ve selâmet bulur.

Rüyada fakir bir kimsenin guslettiğini ve yeni elbiseler giyindiğini görmesi, zenginliğe

delâlet eder. Allahu Teâlâ, ona ummadığı yerden nimet gönderir.

Vazifeden azledilmiş kimsenin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giyindiğini

görmesi, tekrar memuriyete alınacağına işarettir. Elindeki bütün serveti ve malı

gidenin böyle bir rüya görmesi yüce Allah’ın ona tekrar malını ve servetini

lütfedeceğine delâlet eder.

Rüyada guslettiğini ve guslünü tamamladığını görmek, bütün işlerin

tamamlanacağına işarettir. Guslünü tamamlayamadığmı görmek, arzu ve isteklerin

yerine gelmeyeceğine alâmettir.

Rüyada elbise yıkadığını görmek, dinde sıdka ve salihliğe delâlet eder. Çünkü

temizlik imandandır.

Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, o ölünün borcunu ödemeye işarettir. Rüyada,

ölünün kendi kendini yıkadığını görmesi, o ölünün , evlat ve torunlarının üzüntü ve

kederden kurtulmalarına, hayra, nimete, mal ve evlada nail olmalarına delâlet eder.

Yine rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, dini noksan birini irşad etmeye işarettir.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada meçhul bir kadının guslettiğini görmek, yağmura;

ellerini kil ile yıkamak bir kimse ile aralarındaki düşmanlığın son bulmasına, korkudan

necata ve bir insandan beklediği şeye nail olmaya delâlet eder.

* GÜBRE: Rüyada herhangi bir gübre görmek, dünya malına delâlet eder. Etleri

yenen kuşların gübresini görmek, haram mala işarettir. Kuru olan gübre, ateş

yakmaya faydası olursa, bunu görmek rızık ile tâbir olunur.

Rüyada insan dışkısı görmek, çok zararlara ve akim kalmaya işarettir. Üzerine insan

gübresi bulaşğını görmek, hastalık ve korkuya delâlet eder.

Rüyada gübre sattığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder. Gübre yığını üzerine

çıktığını görmek ise, faide ve menfaate delâlet eder.

* GÜÇLÜ KİŞİ: Bir adamın rüyada güçlü kuvvetli birini görmesi, üç veçhe ile tâbir

olunur:

a) Cehalet,

b) Kibir,

c) Günah…

Bazı kere de bu rüya, günahla beraber naz etmeye delâlet eder.

* ĞÜM: Rüyada güğüm görmek, hastanın iyileşmesi, sefere gitmek isteyenin yola

çıkması, düşmanların mağlubiyeti ve ferahlanmak olarak tâbir edilir.

Bekâr kimsenin rüyada güğüm görmesi, evlenmeye işarettir. Bekâr bir kız, rüyada

ğümlerle su taşıdığını görse, bu rüya onun kısa bir zaman içinde kocaya

gideceğine delâlet eder.

Bazı kere de rüyada güğüm görmek, hizmetçiye delâlet eder.

* GÜL: Rüyada gül topladığını görmek, hayır, iyilik, sevgi ve nimete delâlet eder.

Rüyada çiçekler dölü bir bahçeden beyaz bir gül kopardığını görmek, takva sahibi bir

kadını öpmeye delâlet eder. Kırmızı gül kopardığını görmek ise, oynak bir kadına

alâmettir. Rüyada sarı bir gül kopardığını görmek, hasta bir kadın ile tâbir olunur.

Rüyada henüz açılmamış bir gül görmek, hamile olan kadının çocuğunun düşeceğine

delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada gül görmek, şerefli olan bir kimseye veya çocuğa, yahut

kayıp bir adamın gelmesine ya da kadına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada gülden başında bir taç olduğunu görmesi, eğer bekâr ise

şmanı olan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada yere düşş gül görmek, dünyanın devam ve bekası olmayan zinetine

delâlet eder. Bazı kere de, gül görmek, güzel bir isimle yâd edilmeye işarettir. Gül,

ferahlık ve sevince de delâlet eder.

Rüyada, gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Bazı kere de,

ağacıyla olan gül, çetin kavme, güç işlere ve zorluklara delâlet eder.

Yine gül rüyası, bir misafirin gelmesine veya bir mektubun ele ulaşmasına delâlet

eder.

Rüyada gül topladığını görmek, sevinç, huzur, ferah ve selâmet alâmetidir.

* GÜLER YÜZLÜLÜK: Güler yüzlü olmak her zaman sevilen bir haldir. Bu sebeple

rüyada güleryûzlülük iyi ve hayra alâmettir. Allah ve Resûlü’ne itaata delâlet eder.

Alay eden ve isyankârlar için güler yüzlülük, gaflete, harama ve haram yiyen

kimselere ve bid’at sahiplerine meyletmeye işarettir.

Rüyada ölmüş birini güler yüzlü ve şen görmek, o kişinin Allahu Teâlâ indinde makbul

olduğuna delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada güldüğünü görmek, üzüntü ve keder ile tâbir

olunur. Eğer kahkaha ile gülünmüş ise, gam ve keder daha da şiddetli olur.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada tebessüm ederek güldüğünü görmek, sevinç ve murada

ermeye delâlet eder.

Yine denilmiştir ki: Rüyada tebessüm halinde gülmek, ferahlık ve sevince alâmettir.

Rüyada kahkaha ile gülmek, ağlamaya delâlet eder.

Rüyada bir yerde güldüğünü görmek, o yerde bolluk ve ucuzluk olacağına delâlet

eder. Rüyada ölünün güler halde görülmesi, o kişinin ahiretteki durumunun

güzelliğine ve saadetine delâlet eder.

* GÜLSUYU: Rüyada gülsuyu şişesi görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Cariye,

c) Köle. Yani erkek hizmetçi.

Bazı kere de gülsuyu şişesi görmek, kendisine mal teslim edilen haznedara delâlet

eder.

Rüyada bir kimsenin üzerine gülsuyu döktüğünü görmek, o zata edilecek iyiliğe

işarettir, rüyada gülsuyu içtiğini görmek, herkes tarafından methedilmeye delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada yanında birçok gülsuyu şişesi olduğunu ve bunları insanlara

dağıttığını görmesi, isminin hayır ve ihsan ile anılacağına delâlet eder.

* GÜMÜŞ: Kişinin rüyada gümüş görmesi, birikmiş mala. külçe halindeki gümüş de

beyaz ve güzel hizmetçiye delâlet eder. Altın gibi gümüş de kadınların takındığı

zinetlerdendir.

Rüyada gümüş erittiğini görmek, zevcesi ile münakaşa ve mücadeleye alâmettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada sağlam gümüş görmek, doğru habere, kırık dökük

gümüş görmek, yalan habere ve düşmanlığa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada sahih ve ayarı yüksek gümüş görmek, şu

şekilde tâbir olunur:

a) Salih söz,

b) Velayet ve memuriyet,

c) Toplu mal,

d) Sadık dost,

e) Evlat,

f) Köle ve hizmetçi…

Rüyada gümüş aynada yüzüne baktığını görmek, halk arasında kınanmaya delâlet

eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.

Rüyada, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar

görmek, erbabı için ticaret edeceği şeylere delâlet eder. Yine gümüş ve altından

mamul tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kılıç, süngü ve mızrak gibi harp âletlerinin bezeklerinin gümüşten

olduğunu görmesi, düşmanı kahretmeye delâlet eder.

* GÜMÜŞ PARA: Denilmiştir ki: Rüyada gümüş para görmek, söze delâlet eder.

Bilhassa gümüş safî ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel söz ile tâbir olunur. Bazı

kere de gümüş para namaza delâlet eder.

Yine rüyada gümüş para görmek, zikir ve tesbihe işarettir. Gümüş paralar cüzdan

içinde görüldüğü takdirde, rüya sahibine bir sır emanet edileceğine alâmettir.

Rüyada görülen gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısına, genişliği de dünyanın

genişliğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada pazusuna gümüş paraların kuvvetlice bağlandığını görmesi, o

kişinin kazanacağı sanata delâlet eder.

Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze işarettir. Üzerinde süs ve nakış olmayan

sade gümüş paralar görmek, takva olan söze delâlet eder.

Rüyada halis ve temiz gümüş görmek, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes

için onun iyi muamelesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada gümüş parayı altın parçası olarak görmesi, eldeki malın

gitmesine delâlet eder.

Yine elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görmek, eldeki malın yarısı kadarını

zayi etmeye alâmettir.

Rüyada elindeki paranın pula döndüğünü görmek, rüya sahibinin iflâs edeceğine

delâlettir.

Bazı kere de gümüş para görmek, hapse, dövmeye ve alış verişe delâlet eder. Yine

gümüş paralar görmek, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tam ayar gümüş para görmek on vech ile

tâbir olunur:

a) Doğru söz,

b) İstek ve arzu,

c) Memuriyet,

d) Cem edilmiş mal,

e) Sadık dost,

f) Evlat,

g) Hizmetçi,

h) Geniş rızık,

ı) Kolay geçim,

i) Emniyet…

Rüyada altınla karışık gümüş para görmek,,duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların

görülmesine ve hastalıktan şifaya delâlet eder.

* GÜNAH: Kişinin rüyada günahını ikrar ettiğini görmesi, izzet ve şerefe delâlet eder.

Çünkü günahından tevbe eden günah işlememiş gibi olur.

Rüyada günah işlediğini görmek, borç altına girmeye işarettir. Bir kadının rüyada

üzerinde biriktirdiği günahları, borçları ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada kendisini günah işler halde görmesi, başına türlü işler geleceğine

delâlet eder… Günahtan ikrah ettiğini ve kaçındığını görmek ise, izzet ve şerefe

delâlet eder.

* GÜNEŞ: Rüyada güneş görmek, devlet reisi, ana baba, altın veya güzel bir kadın

ile tâbir olunur.

Rüyada kendisinin güneş olduğunu görmek, güneş ışığı nisbetinde büyük bir mülke

delâlet eder.

Rüyada güneşe yapışıp ona ulaşğını görmek, devlet büyüklerinden gelecek hayır,

menfaat ve kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada güneşi bulutlar altında görmesi, devlet adamlarından birinin

öleceğine işarettir.

Rüyada güneşle konuştuğunu görmek, hükümdar tarafından izzet ve şerefe nailiyete

delâlet eder.

Rüyada zincirle asılmış güneşe eriştiğini görmek, eğer rüya sahibi ehilse, bir vilayete

vali olur ve orada adaletle hükmeder.

Bir kimsenin rüyada güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü

aydınlattığını görmesi, eğer ehilse, yeryüzüne mâlik olmaya ve dünyanın her yerinde

anılacağı bir ilme nailiyete delâlet eder.

Bekâr bir adamın, rüyada güneşin evinde doğduğunu görmesi, evlenmeye alâmettir

ve onun nasibine pâk bir kadın düşer.

Aynı rüyayı kadın gördüğü takdirde o da evlenip saadete erer.

Yine rüyada güneşin evinin içine doğup evin her tarafını aydınlattığını görmek, izzet,

şeref, şöhret ve rütbeye delâlet eder. Rüyada güneşi yuttuğunu görmek, üzüntü ve

kedere alâmettir.

Rüyada güneşin kendisine secde ettiğini görmek, büyük bir devlete mâlik olmaya

işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada güneşin ziyasına ulaşğını gören kimse, hazine ve büyük bir servete nail

olur. Ve o kişiye Allahu Teâlâ hayır ihsan eder. Güneşin doğup, yine doğudan

battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delâlet eder. Çünkü

güneşin bu şekilde doğması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışmağa

sevkeder.”

Rüyada güneşi avucuna veya kucağına alarak ona mâlik olduğunu görmek, büyük bir

ikbâle ve sultan tarafından erişecek izzet ve şerefe delâlet eder. Ve rüya sahibi

mülkünde aziz olur.

Rüyada güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şeklinin

bozulduğunu görmek, bütün insanlar için kötü olarak tâbir olunur. Yine rüyada

güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa ve bedenin

iltihaplanacağına alâmettir.

Rüyada güneşin tenasül uzvundan çıktığını görmek, rüya sahibinin ileride büyük bir

mevkiye gelecek çocuğunun olacağına delâlet eder.

Rüyada güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla çevresinde toplandığını görmek, güzel bir

kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada, güneşin gökte değil de yerin üstünde doğduğunu görmek, o mahal için kıtlık

ve yangına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada, güneşin bulutla kaybolduğunu görmek, maiyetinde meydana

gelen bir zulümden dolayı devlet başkanının azline delâlet eder.

Rüyada güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olarak görülmesi, dünyanın

durumunun değişmesine işarettir.

Rüyada bedeninden güneş ışığı çıktığını görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.

Bir kimsenin güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmesi, kadr ve şanının yüce

olmasına delâlet eder. Bunun tersine, güneşi yüksekte aşağı meylettiği yerinde

görmek, fakirlik, zarar, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmek, korku ve bağırmaya, devletin,

tebaasına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına delâlet eder. Bazı kere de bu

rüya, gurbette bulunan adamın oradan, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bâzı kere

de din değiştirmesine delâlet eder.

Rüyada ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen dert

ve belâya giriftar olmaya, zindana düşmeye, ailesi ve akrabası tarafından kendisine

haset edilmesine sonra mülk ve saltanata erişmesine ve muradına nailiyete delâlet

eder.

* GÜNEŞ TUTULMASI: Rüyada güneşi tutulmuş görmek, yakınlardan bir kimsenin

ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, hastalık, endişe, keder, şiddet veya

insanı ızdıraba düşüren bir hadisenin vukuuna delâlet eder.

* GÜNEŞ ISISI: Bir kimsenin rüyada güneş ısısı ile civciv çıkaran bir yeri görmesi,

evlenmeye ve neslin çokluğuna delâlet eder.

* GÜNDÜZ: Rüyada gündüzün üzerine doğduğunu görmek, üzüntü ve kederden

kurtulmaya işarettir. Yine rüyada gündüz görmek, güzel elbiseleri yenilemeye,

zevcelere, güzel evlada, delillerin vuzuha kavuşmasına, gizli şeylerin açıklanmasına,

zindanda bulunanların kurtulmalarına ve kayıp kişinin gelmesine delâlet eder.

Bazı kere de, rüyada gündüz görmek, sevinç, sürür ve güzel geçime delâlet eder.

* GÜREŞMEK: Rüyada bir kimse ile güreştiğini görmek, kavga ve münakaşaya

delâlet eder. Rüyada hasmını yenip göğsüne oturduğunu görmek, o hasma

yenilmeye delâlet eder. Rüyada galip gelmek, hakikatta mağlup olmaya işarettir.

* GÜVEYİ: Bir kişinin rüyada güveyi olması ve gelini görmesi, dünyanın bütün

nimetleriyle kendisine yöneleceğine delâlet eder.

Rüyada çalgı, tanbur, saz ve zurna gibi oyun âletleri bulunan ve şenlik yapılan bir

yerde güveyi görmek, o yerde bir kimsenin öleceğine alâmettir. Çünkü ölü evinde ölü

için merasim yapılır.

Yine rüyada güveyi olduğunu ve fakat gelini görmediğini, kendisine de böyle bir

şeyden söz edilmediğini görmek, rüya sahibi için ölüm işaretidir. Eğer gelini görür ve

ismi kendisine verilirse, bu rüya o kişi hesabına hayır ve berekete delâlet eder ve

dünya ona yönelir.

* GÜVE: Kişinin rüyada güve görmesi, gam, keder ve hastalıklara delâlet eder.

Rüyada bir kitabı veya kâğıdı güve yediğini görmek hayıra alâmet değildir.

* GÜZEL KOKULU NEBATLAR: Bir kimsenin rüyada güzel kokulu otları görmesi

veya koklaması, keder, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder. Yine bu rüya

güzel amel işlemeye, sözde sadık olmaya işarettir.

Rüyada güzel kokulu nebatlar görmek, bekâr için evlenmeye, evli için de çocuğa

veya kendisinin şöhret bulacağı ilme, ya da iyilikle medh edilmeye delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada güzel kokulu otları toplanmış oldukları halde

görmek, gam, gussa, hüzün ve kedere delâlet eder.

Rüyada görülen güzel kokulu otların beyaz ve yeşili mala, nimete, evlâda,

evlenmeye, hayır ve menfaate işarettir.

Bir kimsenin rüyada su ile yeşilliğin bir arada olduğunu görmesi, üzüntü ve kederin

gitmesine delâlet eder.

Rüyada güzel kokulu bir otun yeryüzünden semaya kalktığını görmek, o

memleketteki âlimlerden birinin ölümüne delâlet eder.

Rüyada güzel kokulu otların hepsinin yerlerinden kesilmiş ve ayaklar altına düşş

görülmesi, üzüntü ve kedere alâmettir.

Ölü kimsenin, rüyada diri bir adama güzel kokulu bir şey verdiğini görmek, o ölünün

cennet ehlinden olduğuna alâmettir.

Yine rüyada güzel kokulu otların kendi evi içinde serilmiş olduğunu görmek, rüya

sahibi için medh ve senaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada görülen güzel kokulu otlar, nimet ve zevceye delâlet eder.

Onun güzelliği zevcenin güzelliğine, kokusu hanıma kocasının sevgisi olarak tâbir

edilir.

Rüyada toplanıp deste ve demet edilmiş güzel kokulu otlar görmek, zevceye; kesilip

bir başka yere atılmış ve kokusu kalmamış otları görmek de dert ve musibete delâlet

eder.

Yine rüyada, güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir

şekilde medh edilmeye ve insanı mesrur edecek güzel söze işarettir.

Rüyada güzel kokulu ot satan kimseyi görmek, musibet ve belâlara razı, kaza ve

kadere sabır ile boyun eğen adama delâlet eder.

* GÜZELLİK: Bir kimsenin rüyada elbisesinde, vücudunda veya bineğinde güzellikler

görmesi, düşmanının halinin çirkinliğine işarettir. Bazı kere de rüyada insanın

kendisini çok güzel görmesi, gönlündeki muradın hâsıl olacağına delâlet eder.

* GÜVERCİN: Rüyada güvercin görmek, zevce veya hizmetçi ile tâbir olunur. Kişinin

rüyada kendisine bir güvercin hediye edildiğini görmesi, uzak yerden gelecek mala ve

rızka delâlet eder. Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek,

uzaklardan gelecek habere işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada güvercin görmek, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada güvercin eti bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir.

Rüyada güvercin yavruları görmek de bekâr kızlara alâmettir.

Denilmiştir ki: Rüyada bir güvercin tuttuğunu görenin bir kızı dünyaya gelir. Rüyada

güvercin ile oynadığını görmek, bâtıl işlerle iştigal etmeye delâlet eder.

Ebu Saidül-Vaaz demiştir ki: Rüyada güvercin avlamak için yere dane serptiğini

görmek, halkı fesada sevk eden kimseye delâlettir.

Rüyada güvercinin kanadını kestiğini görmek, zevceyi evden dışarı bırakmamaya

işarettir.

* GÜVERTE: Rüyada kendisini bir vapurun güvertesinde görmek, uzun bir yolculuğa

delâlet eder. Rüya sahibi bu seferden mesut ve bahtiyar olarak döner.

* GÜZEL KONUŞMAK: Rüyada, kendisi Arap olmadığı hal de güzel ve açık bir

şekilde Arapça konuştuğunu görmek, benzeri ve misli olmayan izzet, şeref ve mülke

delâlet eder.

Rüyada bütün dillerle güzelce konuştuğunu görmek, dünyaca büyük işlere mâlik

olmaya işarettir. Bazı kere de güzel konuşmak, izzet ve hüküm vermeye delâlet eder.

Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. O’na hamd olsun…

***