RÜYA TABİRLERİ – C HARFİ

imam nablusi c harfi ile baslayan ruya tabirleri
imam nablusi c harfi ile baslayan ruya tabirleri

C

* CAM: Cam çabuk kırılan bir nesne olduğundan, rüyada Cam görmek, az veya çok

olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.

Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulacağına

işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez. Bir adamın rüyada camı bir kap veya

muhafaza içinde görmesi, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay geleceğine

delâlet eder.

Rüyada, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar

görmek, mal, evlat ve zevceden olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.

Rüyada cam sildiğini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edileceğine alâmettir.

Bekâr birinin rüyada camdan yapılma bir eşya görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

* CAMi: Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü

camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdiğini görmek,

din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret

için çıktığı pazara delâlet eder.

Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi

kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,

helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur’an ve denize, temizlik

mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye

yönelmeye delâlet eder.

Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi

olunacak bir âlime delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek,

uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih

ameller işler. Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.

Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok

çok hayıra nail olmanın işaretidir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:

– Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye

delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve

vera ile de tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup

korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin

yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet

büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,

vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya

sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir. Caminin etrafında olan

şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir

halkına delâlet eder.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz

ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder. Caminin müezzinini rüyada

görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine

işarettir.

Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.

Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada

cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni’mettir.

* CAMBAZ: Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini

dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)

satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı

görmek, bazı kere de, kara avcısına, köle satan cambazı görmek de deniz avcısına

delâlet eder.

* CANAVAR: Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk

etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çokluğu ile kuvvetli ve

galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.

Rüyada bir canavarın elini ısırdığını veya öldürdüğünü görmek, o öldürülen kişiye,

büyük bir kişiden zarar erişeceğine delâlet eder.

* CAN SIKINTISI: Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve

istiğfar ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldığını görmek, rüya

sahibinin nedamet ve istiğfarına alâmettir.

* CANKURTARAN (Otomobil): Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,

artık dinlenmek zamanının geldiğine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş

gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra” zuhur edeceğine delâlet

eder.

* CARİYE (Hizmetçi): Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni’mete,

mevkiinin artacağına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir.

Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.

Müslüman ve zinetli bir hizmetçi görmek, ummadığı yerden sevindirici bir haber

almaya delâlet eder.

Yüzü ekşi ve çirkin bir hizmetçiyi görmek, korkutucu bir haber ile tâbir olunur. Kendini

bilmez hafifmeşrep bir hizmetçi görmek, üzüntü ve keder fakirliğine işarettir.

Rüyada bekâr bir kadın hizmetçi aldığını görmek, faidesi çok olan bir mülke mâlik

olmaya veya kazancı çok olan bir ticarette bulunmaya delâlet eder.

Rüyada siyah bir hizmetçiye mâlik olduğunu görmek, hüzün ve kederden kurtuluşa

delâlet eder. Yine küçük bir hizmetçi aldığını görmek, imkânı az olan bir iş talebine

işarettir.

Güzel bir hizmetçinin kendisine doğru koşa koşa geldiğini görmek, kısa zaman içinde

hayırlı bir haber almaya delâlet eder.

Rüyada çıplak bir hizmetçisi olduğunu görmek, ticaret işinde zarar etmekle tâbir

olunur.

* CASUS: Bir kimsenin rüyada casusluk ettiğini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı

işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir

adamdan gelecek fenalığa delâlet eder.

* CEPHANE: Rüyada silahlarla dolu bir cephane görmek, rüya sahibini bir tehlikenin

beklediğine delâlet eder.

* CEBİR (Zor kullanmak): Bir kimsenin rüyada herhangi bir zata karşı zor kullanarak

bir şey yaptırmak istemesini görmesi, işlerinin muntazam bir şekilde devam

edeceğinin alâmetidir.

* CEBRAİL (a.s): Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir

mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet

eder. Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat

eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına,

üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i

görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.

Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet

ehlinden biri olacağına alâmettir.

Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri

yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

– Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,

sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey

aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve

galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve

bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve

bereket ile tâbir olunur.

* CEHALET: Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulunduğunu görmesi, akıl

noksanlığı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulunduğunu görenin aklı

az ve hafif olur.

Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz

kılmaya işarettir. Bazı kere de cehalet, namus ve iffeti zedeleyen söze ve fıska

alâmettir. Cehalet, rüyada değil uyanıkken bile insan için yüz karası bir haldir. Hattâ

“Cahillerden yüz çevir.” diye âyet-i kerimede buyurulmaktadır.

* CEHENNEM: Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.

Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini

görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Fısk ve küfür,

b) Sıkıntı ve keder,

c) Şer ve fesat,

d) Kıtlık ve sefalet

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,

zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girmeğe, sıkıntı ve

zindana düşmeğe, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste

imansız gitmeye delâlet eder.

Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli meleği görmek, yüce ve Kerim olan

Allah’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan

uzaklaşmağa, günahlardan kurtulmağa ve dinde gayrete delâlet eder.

Nablusî hazretleri demiştir ki:

– Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz

konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Rabine

isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.

Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:

– Bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü

suale düşmeğe, dünyada bid’at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan

yerlere delâlet eder.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde

oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.

Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe

attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe, cehenneme girmeyi müteakip

cehennemden çıktığını görmek, cennete gireceğine, günah ve hatalarına tevbe

edeceğine işarettir.

Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,

Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder. Rüyada cehennemi açık olarak

görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.

Yine denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin

elden gitmesine işarettir. Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve

ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir

olmaya delâlet eder.

Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini görmek,

ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.

Yine rüyada cehennem bekçilerinden birini görmek, polis eline geçmeye ve suale

çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine

tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve fakat ne zaman cehenneme

girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya

delâlet eder.

Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülüğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete

delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe

etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

* CELEP: Rüyada celep görmek, mal toplayan bir adama delâlet eder. Bazan da

zengin bir dost ile karşılaşmaya işarettir.

* CELLAT: Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir

olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.

* CEMAAT: Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine

delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat

görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir. Rüyada ölen

birinin cemaat arasında gömüldüğünü görmek, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı

Hakk’ın rahmetine mazhar olduğuna delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylığa,

işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.

* CEMAL (Güzellik): Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye

delâlet eder.

* CENABET: Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek, ibadet için yola çıkmaya

işarettir. Yine cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını görmek, arzu ettiği

dünya ve âhiret işlerinde güçlüğe delâlet eder. Rüyada cünüp olduğunu fakat sonra

su bulup yıkandığını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meni görmek, mal ve ni’mete delâlet eder.

Rüyada bir kap içinde meni olduğunu görmek, bir maldan kendisine gelecek

menfaate işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cenabet görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Evlât,

b) Mal,

d) Malın elden çıkması

* CENAZE: Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle

kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini

görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala

delâlet eder.

Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir. Rüyada

kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini

omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın

başına geçer.

Nablusî demiştir ki:

– Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde,

yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir

âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,

kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.

Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların

satılmasına delâlet eder.

Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla

çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek,

haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında

evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa

işarettir.

* CENNET: Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve

onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile

tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her

şeye nail olacağına delâlet eder.

Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç

işaretidir.

Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı

müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir

olunur:

a) Cami,

b) Zikir meclisi,

c) Çarşı,

d) Hac ibadeti,

e) Allah yolunda cihad,

f) İlim ve salih amel.

Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve

makbul ameller işlemeye delâlet eder.

Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini

görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet

eder.

Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar

rızıklanacağına işarettir.

Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve

hidayete delâlet eder. Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa

işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada

zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar

vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder. Yine

cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde

oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son

nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından

birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine

cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi

olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı

olduğunun işaretidir.

Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve

ona gideceği yer gösterilmiştir.

Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi

satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir. Yeşili elden

çıkarmak böyle netice verir.

Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip

gelmeğe ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,

güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.

Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve

tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete

girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada

su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana

gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise

ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.”

Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki:

“- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son

derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda

bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana,

yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet

eder. Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid

üzere ölmeye alâmettir.”

Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl

olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.

zenginlik ile tâbir olunur.

Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları

irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet ağaçlarına mâlik

olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.

Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve

nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye

alâmettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem

(a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.

Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve

tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve

Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip

olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve

bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete

işarettir.

Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete

mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle

cennete nâiliyete delâlet eder.

Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu

görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.

Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet

ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye

işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye,

kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

* CENNETİN HAZNEDARI: Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,

devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını

görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah’ın rızasına delâlet eder.

Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine selâm verdiğini ve cennetin bir

kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affedeceğine, uzun ve

devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunacağına alâmettir. Yine rüyada cennetin

haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, sürür ve ferahın avdetine ve

güzel bir geçime delâlet eder.

Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile

gönderdiği adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın

kabul olunmasına delâlet eder.

Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini, yahut cennet elbiselerinden

giydirdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek Allah’ın o kimseden razı

olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.

* CERRAH: Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve

cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,

gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.

Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kişinin kan

almaya ihtiyacı olmasına işarettir. Bazan da cerrah, insanın sağlam olan azalarının

etini yırtan ve kanını akıtan kimseye alâmettir. Cerrahı güler yüzle görmek, sıkıntı ve

üzüntüden halâs olmağa delâlet eder.

* CESARET: Kişinin rüyada cesaret gösterdiğini ve şecaatli olduğunu görmesi, bir

şeyde ısrar ve azmetmeye delâlet eder. Bazı kere de cesaret, kendisini rahatsız eden

şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı o kimsenin Allah’a ve insanlara

yaklaşmasına alâmettir.

* CEPHANE: Bir kimsenin rüyada cephane görmesi, geçimsizliğe delâlet eder.

Cephaneciyi görmek ise, halkın iaşesini temin eden bir adam ile tâbir olunur. Rüyada

evinin kapısı önüne cephane yığıldığını görmek, rüya sahibinden komşuların razı

olmadığına delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada cephane kutusu görmesi, itibarının ve malının artacağına

işarettir.

* CEPHE: İnsanın kendisini bir cephede düşmanla savaşır görmesi, gizli

düşmanlarının olduğuna ve bu sebeple üzüntü ve kedere uğrayacağına alâmettir.

* CENK ALETİ: Rüyada cenk aleti görmek, izzet, şan” ve büyüklüğe delâlet eder.

Çünkü cenk âleti düşmanı kırmaya, zaferler elde etmeye yarar.

* CESET: Bir kimsenin rüyada herhangi bir ceset görmesi, korku, keder ve üzüntü ile

beraber bir ölüm haberi almaya delâlet eder.

* CETVEL: Rüyada cetvel görmek, sıdk ve doğruluğa alâmettir.

Yine rüyada cetvelle bir şeyi ölçtüğünü görmek, hayatta başarılı olmaya ve gönüldeki

muradın gerçekleşmesine delâlet eder.

* CEVHERCİ: Kişinin rüyada cevher satan kimseyi görmesi, ibadet eden bir insana

işarettir. Yine rüyada cevherciyi görmek, mücevherat alıp satan, çetin işlerde

kendisine uyulan âlime, dindar ve ilim sahibi bir zâta, hizmetçilere ve çok mala

alâmettir.

* CEVİZ: Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine

ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet

eder. Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir.

Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile

tâbir olunur. Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala

delâlet eder. Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur.

Hind cevizinden yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından

gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya

onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete

delâlet eder.

Bazıları da demiştir ki: “Rüyada görülen ceviz ağacı, uğursuz çetin ve artan mala

sahip olan bir adama delâlet eder.”

Neblusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır,

bir belâya girer, fakat sonra bundan halâs olur. Ceviz ağacını kökünden çıkardığını

gören, arap olmayan bir insanı öldürür.”

Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından

gelecek mala işarettir. Eğer rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise,

kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada cevizin kabuğunu yediğini

görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir.

* CEVİZ KABUĞU: Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder. Çünkü

meyvenin kabuğu onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir

hatunun çocuğunu düşürmesine delâlet eder.

* CEYHUN NEHRİ: Rüyada Ceyhun veya bir başka nehirde yıkandığını görmek,

yüce ve Kerim olan Allah tarafından lütfedilecek büyük bir mülke ve nimete delâlet

eder. Üzüntü ve kederin gitmesi, borcun ödenmesine de işarettir. Rüyayı gören âlim

biri ise, ilmi artar, köle ise azad edilir, hasta ise şifa bulur, zindanda ise zindandan

kurtulur. Hasılı ırmakta yıkanmak iyi bir haberdir.

* CEYLAN: Bir kimsenin rüyada ceylân tuttuğunu görmesi, güzel bir hizmetçi ile tâbir

olunur. Rüyada ceylanın etinden yediğini görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek

nimete delâlet eder.

Ebu Said’ül-Vaaz demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, güzel bir hizmetçi ile tâbir

olunur. Rüyada ceylan avında olduğunu gören bir kadın ile evlenir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Hizmetçi,

c) Evlât,

d) Kadın sebebiyle gelecek menfaat.

Kirmanı de demiştir ki: Rüyada bir ceylan kestiğini gören kimse bir kız ile izdivaç

eder. Ceylanı yüzdüğünü görenin zina etmesinden korkulur.

Rüyada bir ceylan yavrusu tuttuğunu görmek, güzel bir evlada delâlet eder.

* CEZAEVİ: Bir kimsenin rüyada tutuklanarak zindana girdiğini görmesi, iş sahasında

başarılı olmaya, şan ve şerefe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yalnızlığa,

fakirlikten sonra zenginliğe ve iyi akıbete işarettir.

* CEZVE: Rüyada kahve pişirilen cezve görmek, hiç beklenmedik bir habere delâlet

eder. Kahveyi fincana koyup misafirine ikram ettiğini görmek, yeni bir dost

kazanmaya işarettir.

* CIMBIZ: Kişinin rüyada cımbız görmesi, rakiplere karşı üstün gelmeye ve işlerde

muvaffak olmaya alâmettir.

* CIVA: Rüyada cıva görmek, noksan bir şeye delâlet eder. Bir adam rüyada cıvaya

mâlik olduğunu görse, bu rüya, o kişinin sözünden döneceğine delâlet eder. Çünkü

cıva elde avuçta durmaz ve onun muhafazası zordur.

Yine cıvayı barometrede yükselir halde görmek, ticarette başarı; alçalırken görmek

de, başarısızlığa delâlet eder.

* CIVATA: Bir kimsenin rüyada bir yere cıvata taktığını görmesi, aile bağlarının

kuvvetliliğine ve evlâtların çokluğuna delâlet eder. Bekâr birinin cıvata görmesi,

evlenmeye işarettir.

* CIRCIR: Bir nevi yün eğirmeye yarayan ve çıkrık da denilen bu âleti rüyada görmek,

hayırlı mala, maksada nail olmaya, bekarlar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe

delâlet eder.

* CİĞERCİ: Bir kimsenin rüyada ciğerciyi görmesi, korkudan emin olmaya,

muhafazakârlığa, iffet ve namusa, sıhhata, sükût etmeye ve düşman üzerine galip

gelmeye alâmettir. Bazı kere de ciğerciyi görmek, halkı sefere teşvik eden bir

kimseye işarettir.

* CİBİNLİK: Rüyada cibinlik görmek, evlenmeye işaret olduğu gibi üzüntü ve kedere

de delâlet eder. Çünkü cibinlik altında olanı sıkıntıya sokar.

* CİHAD: Rüyada düşman ile cihad ettiğini görmek, çoluk çocuğunun rızkını temin

hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye, şan ve şerefe delâlet

eder. Bazı kere de cihad rüyası, rızkın genişliği ile tâbir olunur. Yine kişinin rüyada

cihad etmeye gittiğini görmesi, fazilet ve zenginliğe , âhirette yüksek derecelere

nâiliyete delâlet eder,….

Rüyada birçok cengâverin cihad için yola çıktığını görmek, o kimselerin kurtuluşa,

zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

“- Rüyada harp etmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye,

güzel isimle medh edilmeye alâmettir.”

Rüyada kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görmek,

düşman üzerine galip gelmeye, nusret ve zafere delâlet eder. Yine rüyada Allah

yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya

delâlet eder. Çünkü Hak yolunda öldürülenler aslında ölü değildir. Onlar Rableri

indinde nice nimete nail olurlar ve cennet onlarındır.

Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini, kâfirleri kırdığını

görmek, nice nimete ve menfaate delâlet eder.

Bir kimsenin deniz üstünde cihad ettiğini görmesi, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa

işarettir. Cephede elde silah cihad ediyor görülmek, namaz kılmak, zekât vermek ve

dinde gayretli olmakla tâbir edilir.

* CİLD: Denilmiştir ki: Kişinin rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü,

ölümünden ve sağğından geri bıraktığı malıdır.

Hasta bir adamın rüyada derisinin yüzüldüğünü görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Bu

rüyada sağlam birinin görmesi, o kişi için fakirliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, din ve îmanının kuvvetli

olmasına delâlet eder. Rüyada koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu görmek, rızkı

geniş bir çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada cesedini çamurdan veya demirden yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu

görmek, ölüm ile tâbir olunur. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık görmek, nimetin

ziyadeleşeceğine delâlet eder.

Ölmüş birinin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o zâtın cennet nimetlerine nail

olduğuna alâmettir. Derisinin kalın veya siyah olduğunu görmek ise ölünün

mahrumiyet içinde olduğuna delâlet eder.

Rüyada cildinin veya yüzünün kızardığını görmek, zillet ve sıkıntı ile tâbir olunur ve

onun üzüntü ve kederi uzun sürer.

Bazı kere de cild görmek, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye

işarettir. Yine rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği, yüceliğe, şan ve şerefe,

düşmanlar üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada bir âlimin derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmek, o zâtın ilmini terk edip

unutmasına işarettir. Bazı kere de derinin yüzülmesi, hamama giderken gömleğin

çıkarılmasına delâlet eder. Çünkü gömlek çıkarılmadan yıkanılmaz.

Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmesi, gecenin karanlığından

sonra güneşin doğmasına delâlet eder. Çünkü gece de siyahlara bürünmüş bir

haldedir. Tâ ki karanlığı atacak, arkasından aydınlık belirecektir.

* CİLACI: Bir kimsenin rüyada cilâcı görmesi, devlet erkanına delâlet eder. Yine

rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, izzet ve yüksek makam ile tâbir olunur.

Kirmani demiştir ki: Rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, devlet hizmetine girmeye,

hayır ve menfaata delâlet eder.

* CİLVE: Rüyada bir kadının cilve ettiğinin görülmesi, ferah ve sürura işarettir.

Kendisinin bir kadına karşı cilve ettiğini görmek, dünyadan elde edilecek menfaate,

sa’y ü gayrete ve saadetli bir hayata delâlet eder. Rüyada cilveyi kadında ve kadının

görmesi daha iyidir.

Rüyada bir erkeğin cilve ettiğinin görülmesi, o kişinin şerefinin ve kıymetinin

noksanlığına işarettir.

* CİMA: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cima (cinsî münasebet) etmek büyük bir

rütbeye delâlet eder.

Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğu

anlaşılsa, bu rüya bâtıl bir rüya olduğundan tâbir edilmez. Çünkü bu hal ihtilâm

hâlidir.”

Rüyada düşmanı ile cima ettiğini görmek, düşman üzerine galip olmaya delâlet eder.

Yine rüyada dostlarından birisiyle cima ettiğini görmek, onlara iyilik etmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bir kuşla cima ettiğini görmesi, düşmana galip gelmeye işarettir.

Rüyada hayvanla cima ettiğini görmek, arzusunun üstünde bir hayra nail olacağının

alâmetidir.

Çıplak bir kadınla cima ettiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya

delâlet eder. Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini görmek, yine düşman üzerine galip

olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dişi bir arslanla cima ettiğini görmesi, fevkalâde güzel bir rüyadır.

Büyük sıkıntılardan kurtularak zafere ulaşır. Halk arasında şanı artar.

Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini görmek, bakire bir hizmetçi ile tâbir olunur.

Rüyada cennet kadınlarından birisiyle cima ettiğini görmek, o kadının güzelliği

nisbetinde dini emirlere nâiliyete işarettir.

Yine rüyada cennet hurilerinden biriyle cima ettiğini görmek, sevinç, ferahlık ve

saadete delâlet eder ve o kişi dini bahislerden hayırlı bir şey duyar ve bununla da

sevinir.

* CİMRİLİK: Cimrilik, insanlar için kınanan ve makbul olmayan bir huydur. Bu

sebeple rüyada cimrilik ettiğini görmek, devası olmayan bir hastalık ile tâbir olunur.

Bazı kere de cimrilik, nifakçı ve sahibini cehenneme yaklaştıracak amele alâmettir.

Hattâ hadis-i şerifde “Cimrilik cehennemde bir ağaçtır, kim ona tutunursa cehenneme

gider.” buyurulmuştur.

Yine rüyada cimrilik, çoluk çocuğunun nafakasını kısıp daraltan, mal ve evlatlarının

telef olmasına sebebiyet veren bir adama delâlet eder.

Kim elinin ve gönlünün nimetlerle dolmasını istiyorsa, hayır yapsın ve cömert olsun.

Cömertler methe sezadır.

Rüyada kötü bir hal görerek mal infak etmek, ecelin yaklaşmasına delâlet eder.

* CİN: Rüyada cin görmek hilekâr bir kimse ile tâbir olunur. Bir kimse rüyada

cinlerden birine Kur’ân-ı Kerim öğrettiğini ve cinlerden birinin kendisinden Kur’ân-ı

Kerim dinlediğini görse, bu rüya, o kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek

makamlara delâlet eder.

Bir devlet reisinin rüyada bir cini tutup zincire vurduğunu görmesi, o hükümdar için bir

beldeyi fethedeceğine ve küffârı kılıçtan geçireceğine delâlet eder.

Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valilere, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin

hocalarına alâmettir.

Rüyada kendisini cin olarak görmek, hile ile tâbir olunur. Cinin kapısının yakınında

olduğunu görmek, zarara işarettir. Veya ona isabet edecek darlık ve zillete delâlet

eder.

Rüyada evine cinlerin girdiğini ve bir şeyler yaptığını görmek, eve hırsız gireceğine ve

zarar vereceğine işarettir. Rüyada cin görmek, bazı kere de kara ve deniz

yolculuğuna delâlet eder.

Yine rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazlara işarettir.

Rüyada cinlerin babası olan Cân’ı yere yatırdığını görmek, cinler ve onların delâlet

ettiği kimsenin şerrinden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğünü görmek, cinlerden gelecek zarar ile tâbir

olunur ve cinler ona bir zarar eriştirir.

Rüyada cinlerin Melikleri ile dost olduğunu görmek, cinlerin delâlet ettiği kimse ile

tanışmaya alâmettir. Bu rüya bazı kere de tevbe ve istiğfar ederek Hakka dönmeye

delâlet eder.

Rüyada cini yerlerde ve yollarda görmek, yol kesiciye; hayvan tersi ve gübresi

dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamamda görmek, zina eden erkek ve

kadınları kandıran adamlara delâlet eder. Hasılı rüyada cin görmekte pek hayır

yoktur.

* CİN ÇARPMASI: Bir kimsenin rüyada kendisini cin çarptığını aklı başından giderek

yere yıkıldığını görmesi, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına yahut elinden

malı giderek üzülüp ve kederlenmesine delâlet eder.

* CİNAYET: Bir kişinin rüyada cinayet işlediğini görmesi, fena ve mahzurlu bir iş ile

tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada cinayet görmesi, haram ile tâbir olunur.

Rüyada birini öldürdüğünü görmek, uzun ömre işarettir.

Yine rüyada bir cinayete şahid olmak, dikkatli ve iyilik sever olmakla tâbir edilir.

Cinayet işleyen birinin korkup kaçtığını görmek, haram mala delâlet eder.

* CİNNET: Bir kimsenin rüyada cinnet geçirmiş olduğunu veya cinnet geçiren birini

görmesi, dostlar tarafından üzüntüye uğratılacağına delâlet eder.

* CİRİT: Bilindiği gibi cirit ot üzerinde oynanan bir harp oyunudur. Bu sebeple rüyada

cirit oynadığını görmek, iş hayatında büyük bir mücadeleye delâlet eder. Denilmiştir

ki: Bir kimsenin rüyada cirit görmesi, uzun boylu ve ahmak bir çocuğa delâlet eder…

* CİNSİ TEMAS: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cinsî münasebette bulunmak,

yolculuk, harp, hükümdarın makamına gitmek, sefere çıkmak ve savaşmak için

hayvana binmek gibi insanın din ve dünyaca arzu ettiği şeyden muradına

kavuşmasına delâlet eder. Çünkü cinsi münasebette lezzet, menfaat, oyun ve

müdahale gibi durumlar mevcuttur.”

Rüyada hizmetçisi ile cinsi münasebette bulunduğunu görmek, rüya sahibinin mâlik

olduğu şeyle rahatlığa kavuşmasına, mal ve evladının çok olmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada mesture bir kadınla cinsî münasebette bulunduğunu görmesi,

hayra delâlet eder. Eğer o kadın çirkin, elbisesi de eski, yırtık pırtık ise, bu rüya iyi

değildtir.

Rüyada tenasül uzvunun deliğiyle oynadığını görmek, hizmetçisi ile cinsî

münasebette bulunmaya delâlet eder. Eğer rüya sahibinin hizmetçisi yoksa, bu rüya,

o zata gelecek zarar ve ziyana işarettir.

Evli bir kadının rüyada başka bir kadınla münasebette bulunduğunu görmesi,

kocasından ayrılacağına delâlet eder.

Yine fakir bir adamın, oğulluğu ile cinsî münasebette bulunduğunu görmesi, o çocuğu

ilim öğrenmek için hocaya göndermesine alâmettir. Eğer rüyayı gören zengin biriyse,

çocuk için bir takım şeyler bağışlamasına delâlet eder.

* CIVA: Rüyada civa görmek, sözden dönmeye ve ahdini tutmamaya delâlet eder.

Civa yemek ise, bir kadının oyununa mâruz kalmaya alâmettir.

Rüyada civa sattığını gören kimse, kadınların hilesinden emin olur. Civa ile eli ayağı

kirlendiğini görmek, kadınların etkisine delâlet eder.

* CİVCİV: Bir kimsenin rüyada civciv görmesi, sevinç ve sürura delâlet eder.

Civcivlere yem verdiğini görmek de aile içinde sevinilecek bir durumun meydana

gelmesine işarettir. Civcivleri alıp avucunda sevdiğini gören kişinin bir çocuğu olur.

* COKEY: Kişinin rüyada cokey görmesi yolculuk alâmetidir. Çünkü atlar binmek

içindir. Rüyada bir cokeyin kendisini ata bindirdiğini görmek, uzun bir sefer ile tâbir

olunur. Yine rüyada, bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yoldan gelecek

adama delâlet eder.

Tüccar bir adamın, kendisini bir at üzerinde yarışır halde görmesi, çok kazanca ve

işlerin selâmetine delâlet eder.

* CÖMERTLİK: Cömertlik methedilen bir huydur ve cömertler herkes tarafından

sevilir. “Cömertlik cennette bir ağaçtır, dalı dünyadadır, kim ona tutunursa cennete

gider.” diye buyurulmuştur. Bu sebeple cömertlik görmek, hayır ve bereketin tâ ken

disidir.

Bir adamın rüyada kendisinin cömertlik ettiğini görmesi, iyilik ve hayır sahibi bir zâta

ve koşan ata delâlet eder.

Hakikatta cimri olan bir kişinin, rüyada cömertlik etmesi, güzel ahlâka, sapıklıktan

sonra hidâyete ve dinde gayrete işarettir.

* CUMA: Cuma, müminlerin bayramı, günlerin efendisidir. Rüyada Cuma gününü

görmek, pek güzel ve iyidir. Cenâb-ı Hak o kişinin dağınık işlerini toplar, halini

çetinlikten kolaylığa çevirir.

Rüyada cuma namazı kıldığını görmek, izzet ve kerametle tabir olunur. Cuma

namazını kıldığını gören kimsenin bütün arzu ve istekleri yerine gelir ve Allahu Teâlâ

onu ummadığı yerden rı-zıklandırır.

Rüyada cuma namazını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya neşe ve sevince

erişmeye, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve hac etmeye delâlet eder. Rüyada

cuma gününde olduğunu ve cuma namazını kıldığını görmek, yakında gamdan

kurtulacağına, sevdiği dostları ile bir araya geleceğine ve ihtiyaçlarının teminine

delâlet eder.

Rüyada cuma kılanların ettikleri duayı duyup ezberleyenin şan ve izzeti artar ve

keramete nail olur.

* CÜBBE: Rüyada, üzerinde cübbe olduğunu görmek, evleneceği bir kadına delâlet

eder. Eğer cübbe boyanmış ve renkli olursa, kadın doğuran ve seven bir kadındır.

Rüyada görülen cübbe yüzünün pamuktan olması, dinin güzelliği ile tâbir edilir.

Rüyada cübbe görmek, uzun ömre de delâlet eder. Çünkü cübbeler uzun seneler

giyilir.

Ve yine cübbe görmek, zenginliğe delâlet eder. Çünkü cübbe insanı soğuktan korur,

soğuk ise fakirlik alâmetidir.

Rüyada yaz mevsiminde cübbe giydiğini görmek, borç, hastalık ve bazı şeylerden

kederlenmeye işarettir.

Yine cübbe görmek, şeref ve itibara; cübbe almak ve giymek ise, yüksek mevkiler

kazanmaya; eldeki cübbeyi satmak, mevkinin elden gitmesine delâlet eder.

* CÜCE: Rüyada cüce görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Bazı

kere de bu rüya, kısırlık ile tâbir edilir. Yine rüyada cüce görmek, yakınlar tarafından

yardıma mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada bir cüce ile arkadaşlık ettiğini görmek,

kısa bir yolculuğa işarettir.

* CÜRET: Bir kişinin rüyada cür’et göstermesi, hayra ve şerre koşmaya delâlet eder.

Bu rüya, bazı kere de himmette kusur ile tâbir olunur.

* CÜZ: Rüyada elinde Kur’ân-ı Kerîm cüzü olduğu halde Kur’ân okuduğunu görmek,

gönül huzuruna kavuşmağa, güzel ve hayırlı ameller işlemeye, kalbdeki iman nuruna

delâlet eder.

* CÜZDAN: Bir insanın rüyada cüzdan görmesi, sırra delâlet eder. Boş bir cüzdan

görmek, hayâl ve arzuların gerçekleş meyeceğine işarettir.

Yine rüyada görülen cüzdan, hayra, cüzdanı dolu görmek, mühiş işlerde başarı

kazanmaya delâlet eder. Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra

işarettir.

* CÜZZAM: Rüyada cüzzam hastalığı veya hastası görmek, hayra ve iyiye alâmet

değildir. Bu hususta Nablusî demiştir ki:

“- Bir kimse cüzzam hastalığına yakalandığını görse, Allahü Teâlâ’ya karşı ettiği

cür’etten ve O’na kötü bir iş isnad ettiğinden dolayı Yüce Allah’ın ondan uzak olması

ve amellerinin sevabının bâtıl olmasına işarettir.”

Rüyada cüzzam illetinin bedeninde çoğaldığını görmek, devamı olan çok mal ile tâbir

edilir. Denilmiştir ki, cüzzam, miras malından elbiseye delâlet eder.

Bu hastalık bazı kere de zenginliğe işarettir. Namazda olduğu halde cüzzam illetine

yakalanmış olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerimi unutmaya delâlet eder.

Her şeyin en iyisini Allahü Teâlâ bilir. Ona hamd olsun.

***