RÜYA TABİRLERİ – B HARFİ

B

* BABA: Rüyada baba görmek, muradının incisini elde etmeye delâlet eder. Anne,

baba, dede ve akraba görmek, hayır ile tâbir olunur. Bazı kere de baba görmek,

umulmayan yerden gelecek rızka işarettir.

Rüyada baba tarafından sevildiğini ve okşandığını görmek, bütün bela ve

musibetlerden uzak kalmaya, sevinç ve sürura delâlet eder.

Hasta birinin rüyada babasını görmesi, hastalıktan şifa bulacağının işaretidir.

Rüyada babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını

yükselttiğini görmek, dünya ve din işlerinde babanın yolunu takip etmeye işarettir.

Hayattaki babasını ölmüş görmek, silinmiş acıların yeniden meydan bulacağına;

babayı aileden biriyle kavga eder görmek de, ayrılığa delâlet eder.

* BABAYİĞİT: Rüyada bir babayiğitle karşılaşğını görmek, düşmanlardan biri ile

karşılaşmaya işarettir ve işlerin zorluğuna delâlet eder.

* BACA: Kişinin rüyada baca görmesi, kısmet ve bol rızık ile tâbir olunur. Kendi

evinin bacasından siyah ve koyu bir duman çıktığını görmek, rızkın bolluğuna ve

bereketine delâlet eder. Bacadan hiç duman çıkmadığını görmek, evdeki düzenin

bozukluğunun işaretidir.

Evdeki bacanın yıkılmış, harap olmuş olduğunu görmek, keder ve üzüntüye işarettir.

* BACAK: Bir kimsenin rüyada bacak ve baldır görmesi, mal, maişet, meslek ve

kuvvete delâlet eder. Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrü ve geçimi ile de tâbir

olunur.

Rüyada baldırınının demirden olduğunu görmek, uzun ömre delâlet eder. Bunun

aksine bacaklarının camdan olduğunu görmek, ecelin yakın olduğuna işarettir.

Bir kadının rüyada bacağının açıldığını görmesi, bulunduğu durumdan daha âlâsına

ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşacağının alâmetidir.

Rüyada bacakların çok kıllandığını görmek, borç ve hapislikle tâbir olunur. Rüyada

tek ayak üzerinde yürüdüğünü görmek, elden çıkacak mala işarettir. Rüyada iki

bacağı birbiri içine durulmuş görmek, korku ve belâya delâlet eder.

Rüyada bacaklarının ağaçtan olduğunu görmek, geçim hususunda zayıflık ve

tembelliğe delâlet eder.

* BADANA: Rüyada parlak halde badana, iyi ve aydınlık günlere işarettir. Rüyada

kendi evini badana yaptığını veya yaptırdığını görmek, sıkıntıdan kurtulmağa delâlet

eder. Odasına renkli bir badana yaptırdığını gören kimse, sevineceği bir haber alır.

* BADEM: Bir kimsenin rüyada badem görmesi veya badem şerbeti içmesi, rahatlık

ve geniş rızka delâlet eder. Bazı kere de badem ağacı görmek, cimri ve galip bir

adama işarettir.

Cabirül-Mağribî demiştir ki:

“- Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem eğer kabuklu ise meşakkate, iç ise

kolaylığa ve mala işarettir.”

İbn-i Sîrîn de demiştir ki:

“- Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlet eder. Tatlı badem helâl

mala, acı badem ise haram mala işarettir.

Rüyada badem yediğini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala delâlet

eder.

* BADEMCİK: Bir kimsenin rüyada bademciklerinin rahatsız olduğunu görmesi,

günlük hayatında bazı sıkıntılara işarettir.

* BAGAJ: Rüyada bagaj görmek, israfa ve bereketsiz işlere delâlet eder. Ve bu rüya

sahibi bazı sıkıntıların çengeline düşer.

* BAĞ: Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

“- Rüyada bağ ve asma görmek, zevce ile; üzüm mal ile, kütüklerin kalınlığı sıhhat ile

tâbir olunur.”

Rüyada ceviz ağacı üzerinde bekçi olduğunu görmek, büyük bir şahsiyet olmaya

işarettir.

Rüyasında üzüm bağı aldığını gören kimse, eğer bekâr ise, bu rüya evleneceğine

işarettir. Rüyada bağ dikmek hayırlı ve güzel işlerin işaretidir.

* BAĞIRMAK: Rüyada bağırıp çağırdığını görmek, çok çok konuşmak ile tâbir

olunur. Sokakta yaşlı bir adamın bağırdığını görmek, o senenin bereketli olacağının

işaretidir.

Satılık bir mal için bağıran tellâlı görmek, bir yalan habere delâlet eder.

* BAĞRSAK: Rüyada karnından bağırsak çıktığını görmek, hâne halkından birinin

hasta olacağına delâlet eder. Bazı kere de bağırsak görmek, gizli kalmış olan sırların

meydana çıkacağına işarettir.

Rüyada bağırsak yediğini görmek, yetim malı veya emanet bir malı yemekle tâbir

olunur.

Cabirul-Mağribî demiştir ki:

– Rüyada bağırsaklarının karnından dışarıya çıktığını görmek, altı vech ile tâbir

olunur:

a) Rızık,

b) İş,

c) Haram mal,

d) Yardım isteme,

e) Kötü söz,

f) Çocuk.

Bazı kere de bu rüya günahtan sakınma ve tevbeye işarettir.

* BAĞLAMAK: Rüyada bağlamak ve bir şeyi düğümlediğini görmek, akd-i nikâha,

inci ve gerdanlık gibi takılara işarettir.

Kişinin rüyada düğüm görmesi, dinde sebata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada billur

saraylar içinde bağlanmış olduğunu görmesi, yüce ve şerefli bir kadına delâlet eder.

Rüyada şehir ve köyde bağlı olduğunu görmek, o şehir veya köye yerleşmeye

işarettir.

Rüyada bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günaha, gam ve gussaya

delâlet eder.

Rüyada bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek, iyiye işaret değildir ve

bunun sonunda keder vardır.

* BAHAR: Bahar umumiyetle çiçek mevsimi ve bütün nebatların yeniden boy verme

zamanıdır. Rüyada bahara erdiğini görmek, servet, afiyet, huzur ve sükuna delâlet

eder. Ayak altında ezilen bahar çiçeklerini görmek, hayâl kırıklığına ve talihin döneceğine

işarettir.

Rüyada bahçesindeki ağaçları çiçek açmış görmek, murada ermeye işarettir. Bekâr

birinin bahar çiçekleri topladığını görmesi, yakında evleneceğine delâlet eder. Bir

hastanın bahar çiçeklerinden çelenk yapıp başına taktığını görmesi, hastalıktan şifa

bulacağına işarettir.

* BAHARAT: Rüyada baharat görmek, faydası olanı hayır, olmayanı da zarar ile tâbir

olunur. Rüyada baharat yediğini görmek, hüzün ve kederin habercisidir.

* BAHÇE: Rüyada güzel bir bahçeye girdiğini görmek, kalbinin İslâm sevgisi ile dolu

olduğuna işarettir. Yine bahçe görmek, Kur’ân-ı Kerim’e de delâlet eder. Rüyada

güzel bir bahçeden çıktığını görmek, kötü ve fena yola işarettir. Bahçe çiçeklerinden

alıp yediğini örmek, ilme ve dine hizmet ile tâbir olunur.

* BAHÇIVAN: Rüyada bahçıvan görmek, refaha, sevince ve çok rızka delâlet eder.

Bazı kere de cami, medrese, tekke ve hayır kurumu gibi yerlerin işlerini üstlenmekle

tâbir olunur. Rüyada görülen bağ bahçe bekçisi zengin bir memura delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada çam ağaçlarını beklediğini görmesi, kadınların işleriyle ilgili bir

memuriyet ile tâbir olunur.

* BAHRİYELİ: Rüyada bahriyeli görmek, sefer ile tâbir olunur. Bir gemi üzerinde

sıralar halinde bahriyeli görmek, deniz yolculuğuna ve bu sefer esnasında hiç

beklenmedik kimselerle karşılaşmaya delâlet eder.

* BAHSE GİRMEK: Kişinin rüyada biri ile bahse girdiğini görmesi, hayra alâmet

değildir.

* BAHŞİŞ: Rüyada birine bahşiş verdiğini görmek, gaip bir şeyi bulmaya delâlet eder.

Bahşiş verilen bir kadın ise, bahşişi verenin hasta olacağına işarettir.

* BAHT (Talih): Rüyada bahtını kara görmek, kendi eliyle düşğü hatalara işarettir.

* BAKAN (Vezir): Devletin işlerini yürüten bir bakanı rüyada görmek, işlerde başarıya

ulaşmaya delâlet eder. Bakanla bir sofrada yemek yediğini görmek, devlette olan bir

işin hayırla neticeleneceğine işarettir.

* BAKIR: İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada bakır görmek, düşmanlık, kavga ve boş söz ile tâbir olunur.”

Rüyada evinden bakır paraları alıp sokağa attığını görmek, gam ve kederden halâs

olmaya delâlet eder.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki:

“- Rüyada bakır veya başka madenden para görmek, iflasa, fakr ü zarurete ve

hakarete delâlet eder.”

Rüyada bakır para bulduğunu veya böyle bir paranın kendisine verildiğini görmek,

biriyle kavga etmeye ve aradaki fitneye işarettir. Rüyada bakırdan yapılma eşya

görmek, hizmetçilere delâlet eder.

* BAKIRCI: Rüyada bakır işleriyle uğraşan birini görmek,yalan söze ve yalancı bir

adama işarettir.

* BAKİRE: Rüyada henüz evlenmemiş bakire bir kız görmek, hürmet ve saygı sahibi

olmaya, bekâr biri için de evlenmeye delâlet eder.

* BAKİ: Bir kimsenin rüyada gerek ev ve gerekse adamdan bir şeyin baki olduğunu

görmesi, bulunduğun halin devamına ve uzun ömre işarettir. Yine bu rüya, tesbih ve

tehlile de delâlet eder.

* BAKKAL: Rüyada bakkal görmek, kısmet ve rızka delâlet eder ve herkese iyiliğe ve

adalete işarettir.

Bakkal dükkanının kapalı olduğunu görmek, maişet yüzünden darlık çekmeye delâlet

eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bakkal görmek üç şekilde tâbir olunur:

a) Dünya işlerinde kazanca,

c) Çalışma ve gayrete,

b) Hayır ve menfaate.

* BAKLA: Rüyada görülen bakla taze ise, üzüntü ve kedere, kuru ise, sevinç ve

bolluğa, büyüyüp gelişen mala işarettir. Rüyada saçının baklaya döndüğünü görmek,

malda noksanlık ve fakirlikle tâbir olunur.

Bazı kere de yeşil baklalar rızka, giyeceğe ve temizliğe delâlet eder. Rüyada baklayı

pişmiş veya çiğ olarak yediğini görmek, gam ve gussaya işarettir.

* BAKLA SATICISI: Rüyada bakla satan birini görmek,insanlardan işittiği bir söze

kötü sözle karşılık veren adama delâlet eder.

* BAKLAVA: Bir kimsenin rüyada baklava görmesi, müjde ile tâbir olunur. Çünkü

bakla güzel bir taamdır. Rüyada birine baklava ikram ettiğini görmek, büyük bir işe

işarettir.

* BALGAM: Rüyada balgam çıkardığını gören bir hasta yakın zamanda şifaya

kavuşur. Yine rüyada balgam görmek, artma ve büyümesi olmayan bir mala delâlet

eder.

* BAKRAÇ: Bir kimsenin rüyada dolu veya boş bir bakraç görmesi, iki şekilde tâbir

edilir. Dolu bakraç bereketli ve bol rızka, boş bakraç ise giderin çokluğuna, kazancın

azlığına delâlet eder. Rüyada su ile dolu bir bakraç görmek, bol kısmete ve bol rızka,

temiz yürekliliğe işarettir. Çünkü su temizleyicidir.

* BAL: Rüyada bal görmek, helâl bir mala veya helâl mirasa işarettir. Yine bal

görmek; din ve iman şevkine, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delâlet

eder. Dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tâbir olunur.

Rüyada gökten bal yağğını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi

bir berekete delâlet eder.

Rüyada bal sattığını görmek, uzaktan bir haber işiteceğine; bal satın almak, mükâfat

alacağına delâlet eder.

Rüyada bir petekten bal yediğini görmek, sevdiği insanlara veya onlardan iyi bir

haber alacağına delâlet eder.

* BAL ARISI: Rüyada bal arısı görmek, çalışkan ve hayırlı bir adama delâlet eder.

Çünkü arılar hüner ehli hayvandır. Yine bal arısı berekete, bolluğa ve zenginliğe

işarettir.

Bir kimsenin rüyada arı kovanı görüp ondan bal alması, helâl mala delâlet eder.

Rüyada arıların başına konduğunu görmek, yüksek mertebelere ve mülke nailiyete

işarettir.

Çitfçinin rüyada bal arısı görmesi, hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Ve yine bal arısı görmek; kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi, dost ve yaranına

büyük faydası dokunan bir adama delâlet eder.

Rüyada arının kendisini soktuğunu görmek, zahmetle helâl mal kazanmaya işarettir.

Bal arısını öldürdüğünü görmek ise, malda zarar ile tâbir olunur.

* BALÇIK: Rüyada pişmemiş balçık görmek, evlâd ü iyal için mal toplamaya delâlet

eder. Pişmiş balçık yediğini görmek, gıybet ve işe yaramaz sözlere işarettir.

Cabirul-Mağribî demiştir ki: Rüyada balçık görmek şöyle tâbir olunur:

a) Beyaz ve yeşil balçık, helâl mala,

b) Sarı balçık, hastalığa,

c) Kırmızı balçık, çalgı ve oyuna,

d) Siyah balçık, keder ve hüzüne delâlet eder.

Kirmani der ki: Bir hastanın rüyasında balçık içinde yürüdüğünü görmesi, hastalığın

uzayacağına, gamlı ise, gam ve gussanın artacağına delâlet eder. Rüyada balçık

yoğurduğunu veya ondan kerpiç yaptığını görmek, hayra işaret değildir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

“- Rüyada bina için olan balçık yani harç görmek, takva, din, mal ve nimete delâlet

eder. Elinde bir miktar balçık olup onu yediğini görmek, para kazanmaya işarettir.

Bazılarına göre de, rüyada balçıktan tuğla ve kerpiç yaptığını görmek, akrabanın ve

dostların çokluğuna delâlet eder. Çok balçık içine düşğünü ve ondan kurtulmak

imkânı bulamadığını görmek, ölüm alâmetidir.

* BALDIR: Rüyada baldırın demirden yapılmış olduğunu görmek, uzun ömre;

camdan yapıldığını görmek, ecelin yakın olduğuna; baldırın birbirine dolaşğını

görmek ölüm ve korkuya delâlet eder.

* BALDIZ: Evli bir kimsenin rüyada baldızını görmesi, zevcesi ile arasının

açılacağına işarettir.

* BALİNA: Bir kimsenin rüyada balina görmesi, o sene içinde başının sıkışacağına,

işlerin biraz ters gideceğine delâlet eder. Denizde balıkçıların balina avladığını

görmek, bazı kimselerin yardımı ile işlerin yola gireceğine işarettir.

* BALIK: Rüyada balık görmek, mal ve ganimete delâlet eder. Küçük küçük balıkları

görmek üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. Tuzlu balığın kızartılmış veya

pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya

delâlet eder.

Bir kişinin kendisine semadan kızartılmış balık indiğini görmesi, duasının

makbuliyetine, düşmanlarına karşı zafer bulmaya, kadr ve şanının yüce olmasına

işarettir.

Rüyada büyük balık görmek,, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi olarak tâbir

edilir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı vech ile tâbir olunur:

a) Vezir (bakan),

b) Asker,

d) Bakire kız,

c) Ganimet,

d) Gam,

e) Hizmetçi.

İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir

ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder.”

Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına

işarettir.

İsmail el-Eş‘aş der ki:

– Rüyasında balık sattığını görmek, kendi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate

delâlet eder.”

Bir su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır.

İmam Nablusi demiştir ki:

-Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise

ganimetten elde edilen mala işarettir.”

Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını

görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.

Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı

kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir

nesneye nail olmaya işarettir.

Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet

halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.

Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde

cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.

Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra

alâmettir.

Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir.

Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini

görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine

işarettir. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.

Bir kimsenin rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmesi, devlet, izzet

ve şerefe delâlet eder.

* BALIK AGI: Rüyada balık ağı görmek, helâl kazanç için bir iş tutmaya işarettir.

Deniz veya dereye bir ağ atıp balık tuttuğunu görmek, ele geçecek helâl mala delâlet

eder. Denizde veya derede ağının parça parça olduğunu görmek, işlerin

zorlaşacağına ve meşakkate işarettir.

* BALKON: Bir kimsenin rüyada evin balkonunda oturmuş olduğunu görmesi,

korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada yepyeni bir balkonda oturduğunu

görmek, yükselmeye, zenginliğe ve nimete delâlet eder. Fakirin bu rüyayı görmesi,

zengin olacağına işarettir.

Rüyada balkon görmek, bazı kere de yakınlarla münakaşaya delâlet eder. Balkon

üstüne bir balkon daha yaptığını görmek, ikinci bir evliliğe işarettir.

* BALMUMU: Kişinin rüyada balmumu görmesi, yalan haber ile tâbir olunur. Bal

mumu bazan da hastalık ile tâbir edilir.

Rüyada balmumu erittiğini görmek, hafif bir hastalığın habercisidir.

* BALO: Rüyada bir salonda dans ettiğini görmek, nefs ve heva ile tâbir olunur. Bu

bir sevinç haberi ise de sevinci kısa sürer.

* BALON: Bilirsiniz ki balonun içi hava doludur. Bu sebeple rüyada balon görmek,

boş ümide ve boş hayale delâlet eder. Yine rüyada bir balonu şişirdiğini ve fakat

şişmediğini görmek, ümid ve arzularına kavuşamayacağının işaretidir. Rüyada

balona bindiğini ve onunla yükseldiğini görmek ise, şeref ve itibarın artacağına da

delâlet eder.

Rüyada bir balon uçurduğunu görmek ve ona tutunmak, yaptığı işten kazanç ve hayır

elde edeceğine işarettir.

Rüyada balonun elinde patladığını görmek; iftira ile karşı karşıya kalacağına delâlet

eder.

* BALTA: Rüyada iki yüzlü balta görmek, izzet ve saltanata; tüccar için de iyi

kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı, imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve

iyiye işarettir.

* BALYA: Bir kimsenin rüyada balya görmesi veya taşıdığını müşahede etmesi,

önünde sıkıntılı günlerin olduğuna işarettir.

* BANDO: Devlet büyükleri ve âmirler için rüyada bando görmek hayır alâmetidir.

Çünkü bando gaza ve cihad zamanında orduyu coşturmak için çalınır.

Bir kimsenin rüyada mızıka dinlediğini görmesi, devlet büyükleri tarafından kendisine

erişecek menfaate delâlet eder, izzet ve hayra nail olur.

Rüyada bando ve mızıka çaldığını görmek, Allah yolunda mal harcamaya işarettir.

Kendi evi önünde mızıka çalındığını görmek, büyük bir makama erişmeye delâlet

eder.

* BANKA: Rüyada bankaya para yatırdığını görmek, işlerde başarıya, para çektiğini

görmek de başarısızlığa delâlet eder. Bankada memur olarak çalışğını görmek,

akıbetin karanlık olduğuna delâlet eder. Çünkü banka faiz müessesesidir.

* BARAJ: Bir kimsenin rüyada baraj görmesi, beyhude yere para harcayacağına

işarettir.

* BARDAK: Rüyada pırıl pırıl bir bardağın görülmesi, kişinin sevgilisi ve mahbubu ile

tâbir olunur. Cam bardaktan su içtiğini görmek, dost ve yaranlarından sevgi ve

muhabbete mazhar olmaya delâlet eder. Bazan da bardak görmek, ele geçecek

bolca paraya işarettir.

Bir kimsenin rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye ve ilme

delâlet eder. Yine elinde su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.

Rüyada toprak bardaktan su içtiğini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek

mala delâlet eder. Rüyada bir bardağı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin

yaklaşğına veya fena bir habere delâlet eder.

* BARDAKÇI: Çarşıda bardak satan veya bardak imal eden birini görmek, evlât ve

ilme işarettir.

* BARUT: Kişinin rüyada barut görmesi, dostlardan birinin hastalığına veya bir törene

işarettir.

* BASKIN: Rüyada herhangi bir yere baskın yaptığını görmek, işlerde ani kararlar

vermek ile tâbir olunur. Rüya sahibinin bir baskına uğradığını görmesi, zarar ve

ziyana işarettir.

* BASMA (Bez): Rüyada çiçekli ve desenli bir basma aldığını

Fihrist’eFihrist

görmek, yakınlardan birinin yardımına koşmaya delâlet eder.

* BASAMAK: Bir kimsenin rüyada basamaktan çıktığını veya indiğini görmesi, eğer

iş sahibi ise, iş hayatında çeşitli engellerle karşılaşmaya işarettir. Basamakta

oturduğunu görmek, kısa bir müddet için şansın döndüğüne delâlet eder.

* BASUR: Kişinin rüyada basur illetine tutulduğunu görmesi, hasta haberi alacağına

delâlet eder.

* BASKÜL: Rüyada baskülde bir şey tarttığını görmek, elden çıkacak paraya işarettir.

* BAŞ: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki vech ile tâbir

olunur:

1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü,

2) Baba,

3) Anne,

4) İmam, önder,

5) Yüksek bir memuriyet,

6) Âlim,

7) Mal,

8) Evlât,

9) Erkek hizmetçi,

10) Kadın hizmetçi,

11) Zevce,

12) İnsan için kolay bir geçim.

Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, büyük bir zâtın teveccühüne mazhar

olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanınıÿøªUÿÿn artmasına

işarettir. Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip

gelmeye ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kendi

başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululuğa delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

– Rüyada baş görmek milletin büyüğüne delâlet eder. Elinde bir kesik baş olduğunu

görmek, bir büyük zâtın himayesi ile ele geçecek menfaate ve hayır kapılarına

işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

“- Rüyada başın büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artması, küçüldüğünü görmek

de bunun zıddına işarettir.”

Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak

adamlarla arkadaşlık edeceğine işarettir.

Rüyada kendi başı ile konuştuğunu görmek, hayır ve saadete ve nimete delâlet eder.

Her şeyin bir şerefi olduğu gibi, vücudun da en şerefli âzası baştır. Bu sebeple

rüyada baş görmek: Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere

delâlet eder.

Rüyada elinde birçok kesilmiş başların olduğunu görmek, halkın ona boyun eğip her

hususta itaat etmesine delâlet eder. Yine rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak

yediğini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de

kendisine gelecek mala işarettir.

Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve

meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer ile tâbir

olunur.

Rüyada kendi başını kaybettiğini görmek, başın delâlet ettiği kimseyi kaybetmeye

işarettir.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski

haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir.”

Rüyada süngü, mızrak veya değnek üzerinde baş görmek, şanı yüce bir öndere

delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada başında kemik olduğunu görmesi, saltanat ve kuvvetinin

fazlalığına, başının koç başı gibi olduğunu görmesi, adalet ve insafına; köpek başı

olduğunu görmesi ise, zulmüne delâlet eder.

Rüyada bir sultan veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu görmek, üzüntü ve

kederden halâs olmaya işarettir. Başının kendinden ayrıldığını görmek, sermayenin

elden gideceğine işarettir.

* BAŞINI TAŞA VURMAK: Rüyada başını taşa vurduğunu görmek, hiç kimse

hesabına iyi değildir. Bu rüya, günah ve namazı terk ile de tâbir olunur. Demek ki

böyle bir rüya gören hemen kendine gelmeli ve noksanlarını gidermeye çalışmalıdır.

Başkası tarafından başına taşla vurulduğunu görmek de, hayra alâmet değildir.

* BAŞAK: Rüyada başak görmek uzun ömre ve torun sahibi olmaya delâlet eder.

Rüyada başak topladığını görmek, bir miras peşinde koşmaya işarettir. Buğday veya

arpa başağı görmek ise, hayırlı bir evlât ile tâbir olunur.

* BAŞKAN: Kişinin rüyada kendisini bir daireye veya kuruma başkan olmuş görmesi,

içinde çok yükselme hırsı olduğunun alâmetidir.

* BAŞLIK: Bir kimsenin rüyada başına herhangi bir şey giydiğini görmesi, hayır ile

tâbir edilir. Eğer ehilse rüya sahibi memuriyete girer. Başğı başından çıkardığını

görmek, zarar ve ziyana işarettir.

* BAŞÖRTÜSÜ: Malûmdur ki, başörtüsü hanımların ziynetidir. Rüyada görülen

başörtüsü, hanımın efendisine delâlet eder. Rüyada başörtüsünün genişlediğini

görmek, kocanın halinin genişliğine işarettir. Keza başörtüsünün sıkılığı kocanın

malının çokluğuna, beyazlığı da din ve rütbesine delâlet eder.

Rüyada başına tas giydiğini görmek, nefsin kötü ve çirkin arzularından muhafaza

edileceğine alâmettir.

Başına çelikten tolga giydiğini görmek; kuvvet, izzet, makam ve ikbal ile tâbir olunur.

Kirmani demiştir ki:

“- Rüyada başa giyilen taç, evlada işarettir. Çünkü evlât baba için taç gibi

kıymetlidir.'”

Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gittiğini görmesi, kendisi hakkında hayra

alâmet değildir.

Bir erkek rüyada başına başörtüsü örttüğünü görse, bu hizmetçi ile tâbir olunur.

Başını tül ile örttüğünü görmek, tevazu ve iyi kalbliliğe işarettir.

* BAŞTAKİ SAÇ: Rüyada saçlarının uzadığını görmek, mal ve uzun ömre delâlet

eder. Saçlarını kıvırcık halde görmek, izzet ve yüksekliğe işarettir.

Bir kadının rüyada saçını siyah görmesi, efendisinin doğru, sağlam ve temiz

olacağına işarettir. Saçının döküldüğünü görmek, mal ve eşya kaybı ile tâbir olunur.

* BAŞIN ALTINA KONAN YASTIK: Rüyada yastık görmek, zevce, mal ve sır

saklayan temiz bir kadın ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gam ve kederden halâs

olmağa delâlet eder.

* BATAKLIK: Bir kimsenin rüyada kendisini bataklıkta görmesi, betbahtlık alâmetidir

ve birçok güçlüklerin gelmesi muhtemeldir. Bataklık içinde çırpındığını görmek,

ihtiyarlık demlerinde rahat etmeye işarettir. Çünkü dünya da bir bataktır. Gençlikte

kazanan, ihtiyarlıkta rahat eder.

* BATARYA: Kişinin rüyada batarya görmesi, sevinilecek bir hadise ile

karşılaşacağına delâlet eder.

* BATTANİYE: Bir kimsenin rüyada tertemiz bir battaniye görmesi, zevceye, işlerin

yolunda gedeceğine ve güler yüzle karşılanmaya delâlet eder.

* BAVUL: Malumdur ki, bavul sefere gidenlere lâzım olur. Bu sebeple rüyada bavul

görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Bavulu doldurduğunu görmek ise, sık sık ev

değiştirmeye delâlet eder. Bekâr birinin rüyada bavul aldığını görmesi, yakında

evleneceğine işarettir.

* BAYKUŞ: Rüyada başkuş görmek, zalim ve cebbar bir sultan ile tâbir olunur. Yine

baykuş, kapı kapı dolaşan ve haram mal kazanan hırsıza da işarettir.

Seyyid Süleyman demiştir ki:

“- Her ne şekil ve surette olursa olsun baykuş görmek, tutmak, almak hayır değildir.

Baykuşun sesini duymak fena ve uğursuz bir haber almaya delâlet eder. Baykuşun

geldiğini görmek, ecelin yaklaşğına ve ölümün kapıda olduğuna işarettir.”

Dişi baykuşu görmek, kendisine asla hayır olmayan hain ve hilekâr bir adama delâlet

eder. Yine baykuş görmek, vahşete, mamur yerlerin harab olmasına ve kötü sözlerin

meydan bulmasına işarettir.

* BAYRAK: Bir kimsenin rüyada bayrak görmesi, şan ve şöhrete ve iyi bir hale

delâlet eder. Rüyada beyaz bir bayrak görmek, saliha ve temiz bir kadına işarettir. Ev

üzerinde bayrağın dalgalandığını görmek, o evden birinin öleceğine delâlet eder. Rüyada

kendi hesabına bayrak aldığını görmek, bulunduğu mevkiden azledileceğine

alâmettir.

Bekâr bir adamın kırmızı bayrak görmesi, kötü huylu bir kadınla evleneceğine delâlet

eder.

* BAYRAM: Bayramlar sevinç ve sürür günüdür, bu sebeple bayram görmek, müjde

ile tâbir olunur. Rüyada bayram namazından çıktığını görmek, Allahu Teâlâ’nın

mağfiretine mazhar olmaya delâlet eder. Bayram yerinde çocuklarla eğlendiğini ve bir

şeyler aldığını görmek uzun ömre ve nimete delâlet eder.

* BAYTAR: Bir kimsenin rüyada baytar görmesi, insanların şereflilerine benzeyen,

onlara işlerinde kuvvet kazandıran adama işarettir. Bazı kere de baytar görmek,

hekim, cerrah, ara bulucu ve iğneciye işarettir. Yine baytar, yolculuğa, evliliğe, nikâha

ve yardıma delâlet eder.

* BAZUBEND: Rüyada bazubend görmek, kadınlar için ziynete, erkekler için kuvvete

delâlet eder.

Kirmani demiştir ki:

“- Rüyada altından bazu bileziği görmek, gam ve kederdir. Gümüş ise daha hafif

olur.”

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

– Rüyada bazu bileziği görmek, kardeşi tarafından kuvvettir. Bekâr bir kadının böyle

bir rüya görmesi, evleneceğine delâlet eder.”

Rüyada gümüşten iki bazubend görmek, dost ve kardeşler tarafından terk ile tâbir

olunur.

* BEBEK: Bir kimsenin rüyada küçük bebek görmesi, sevince ve sürura işarettir.

Çünkü çocuklar hanelerin sevinç kaynağıdır. Yine bir bebeği sevip okşadığını

görmek, sevinçli bir habere işarettir.

Rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına

almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa delâlet eder. İşsiz güçsüz birinin rüyada bir

bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine ve sevineceğine delâlet

eder.

* BEDEN: Bir kimsenin rüyada bedeninde kuvvet ve iyilik görmesi; kuvvete,

bedeninin büyük olduğunu görmesi, mala ve şerefe, bedeninin madenden veya

balçıktan olduğunu görmesi de ölüme delâlet eder.

* BEDEVİ (Çöl Arab’ı): Rüyada bedevi görmek, işlerin düze

leceğine ve hacca işarettir.

* BEDDUA: Bir kimsenin rüyada kendisine beddua edildiğini görmesi, pişmanlık ve

nedamete delâlet eder. Kendisinin bir başkası aleyhine dua ettiğini örmek, vehim ve

kedere işarettir.

* BEĞENMEK: Rüyada kendini beğendiğini görmek, ahlâk yönünden eksikliğe

delâlet eder. Çünkü kendini beğenmek kibir ve nefsin hoşlandığı şeydir.

* BEKÇİ: Kişinin rüyada mal bekçisi görmesi, ilim ve Allah’ı zikre, ilim ve zikir ehli ile

bir araya gelmeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, cami ve zaviyelerin

hizmetçisine işarettir. Rüyada kendini bekçi görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

* BEKLEMEK: Nablusi demiştir ki: “Rüyada beklemek, müctehidler için ilme, bazan

da dindeki bozukluğa alâmettir.

Rüyada iyi bir haberi beklediğini görmek, hayra, kötü haber de şerre işarettir.

* BEL: Rüyada elinde bel veya kürek tuttuğunu görmek, acelecilik ile tâbir olunur.

* BEL KEMİĞİ: Rüyada bel kemiği görmek, eğer evli ise, bir erkek evlâdı olacağına;

bekâr ise evleneceğine delâlet eder.

* BELA: Rüyada belâ ve sıkıntı içinde olduğunu görmek, çektiği sıkıntı ve

güçlüklerden sonra ferahlığa ve sevince kavuşmaya işarettir.

* BELİNDEN İKİYE BÖLÜNMEK: Rüyada belinden ikiye bölündüğünü veya bir

başkasının o hale geldiğini görmek, hayır ile tâbir olunmaz. Yine rüyada belinden

ikiye bölünmüş olarak denize atılıp sular üzerinde yüzdüğünü görmek, hükümete

şikâyet olunmaya ve bundan beraat etmeye delâlet eder.

Belinden ikiye bölünüp bir yerde asıldığını görmek ise şöhrete işarettir.

* BERAAT: Bir kimsenin rüyada kendi eline beraat verildiğini görmesi, korktuğu

şeyden emin olmaya ve kurtuluşa delâlet eder. Kendisinin bir başkasına beraat

verdiğini görmek, hayır ve iyilik yapmaya alâmettir.

* BEREKET: Rüyada bol ve bereketli bir mahsul aldığını görmek, hayırlı bir iş ile tâbir

olunur ve o işin sonu iyi netice verir.

* BERBER: Bir kimsenin rüyada berber görmesi, sultan nezdinde insanların işini

yapan bir adama delâlet eder. Berberde traş olduğunu görmek, israf ile tâbir olunur.

* BERE: Rüyada başına bir bere giydiğini görmek, sevinçli ve huzurlu günlerin yakın

olduğuna delâlet eder.

* BESMELE-İ ŞERİF: Rüyada bir Besmeleyi güzel bir hat ile yazılmış görmek, ilme,

hidayete ve besmelenin bereketi ile bol rızka delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazdığını görmek; rızka, ilim ve sanattan

hissedar olmaya; ölü kimsenin bunu yazdığını görmek ise o mevtanın Allah’ın

rahmetinde olduğuna delâlet eder. Bazı kere besmeleyi yazmak, ziraatta kazanç ve

berekettir. Besmele ile yazılan Kur’ân ve Kur’ân’dan başkası da böyledir.”

Rüyada Besmeleyi tekrar tekrar okuduğunu görmek, Allah indinde makbuliyete,

dünya ve ahirette saadete ve selamete delâlet eder.

Bir kimsenin Besmeleyi yazdıktan sonra, o yazdığını imha ettiğini veya kuşlardan

birinin besmeleyi yazıldığı yerden kapıp uçtuğunu görmesi, rızkın bitmesine, ecelin

yakınlığına delâlet eder. Yine Allah’ın kitabı Kur’ân’dan bir âyet veya âyetin bir

parçasını elleri üzerine yazdığını ve yazdığını mahvettiğini görmek de ecele işarettir.

Buna bir misâl verelim: Bir gece rüyasında Hazret-i Hasan (r.a.), alnı üzerinde

Vedduha Sûresi’nin yazılı olduğunu gördü. Bu rüyayı Said bin Müseyyeb hazretlerine

söyledi. Said bin Müseyyeb (r.a.) şöyle tâbir etti:

– Ey Allah’ın Resûlü’nün oğlu, vasiyet ve istiğfar ediniz. Çünkü eceliniz gelmiştir.

Gerçekten bu rüyadan bir gün sonra Hazret-i Hasan zehirlenerek vefat etti. Bu demek

değildir ki, herkesin rüyası anında tecelli eder. Rüyanın sadık olması için günahlardan

uzak durmak ve Hak emrinde olmak lâzım.

Rüyada demir kalemle besmeleyi yazdığını görmek, kuvvete, rızka ve işte sebata

işarettir. Gözü ağrıyan birinin rüyada besmele görmesi, gözündeki hastalığın şifa

bulacağına delâlet eder.

Rüyada besmeleyi kâğıt üzerine yazdığını görmek, güzel ve sevabı çok bir hayır

işleyeceğine; yufka deriye yazdığını görmek, bir miras talebinde bulunmaya; kırmızı,

sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığını görmek, feraha, sevince nail olmaya; yeşil

bir bez üzerine yazdığını görmek, Allah yolunda şehid olarak ölmeye delâlet eder.

Yine besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan maada bir şey üzerine nurla veya

altınla yazmak, müjde ve saadete işarettir.

Rüyada bir yerden üzerinde besmele yazılı levha aldığını görmek, hayatta her an

himaye edilmeye, ferah ve sürura delâlet eder.

* BEŞİK: Rüyada beşik aldığını veya beşik içinde olduğunu görmek, hayır ve

berekete delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada beşik aldığını veya kendisine beşik

verildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.

Bazı kere de beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya delâlet eder. Zira

beşik küçük çocukların çığlık attığı bir yerdir.

Rüyada beşiği kırdığını, sattığını görmek iyi değildir. Beşiğin kendi kendine kırıldığını

görmek, eğer çocuğu varsa, çocuğun ölümüne delâlet eder. Rüyada bir çocuğu

beşiğe yatırıp salladığını görmek, evlât ve zevcesine güzel muamele etmeye işarettir.

Çocuğu beşikten çıkardığını görmek ise, evlât ve iyâline ve akrabalarına karşı hizmet

ve şefkat noksanlığına delâlet eder.

* BEYAZ: Rüyada yanağının bembeyez olduğunu görmek, izzet ve ikram ile tâbir

olunur. Yüzünün eski halinden daha ziyade beyaz olduğunu görmek de hastalık

işaretidir.

Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz bir sahife görmek, yemine delâlet eder. Bekâr

birinin beyaz yatak görmesi, evleneceğine; hasta adamın kar üzerinde yürüdüğünü

görmesi, hastalıktan şifa bulacağına; kar üstünde yattığını görmek de gam ve

gussadan kurtulmaya delâlet eder.

* BEYAZ DARI: Bir kimsenin rüyada beyaz darı görmesi, hayır ve menfaate ve rızka

delâlet eder. Beyaz darı satın almak da böyledir, ancak satmak bunun zıddı.

* BEVİL (İzdar): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

“- Rüyada münasib bir yerde idrar ettiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya

delâlet eder.”

Rüyada kendi üzerine bevl ettiğini görmek, eldeki malı zayi etmekle tâbir olunur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

“- Rüyada meçhul bir yere işediğini görmek, meçhul bir kadın ile evlenmeye delâlet

eder.”

Bir kimsenin zâtına ait bir kab içine bevl ettiğini görmesi, yine kendine dönecek yere

mal harcamaya işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bevl görmek birçok vech üzerine tâbir olunur:

a) Fakir ise zengin olur,

b) Esir ise azad olur,

c) Köle ise esaretten kurtulur,

d) Yolcu ise, selâmetle vatanına varır.

Kirmani demiştir ki: Rüyasında kan işediğini görmek, noksan azalı bir çocuğa delâlet

eder.

Bekâr bir adamın rüyada bir şişeye veya leğene bevl ettiğini görmesi, evlenmeye

işarettir.

Rüyada kendisinin bevl ettiğini, fakat aynı mahalde bir başkasının da bevl eylediğini

ve idrarlarının birbirine karışğını görmek, aralarında damatlık hâsıl olacağına delâlet

eder.

* BEYİN VE İLİK: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada beyninin burnundan akıp yere

şğünü görmek, eldeki malın zayi olacağını delâlet eder. Beyninin rayihası fena

ve kötü koktuğunu görmek, zekâtı verilmeyen mala işarettir.

Rüyada bir ölünün beynini yediğini görmek, ondan gelecek mirasa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada beyin görmek üç vech ile tâbir olunur:

a) Gizli mal,

b) Keskin ve kuvvetli zeka,

c) Makbul olan hayır.

İbn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada kafası yarılıp içindeki beyninin aktığını görmek,

topladığı ve gizlediği malın elden çıkacağına işarettir.

Bazı rüya tabircileri demişlerdir ki: Her ne çeşit beyin olursa olsun, rüyada beyin

görmek mala delâlet eder.

Rüyada herhangi bir insanın kemiğini kırarak içinden iliğini emdiğini görmek, onun

malından zorla yemeye işarettir. Eğer o kişi bilinmiyorsa, insanların malından haksız

olarak almak ile tâbir olunur.

Yine rüyada bir adamın beynini çıkardığını görmek, onun mala ait esrarını ifşaya,

çıkardığı beyni kendi cebine koymak veya yemek, onun malını almağa ve yemeğe

işarettir. Rüyada kendi beyninden bir miktarını veya tamamını birine verdiğini görmek,

eldeki malı infak ve israfa delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Baştaki beyin ve kemikler içindeki ilik gizli mala delâlet eder.

* BEYT-İ MUKADDES: Bir adı da “Mescid-i Aksa” olan o mübarek mescidi görmek

hayır, bereket, ihsan ve kurtuluşa delâlet eder. Yine bir kimsenin kendisini Mescid-i

Aksa’da görmesi, günahlardan arınmaya, hayır ve berekete, ibadet ve Cenâb-ı

Hakk’ın taatına nailiyete işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Mescid-i Aksa’yı görmek dört vech ile tâbir

olunur:

a) Bereket,

b) Mağfiret,

c) Kanaat,

d) Rahat…

Bir adamın rüyada Mescid-i Aksa’da Kur’ân okuduğunu görmesi, saadet üstü

saadet… Namaz kıldığını görmesi, Nebilerle haşrolmaya delâlet eder.

Yine o mübarek beyti görmek, diyanet ve emanete, hacca gitmeye, emin ve

selâmette bulunmağa delâlet eder.

* BEYT (Ev): Rüyada yeni bir ev yaptığını görmek, ilim ve rızka, sevinç ve sürura

delâlet eder.

* BEYTULLAH: Beytullah’ın rüyada görülmesi, günahların af ve mağfiretine, rızık ve

nimetin bereketine, dünya ve ahiret selâmetine delâlet eder. (K) harfinde daha geniş

izah edilecektir.)

* BİAT ETMEK: Bir Müslümanın rüyada Nebiler Nebisine veya sahabilerinden birine

biat ettiğini görmesi, itikat ve imanın sağlamlığına, selamet ve istikametinin

doğruluğuna, dinde kuvvete ve sünnet-i seniyyeye bağlılığa delâlet eder.

* BEZENMEK: Rüyada bir şey ile bezendiğini görmek, fakirlik ve mahrumiyet ile tâbir

olunur. Yine bir kişinin rüyada dünyanın kendisi için bezendiğini ve her arzu ettiği

şeyin hemen oluverdiğini görmesi, meşakkat ve sıkıntıya işarettir.

* BEZELYE: Bir kimsenin rüyada bezelye görmesi, hastalık, sıkıntı ve musibete

işarettir.

* BIÇAK: Bıçak kesici âlet olduğu için, rüyada bıçak görmek, düşmanlığa delâlet

eder. Bazı kere de marifetli bir adama işarettir. Bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve

maharet öğreten birine delâlet eder. Yine bıçak görmek, hizmetçi, yardımcı, dost ve

kendisi için gayret gösteren kimse ile de tâbir olunur.

* BILDIRCIN: Rüyada bıldırcın kuşu görmek, Allahu Teâlâ tarafından zuhur edecek

güzel bir rızık ile tâbir olunur. Denilmiştir ki:

– Rüyada bıldırcın görmek, uzaktan hâsıl olacak mal ve nimete delâlet eder.

Bazı kere de bıldırcın görmek: Üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etmeğe, düşmandan

kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işarettir.

Tâbircilerin kimi de demiştir ki: Bıldırcın kuşu iki yüzlü bir adama delâlet eder. Yine

bıldırcın görmek, eldeki nimete şükretmemenin işaretidir. Rüyada bıldırcın eti yemek,

bekârlar için evlenmeğe, bıldırcın öldürmek de düşman kazanmağa delâlet eder.

* BIYIK: Rüyada görülen bıyık, mal ve servet ile tâbir olunur. Bir adamın rüyada

bıyığının kısalmış olduğunu görmesi, Sünnet-i Seniyye üzere hareket ettiğine

işarettir. Rüyada bıyığın traş olduğunu veya kesilip azaldığını görmek, hayır ile tâbir

olunur. Böyle birinin borcu varsa, borcunu ödeyecek imkâna kavuşur. Rüyada

bıyığının yeniden bittiğini görmek, kuvvet kazanmaya işarettir.

Rüyada küçük bir çocuğun bıyığının büyümüş olduğunu görmek, o çocuğun neşe ve

süruruna ve büyümesine delâlet eder.

Bıyık ve sakalını kesmeyi âdet edinen kimse, rüyada bıyık ve sakalını kestiğini görse;

rahatlığa, tasa ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder.

Hamile bir kadının rüyada kendisini bıyıklı görmesi, bir erkek çocuğu doğuracağına,

hamile olmayan kadının bu rüyayı görmesi ise, hiç çocuğu olmayacağına delâlet

eder.

Bıyık aynı zamanda vakar ve heybet işaretidir.

* BİBER: Biber acı bir nesne olduğundan, rüyada biber görmek, gam ve kedere

işarettir. Rüyada biber yediğini görmek, ağır ve çirkin söz işitmeğe; birine biber

verdiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

* BİBERON: Bir kimsenin rüyada küçük bir bebeğe biberonla süt içirdiğini görmesi,

bir yetimi sevindireceğine; biberona süt doldurduğunu görmesi de, beklenmedik bir

yerden eline geçecek paraya delâlet eder.

* BİLARDO: Rüyada bilardo oynadığını ve oyunu kazandığını görmek, sevdiği birine

kavuşmağa; oyunu kaybetmek, hayâl kırıklığına delâlet eder.

* BILEGI TAŞI: Bir kimsenin rüyada bileği taşı görmesi, doğruluğa ve Hakk’a yol

bulmaya delâlet eder. Bazan da bileği taşı, insanları hidayete erdiren bir âlim ile tâbir

olunur. Yine bileği taşı, kadına da işarettir.

* BİLEK: Rüyada bilek görmek, güç ve kuvvete delâlet eder. Çünkü bilek insanın en

çok ihtiyaç hissettiği organıdır. Rüyada bileğinde bir yara veya çıban görmek, üzüntü

ve kedere işarettir.

* BİLET: Rüyada bilet görmek, sefer ile tâbir olunur. Sükun ve selamete de işarettir.

* BİLEZİK: Bekâr bir kızın rüyada bilezik görmesi, evlenmeye işaret; erkeğin görmesi

de keder ve üzüntüye delâlet.

Rüyada koldaki bileziği kırdığını görmek, hastalığa; bilezik vermek de, birine

yapılacak iyiliğe işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden

gelecek mirasa delâlet eder.

* BİLİNMEMEK: Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bilinmeyen, kaybolan bir

adamın geldiğini görmek, ondan sevinçli bir haber almaya delâlet eder. Yine nerede

olduğu bilinmeyen kimsenin selâmetle döndüğünü görmek, işlerin düzgün ve yolunda

gideceğine işarettir.

* BİLGİN: Yani halim biri ile karşılaşğını ve onunla sohbet ettiğini görmek, bir iş

sebebiyle yardıma muhtaç olmağa delâlet eder.

* BİLİRKİŞİ: Bir kimsenin rüyada kendisini bilirkişi olarak görmesi, insanlar arasında

itibar sahibi olmağa delâlet eder.

* BİLLUR: Rüyada pırıl pırıl bir billur görmek, temiz ve pâk bir zevceye işarettir.

Bekâr bir kimsenin bir billur kâseye sahip olduğunu görmesi, asil ve temiz bir kadınla

evleneceğine delâlet eder. Rüyada delikli billur görmek dul, deliksiz billur görmek de

genç bir kıza işarettir. Bir billuru olduğunu ve fakat bunu kaybettiğini görmek, uzak

sefere çıkmağa veya eşinden ayrılmağa delâlet eder.

* BİLMECE: Rüyada herhangi bir bilmeceyi hallettiğini görmek, mevki ve işleri

yükseltmek yolunda gayrete delildir. Bilmece, bazı kere de ne yapacağını

bilememenin işaretidir.

* BİNA: Bir adamın rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost

olacağına delâlet eder. Yeni yapılmış bir binayı görmek hiç ummadığı yerden gelecek

rızık ve nimet ile tâbir olunur.

Yine bir kimsenin rüyada bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice

yaptığını görmesi; ilim, velayet ve sanata delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Eski bir binanın yeniye döndüğünü görmek, rızkın

artmasına; hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: rüyasında bilmediği bir binaya girip orada birtakım ölüler

görmek, ahiret yurduna işarettir. Oraya girip oturduğunu gören kimsenin eceli

yakındır.

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı yıkıldığını yahut yandığını görmek, kendi

evinde bir musibetin vukuuna; hanesinin büyüdüğünü görmek, çok ve bereketli

nimete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bina görmek sekiz vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Zevç,

c) Zenginlik,

d) Emn-ü eman,

e) Kolay bir geçim,

f) Mal,

g) Yüksek bir memuriyet,

h) Maişet genişliği…

Rüyada evinin belirli bir miktar güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu

dünyadaki halin genişliğine işarettir. Yine rüyada kendini bina yapıyor görmek, ferah

ve sevincinin şumulüne, kuvvetinin fazlalığına delâlet eder.

Rüyada güzel ve yüce bir bina görmek, ülfet ve muhabbete, rızka, neşeye, güzel

elbiselere, bekâr kızla evlenmeye ve ondan doğacak çocuğa delâlet eder. Sağlam ve

güzel bina görmek, bazı kere de uzun ömre ve kuvvete işarettir.

Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisi’nin mübarek ravzasını çamurladığmı görmesi,

kendi malı ile hacca gitmeye işarettir. Kendi evini çamurla sıvadığını ve çamurun yaş

olduğunu görmek, salih bir kişi olmaya delâlet eder. Rüyada çamuru yediğini görmek,

o miktar mal yemeye işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada Allahu Teâlâ’ya yaklaşmak maksadıyla cami veya bir yer yaptırdığını

görmek, eğer rüyayı gören devlet reisi ise Hak ile karin olur. iyilikle insanlara

emreder, kötülükten de kaçındırır. Bu rüyayı âlim görür ise, kitap yazar, insanlar

ilminden veya fetvalarından faydalanır. Zengin ise malının zekâtını verir, bekâr ise

evlenir, eğer evli ise güzel şöhret sahibi bir çocuğu dünyaya gelir. Fakir ise

zenginleşir. Eğer bunlar olmaz ise, o yere hizmet eder ve Allah’ın zikri ile o yeri

mamur eder.”

Rüyada gurbet elde bir bina yaptığını görmek, asla akıl ve hayaline gelmeyen bir

kadınla evlenir. Veya gurbette ikamet eder ve yine gurbette ölür.

Rüyada yaş çamur ile bina yapmak, din ve itikada, kuru çamur ile bina da mal

bakımından sıkıntıya işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendi mülkü olan bir binaya girdiğini görmek, zevceye ve

evlâtlara delâlet eder.

Hanenin geniş ve yeni olması rızkın çokluğuna işarettir. Yine güzel bir bina görmek,

ana babanın sıhhat ve selâmetine alâmettir.

Rüyada evin ortasındaki avluyu görmek, kıza ve kızkardeşe, evin sofası baba ve

anneye delâlet eder. Onları güzel, temiz ve mamur görmek, bunların hayır ve

selametine işarettir. Harap ve pis görmek de tam zıddı…

Rüyada kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek, herkesin gıpta edeceği

derecede servete, kendi için bir ev inşa ettiğini görmek, dünyadan müstefid olmağa

delâlet eder. Hasta birinin bu rüyayı görmesi vefatına işarettir.

Rüyada İmam-ı Azam hazretlerinin evini yıktığını görmek, İslâm âleminde fesat ve

fitne zuhuruna işarettir.

Rüyada adaletle hükmeden bir devlet reisinin köşkünü görmek, İslâm şehirlerinden

bir şehir ile tâbir olunur. O köşkün yıkıldığını görmek, müslümanların şehirlerinden

birinin ziyanına ve felâketine delâlet eder.

Tâ uzaklardan bir evi görmek, uzak gördüğü saadete vâsıl olacağının alâmetidir.

* BİNMEK: Bir kişinin rüyada hayvana bindiğini görmesi, nefsî arzularının peşinde

koşmak ile tâbir olunur. Bütün hayvanlara bindiğini görmek ise, izzet ve saltanata

delâlet eder.

Rüyada güzel bir ata binmek, büyük şeref ve itibara alâmettir. Yine ata binmek,

bindiği at uslu ve itaatli ise, ululuk ve mertebesinin artacağına delâlet eder. Bindiği

atın kuyruğunun iki adet olduğunu görmek, dost ve arkadaşlarının çokluğuna

alâmettir. Nakil vasıtalarına bindiğini görmek, yeni bir işe, bindiği vasıtadan indiğini

görmek de, işinden ayrılmağa delâlet eder.

* BİRA: Dince haram olan birayı içtiğini görmek, iyiliğe alâmet değildir ve yanlış yolda

olmanın işaretidir.

Birahaneye girdiğini görmek, bir hadisenin zuhuruna ve derin bir ızdıraba şevkine

alâmettir.

Bira mayası görmek, sıhhat ve afiyete ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

* BİRİKMEK ÇOĞALMAK: Rüyada saçlarını bir araya getirip biriktirdiğini görmek,

faideli mal ile tâbir olunur. Bir yere cem ettiği saçlarını açtığını görmek, malı

sarfetmeye işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir şeyin birikip çoğalmasını görmek, “Malı pek

çok seversiniz” mealindeki âyet-i kerimenin işaretiyle mal biriktirmeyi arzu etmesine

ve ona haris olmasına delâlet eder.

* BİR ŞEY BULMAK: Bir kimsenin rüyada bir şey bulduğunu görmesi, hiç ummadığı

şeyin eline geçmesine delâlet eder. Rüyada altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler

bulduğunu görmek, dünya nimetleri ile tâbir olunur. Fena şeyleri bulmak ise bunun

zıddı.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yiyecek bir şey bulduğunu görmek, genişliğe

ve maişet bolluğuna delâlet eder. Kumaş ve elbise gibi şeyleri bulmak, ticaretten

kazanılacak mala işarettir.

Kömür bulmak servet ü sâmâna, soğan ve sarmısak kabuğu gibi nesneleri bulmak da

haram mala alâmettir.

* BİSİKLET: Rüyada bisikletle dik bir yokuştan tırmandığını görmek, mâli sıkıntıdan

halâs olmağa delâlet eder.

* BİSKÜVİ: Rüyada bisküvi yediğini görmek, rızkın bereketine ve halin düzgünlüğüne

alâmettir.

* BİT: Kirmanî demiştir ki: Rüyada üzerine bit düşğünü görmek, malından birçok

kimsenin faydalanacağına delâlet eder.

Yine rüyada üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görmek, kazancın ziyade olacağına

işarettir.

* BİTKİ: Bir kimsenin rüyada bitki görmesi, keder ve hüzünden sonra, rahata ve

huzura kavuşmaya delâlet eder. Bitkiler çeşitlerine göre mânâ ifade ederler. İleride

isimleri geldikçe açıklanacaktır.

* BOĞA: Boğa kuvvet ve heybetin timsalidir. Bu sebeple rüyada boğa görmek, iş

hayatında muvaffakiyete alâmettir ve insan için kuvvettir.

* BODRUM: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bodrum görmek gönül sıkıntısı ve

azabı ile tâbir olunur. Kendini kapkara bir bodrumda görmek, işlerin günden güne

bozulduğuna işarettir.

* BOĞAZ: İmam Nablusî demiştir ki: Rüyada nefes borusunu görmek, elçiye, sefire,

ölüm ve hayata alâmettir. Boğazından bir kıl veya bir iplik çıktığını ve onu çektiğini,

fakat tamamen çıkarmak mümkün olmadığını ve kırılmadığını görmek, ömrün

uzunluğuna delâlet eder.

Bazı kere rüyada boğaz görmek, evin suyu veya kuyusuna işarettir. Malumdur ki,

boğaz insanın hayatıdır. Nefesler oradan alınıp verilir. Bu sebeple boğaz görmek

hayır ile tâbir olunur.

* BOĞAZLAMAK: Rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmek, murat ettiği şeyde

işlerin hayırla biteceğine işarettir. Bir adam rüyada, birisini bir başka kişinin kestiğini

görse, kesilenin kesenden hayra nail olacağına delildir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada bir şeyi boğazlamak, ana babaya âsi olmak ve zulümdür. Rüyada

kendisinin boğazlandığını gören kişi Allah’a sığınsın (çünkü bu felâket haberidir).

Üzüntülü ve kederli birinin rüyada boğazlandığını görmesi, gam ve gussadan halâs

olacağının alâmetidir. Rüyada güvercin ve koyun gibi bir hayvanı boğazladığını

görmek, evlenmek ile de tâbir olunur.

Rüyada baba veya annesini boğazladığnı görmek, ebeveyne âsi olmakla yorumlanır.

Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun kemâl çağına erişeceğine

delâlet eder. Yine rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların

rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bir adamın veya bir kavmin boğazlanmış olarak

görülmesi, onların sapık ve bid’at sahibi olduklarının alâmetidir.

Bekâr bir kadının rüyada kendisini devlet reisinin boğazladığını görmesi, bir erkekle

evleneceğine alâmettir.

* BOĞMAK: Rüyada kendisini asarak boğduğunu görmek, üzüntü ve kedere delâlet

eder. Yine rüya sahibinin kendisini asıp boğduğu yerde ikâmet etmesine işarettir.

Rüyada boğulduğunu görmek, kendisine yüklenen emanet ve velayetten dolayı

muzdarip olmaya delâlet eder.

* BOL GEÇİM: Darlık ve sıkıntı içindeki adamın rüyada geçiminin bol olduğunu

görmesi, üzüntü ve kederden halâs olmasına, borcunu ödemesine ve sıkıntısının

gitmesine alâmettir.

* BOHÇA: Rüyada bohça görmek, bir sefer ile tâbir olunur. Yine rüyada kendini

bohça taşır halde görmek, çok sevdiği birinin ziyaretine delâlet eder.

Rüyada bir bohçanın çevresini ibrişim, ipek ve renkli ipliklerle işlediğini görmek,

mutluluk ve zenginliğe delâlet eder.

* BOMBA: Bir kimsenin rüyada bomba patladığını görmesi, kendisine de zarar

erişmemiş olması, gizli sırların meydana çıkacağına delâlet eder.

* BONCUK: Rüyada boncuk görmek, hizmetçi veya mal ile tâbir olunur. Boncuk, aynı

zamanda kadına da işarettir. Bir adam boncuğa rastgeldiğini görse, mal veya

hizmetçiye kavuşacağına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boncuklar görmek şu vech ile tâbir olunur:

a) Ahlâkı kötü bir eş,

b) Kötü huylu hizmetkâr,

c) Ehemmiyetsiz ve bekasız mal,

d) Edep ve terbiye,

e) Evlât ve hizmetçi,

f) Uşak.

Rüyada görülen boncukların çok veya az olması, iyi veya kötü her hâli bunlara nisbet

edilerek tevil edilir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir boncuk bulduğunu veya satın aldığını

görmek, ele geçecek hizmetçiye delâlet eder. Eğer görülen boncuk beyaz ise,

hizmetçi salih ve müttakidir. Yeşil ise dindar biridir. Siyah ise kalbi katı ve fena huylu

bir kadına işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada birtakım boncukları delmekle meşgul olduğunu görmek, âdi bir

kadın ile evlenmeye alâmettir.

Rüyada katır veya eşeklere yüklenmiş boncuklar görmek, haram mala delhalet eder.

* BONCUKÇU: Bir kimsenin rüyada boncukçuyu görmesi, kadınların işleriyle uğraşan

ve onların birtakım işlerini düzenlemeye gayret gösteren adama delâlet eder.

* BORAZAN: Rüyada borazan görmek, güzel bir şöhrete, harbe ve doşmanı

kaçırmaya alâmettir. Bir kimsenin rüyada borazan sesi işitmesi, önemli bir hadiseye

çağrılacağının delilidir. Borazana üflediğini görmek, kendisi için bir hadisenin

vukuudur. Borazan eğer boynuzdan ise, riyaset ve hizmetçiye delâlet eder.

Borazan bazı kere de batıl haberler ile tâbir edilir. Bazan da meydana çıkacak hayra

delâlet eder. Yine borazan, kadının ahlâkına da işarettir.

* BORAZANCI: Rüyada borazancının sesini işitmek, bir hadiseye davet edilmeye

işarettir. Rüyada boruya üflediğini görmek, şiddetli bir hadisenin vukuudur. Rüyada

borazancıyı dövdüğünü görmek, güzel ve hayırlı söz işitmeye delâlet eder.

* BORÇ: Rüyada kendinin borçlu olduğunu görmek, iyiye ve hayıra alâmet değildir.

Bu rüya, zillet ve hakaret ile tâbir edilir. Rüyada borçtan kurtulduğunu, borcunu

ödediğini görmek, iyilik alâmetidir ve hayırlı günlerin habercisidir. Bu rüya, din ve

dünya işlerinden müşkil olan bir şeyin kolayca neticeleneceğine işarettir.

Bazı kere de hak sahibine hakkı ödemek, yolculuktan dönmenin alâmetidir. Yine borç

ödemek, gam ve gussadan halâs olmağa delâlet eder.

* BORA (Fırtına): Rüyada bir fırtınanın, bir boranın koptuğunu görmek iyi değildir.

Rüya sahibinin bir belâya, bir kötülüğe maruz kalacağına veya lüzumsuz yere

gidecek mala işarettir. Böyle bir rüya görenin hemen Rabbine dönmesi, günahlarına

tevbe etmesi gerekir.

* BORU: Rüyada boru görmek, şan ve şöhrete; boru sesi işitmek bir hadiseye

işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boru çaldığını görmek, fena bir habere delâlet

eder. Rüya sahibinin gizli sırrı meydana çıkar, yalan bir söz işitir, musibet ve belâya

uğrar.

* BOSTAN: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek, istiğfara, istiğfar da

bostana delâlet eder. Rüyada bostanını suvardığını görmek, ehline yakınlığa işarettir.

Rüyada yaprakları kurumuş, dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmek,

üzüntü ve kedere alâmettir.

Yine denilmiştir ki: Rüyada bostan görmek kadına delâlet eder. Zira kadın da su ile

sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur. Rüyada görülen bostan kadın ile tâbir

edildiğinde, o bostanın ağacı, kadının ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de bu

şekilde tâbir olunur.

Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder. Çünkü Kur’ân-ı

Kerim’i okuyanlar arasında onun hikmet meyveleri daima deyşirilip toplanmaktadır.

Bostanda nice çeşit meyveler ve çiçekler mevcutsa, Allah’ın kitabı Kur’ân’da da nice

irfan incileri ve hikmet meyveleri mevcuttur. Kur’ân-ı Ke-rim’de olan müjde ve korkular

bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir. İnsanlardan kimi tatlı, kimi ekşi

sever. Kur’ân-ı Kerim de kimine müjde, kimine azab haberleri ile doludur.

Bostan görmek, güzel cennetin nimetlerine de işarettir. Çünkü Araplar bostana

“Cennet” ismi vermişlerdir.

Yine bostan görmek çarşıya, gelin-güveyi odasına, kendisinden istifade edilen mal ve

mülke delâlet eder.

Bostanda görülen ağaç, o gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine alâmettir.

Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi bostanında ve birçok meyveli ağacın

içinde bulunduğunu ve bu ağaçlardan meyve koparıp yediğini görmek, zengin bir

kadınla evlenmeğe ve ondan faydalanmağa delâlet eder.

Rüyada bostanın toprağına tohum attığını görmek, bir çocuğu olacağına; bostanı

bellemek de evliliğe alâmettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bostan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama

delâlet eder. Rüyada bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir

bostanda olduğunu, fakat bir sel gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o

yerdeki devlet adamlarından birinin ölümüne işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek yedi vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Evlât,

c) Geçim,

d) Mal,

e) Zenginlik,

f) Sevinç,

g) Hizmetçi…

Rüyada bostanında güzel kokulu bir şey bulduğunu görmek, güzel huylu bir evlâda;

fena kokulu bir nesne görmek de, âsi ve kötü bir evlâda işarettir. Yine bostan içinde

erik ağacı olduğunu görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlâda alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bostan görmesi, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve

kederden halâs olmağa delâlet eder. Yine bostan görmek, halktan, avam, havas,

cahiller, âlimler, cömertler, cimriler ve herkes için camiye ve pazar yerine delâlet

eder. Yine bostan rüyası, âbidler ve talebeler için, cami tekmilâtından olan medrese

gibi ilim yuvalarına işarettir. Bostan, askerlerin toplanıp biriktiği devlet kışlasına da

delâlet eder.

* BOSTAN DOLABI: Bir kimsenin rüyada bostan dolabı görmesi, para biriktirmeye

delâlet eder. Bostan dolabının susuz olarak döndüğünü görmek, o mevkideki büyük

bir zenginin öleceğine ve mirasının devlete kalacağına delâlet eder. Yine bu rüya,

rüya sahibi için veznedarlık ile tâbir olunur.

* BOŞANMA: Her rüyanın ayrı ayrı tâbirleri vardır. Bu da öyle. Rüyada zevcesini

boşadığını görmek, zenginlik ile tâbir olunur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hanımını boşadığını görmek, şeref ve

itibarın kaybedileceğine delâlet eder. Bu rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise,

malından zayi eder. Bekar olduğu halde karısını boşadığını görmek, ölümün ve ecelin

yaklaşğına işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tâbir olunur:

a) Zenginlik,

b) Ortaklardan ayrılma,

c) İşinden ayrılma,

d) Ticareti terketme,

e) Malın elden gitmesi,

f) Arzu etmediği bir şeyin vuku bulması…

Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadığmı görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret

için çalışmaya delâlet eder.

* BOY: Bir kimsenin rüyada boyunun uzun olduğunu görmesi, kuvvet ve kudret ve

zenginlik ile iftihar etmeye işarettir. Yine boyunun uzun görülmesi, ömür kısalığına,

kısa görülmesi de, uzun bir ömre delâlet eder.

Rüyada herhangi bir adam ile boy ölçüşğünü görmek, imtihana girmeye delâlet

eder. Bu sebeple, boyu karşısındaki adamın boyundan uzun ise imtihanı kazanmanın

alâmetidir.

* BOYA: İnsanın rüyada boya görmesi, gördüğü boyaların rengine göre tâbir olunur.

Rüyada beyaz boya görmek, iyi ve muntazam bir hayata; sarı boya görmek,

hastalığa; siyah boya kedere; mavi boya, arkadaşğa; yeşil boya ihlâs ve

samimiyete; kahverengi boya, verasete delâlet eder.

Mesleği boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullanması, nimete, yardıma,

şmanı zelil ve hakir etmeye, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada saçı sakalı ağarmış olduğu halde, saçını sakalını kına ile boyadığını görmek,

rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine işarettir. Rüyada kadının elini kına

ile boyanmış görmesi, kocasının kendisine ihsanda ve iyilikte bulunacağına delâlet

eder.

Rüyada kına görmek, kadınlar için sevinç, güzel elbise, ferahlık, nimet ve zinettir.

* BOYACI: Kişinin rüyada boyacı görmesi, iftira eden bir adama delâlet eder. Bazı

kere de boyacı görmek, hayırlı iş yapan bir adam ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada beyazı yeşile boyayan boyacıyı görmesi, günah ve kötülükten

tevbe etmeye alâmettir. Yine boyacı görmek, iyi hal sahibi veya âlim, yahut saltanata

mâlik bir kimse tarafından ihtiyacının giderileceğine delâlet eder.

Rüyada evine boyacı getirdiğini görmek, o sene içinde o evden bir ölünün çıkacağına

delâlet eder.

* BOYUNA SARILMAK: Kişinin rüyada bir başkasının boynuna sarıldığını görmesi,

uzun ömre delâlet eder. Yine rüyada bir kimse ile kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve

güzel cevap vermeye işarettir. Bazı kere de kucaklaşmak, dostluğa, yolculuğa, sefere

çıkmış birinin tekrar avdet edeceğine, üzüntü ve kederlerin gitme sine delâlet eder.

* BOYNU VURULMAK: Bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu ve başının

gövdesinden ayrıldığını görmesi, düşünceden, borçtan, dert ve kederden kurtulmağa

işarettir. Bazı kere de boynunun vurulduğunu görmek, erişilecek büyük bir mala ve nimete

delalet eder. Bazan da bir günah işlemekle tâbir olunur. Ve bu rüya, rüya sahibi

için ikazdır. Hemen Hakk’a dönmeli ve tevbe etmelidir.

* BOYNUZ: Rüyada boynuz görmek, kuvvet ve menfaate işarettir. Yine boynuzu

olduğunu görmek, düşman üzerine galip gelmeye ve onu kahretmeye delâlet eder.

Bazı kere de boynuz görmek: Senelere, silaha, şöhret, mal ve evlâda delâlet eder.

* BOYUNBAĞI: Bir kimsenin rüyada ve kendi boynunda güzel bir boyunbağı

görmesi, istikbalin parlaklığına, memleket içinde şöhret bulacağına delâlet eder.

Rüyada yeşil renk boyunbağı taktığını görmek, bütün arzu ve emellerin

gerçekleşeceğine işarettir. Yine rüyada boyunbağı takmak, hiç beklenmedik yerden

sevindirici haberler almaya delâlet eder… Siyah renkli boyunbağı, sıkıntı ve kederin

alâmetidir.

* BOYUN: Boyun emanet mahallidir. Rüyada boynunun kalın olduğunu görmek,

üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirmeğe delâlet eder. Boynunun

ince olduğunu görmek de, zalimliğe işarettir.

Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış olduğunu görmesi, malının zekâtını

vermediğine alâmettir.

Rüyada boynuna cevher, inci, elmas dizilmiş olduğunu görmek, ilme, fazilete ve hakkı

yerine getirmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boynunun uzun olduğunu görmek, dört veçhe

ile tâbir olunur:

a) İşin neticesi,

b) Adalet,

c) Velayet,

d) Ezan.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada boyun ve ense görmek şu şekilde tâbir

olunur:

a) Sadık dost,

b Emin arkadaş,

c) Ücretli hizmetçi.

Rüyada boynunu omuzları arasında gömülmüş gibi kısa görmek, işlerin güzel netice

vermeyeceğine işarettir. Çünkü uzun boyun ve kalın ense kuvvete alâmet olduğu gibi,

kısa boyun da zaafa ve tembelliğe delâlet eder.

Bir kimse rüyada boynunu Peygamberler Peygamberinin mübarek elinde ve

parmakları arasında görse, Nebiler Sultanının o kimseyi, üzerine alacağı kötü bir

şeyden men ettiğine delâlet eder.

Rüyada boynunda Kur’ân-ı Kerim olduğunu görmek, sözünde sadık biri olduğunun

işaretidir.

Rüyada boynu ve ensesi üzerinde eşyadan herhangi bir şey taşıdığını görmek, borç

ile tâbir olunur. Bir şeyin çokluğu, büyüklüğü, ağırlığı borcun çokluğuna,

büyüklüğüne, ağırlığına, aksi de aksine delâlet eder.

Rüyada ensesinde altın ve gümüşten bir maden taşımak, dünyayı taşımaya delâlet

eder.

* BOYUNDURUK: Rüyada boyunduruk görmek, hemen herkes için hayır ve iyilik

alâmetidir. Ve bulunduğu işte sebata delâlet eder.

* BOZKIR: Rüyada geniş bir bozkır görmek, neşe ve sevincin artacağına, kulluk ve

ibadete meyletmeye ve feraha delâlet eder.

* BÖBREK: Bir kimsenin rüyada böbrek görmesi, yardımcı ile tâbir olunur. Rüyada iki

böbreğinden birini zayi ettiğini görmek, o kişinin yardımcısını kaybedeceğine işarettir.

Böbreklerin her ikisini de kaybettiğini görmek, kalbin katılığı ile tâbir olunur.

Yine böbrekleri görmek, iyi arayıcıya, keder ve sıkıntıdan kurtulmağa, korkulu ve

tehlikeli şeylerden emin olmaya delâlet eder. Bir kimsenin böbreğinde taş

şürdüğünü görmesi, çetin bir işin dostlar yardımı ile halledileceğine alâmettir.

* BÖBÜRLENMEK: Rüyada böbürlenmek, yani çalım satmak, kendini büyük

göstermek, küçülmeye delâlet eder.

* BÖCEK: Rüyada herhangi bir böcek görmek, sevindirici haber almaya delâlet eder.

* ĞÜRTLEN: Bir kimsenin rüyada böğürtlen toplayıp yediğini görmesi, nimete ve

evlenmeye delâlet eder.

* ĞRÜLCE (Bir çeşit fasulye): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vakitli

vakitsiz pişmiş veya çiğ ğrülce yediğini görmek iyi değildir. Yeşili ile kurusu aynı

mânâyı ifade eder.

* BÖREK: Rüyada börek görmek veya yemek, muhtelif yerlerden gelecek menfaate

ve hayıra delâlet eder. Yine undan imal olunan bir şey görmek de hayır ve berekete

alâmettir.

Un, insanın en başta gelen gıdasıdır. Çünkü ekmekler ondan yapılır, tatlı çeşitlerinin

çoğu da undan imal olunur. Bu sebeple ekmek, börek ve buna benzer şeyler görmek,

hayır, bereket, ilim ve İslâm’a delâlet eder. Rüyada börek dağıttığını görmek, bir hayır

işine vesile olmaya alâmettir.

* BÖLÜK: Bir kimsenin rüyada bölük halinde giden askerler görmesi, o yer halkı için

huzur ve saadete delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetidir. Kendisinin de o

askerlerden biri olduğunu görmek, aile huzuruna, işlerin düzgünlüğüne ve emniyete

delâlet eder. O bölüğün başında kumandan olduğunu görmek, her yerde sözünün

dinleneceğine ve herkes tarafından kendisine saygı gösterileceğine işarettir.

* BUHAR: Kendisini buharla boğulur bir halde görmek, yakın kimselerden gelecek

zarara ve kötülüğe delâlet eder.

* BUHUR: Rüyada buhur görmek kadri güzel bir zât tarafından gelecek mala, güzel

hayata, zikr-i cemil ve iç temizliğine delâlet eder. Buhur yaktığını görmek, güzel

geçime ve refaha işarettir. İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmenin

alâmetidir.

Rüyada içinde tütsü yakılan kap, sahibini medh ettirecek ve hayırla anılmasına vesile

olacak bir hizmetçiye delâlet eder. Çünkü güzel koku her zaman aranan ve medh

edilen nesnedir.

Hasta bir adamın buhurdan ile tütsülenmesi, ölümün yakın olduğuna işarettir.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada anber ile tütsülendiğini görmek, şerefli bir

kimse tarafından mala nail olmaya; misk, karanfil ve Hindistan cevizi gibi siyah ve hoş

kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince delâlet eder. Yine rüyada tütsülenmek,

hayırlı ticarete, medh-ü sena ile geçinmeye işarettir. Rüyada buhurlanmak

fakir için zenginliğe delâlet eder.

Buhur’un birçok tâbirleri yapılmıştır. Buhur görmek, ilme, dine, sadaka vermeye,

şman ile sulha, işsiz kimse için işe, kendisini insanlara sevdirmeye ve yaltaklık

yapmaya delâlet eder.

Yine buhur, muhabbete ve gönüldeki aşkı dışa vurmaya da işarettir. Rüyada buhur

üstüne okuduğunu görmek, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku,

endişe ve hastalıktan şifaya, sihri yok etmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü ve güzel

sözlü bir adama, mütedeyyin ve âdil devlet reisine, şöhrete, mal ve menfaate delâlet

eder.

Yine rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu ve yumuşak sözlü bir

adama işarettir.

* BUKAĞI: Rüyada ayağını ağaca bağlı görmek, ecelin yaklaşğına, işlerin

intizamına alâmettir. Zindanda ayağın bağlandığını görmek ise, ömrün uzunluğuna

delâlet eder. Çünkü dünya mümin için bir zindan mesabesindedir. Ancak buradan

kurtulduktan sonra esas selâmete erecektir.

* BURAK: Bir kimsenin rüyada Nebiler Sultanının miraca çıktığı mübarek burağını

görmesi, yüksek ve ulvî mertebe ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gurbetteki için

vatanına dönmeye veya şehid olarak vefat etmeye işarettir.

* BUDAK: Bir kişinin rüyada budak görmesi, işlerinin pürüzlü ve kıvrım kıvrım

olduğunun işaretidir. Rüyada ağacın budağını yonttuğunu görmek, pürüzlü işlerin

selâmetine delâlet eder.

* BURGU: Marangoz âleti olan burgu ile iş yaptığını görmek veya bir yeri deldiğini

şahede etmek, küçük bir amaliyat ile tâbir olunur.

* BULANIK SU: Rüyada bulanık su görmek, pek hayıra alâmet değildir ve büyük

birinden zarar erişeceğinin işaretidir.

* BULAŞIK YIKAMAK: Bir kimsenin rüyada bulaşık yıkadığını görmesi, keder ve

üzüntüden kurtulmaya ve refaha alâmettir.

* BUĞDAY: Rüyada buğday görmek, zorluk ve meşakkatle kazanılan şerefli bir mala

delâlet eder. Rüyada buğday satın almak, nimete, servete, berekete erişmeye

işarettir. Rüyada buğday ektiğini görmek, Allah rızasına erdirecek bir işe alâmettir.

Yine buğday ekmek, cihad ile de tâbir olunur.

Rüyada buğday ektiğini ve fakat arpa bittiğini görmek, insanın zahirinin batınından

daha hayırlı olduğuna işarettir. Buğday ekip kan bittiğini görmek, faiz yemeye delâlet

eder.

Kişinin rüyada yaş buğday ektiğini görmesi, ibadet cihetiyle iyiliğe ve ihlâsa işarettir.

Yeşil başaklar görmek, ucuzluk ve bolluk ile tâbir edilir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada buğday yemek üç şekilde tâbir olunur:

a) Memurluktan azledilmek,

b) Memurun aleyhine bir iş,

c) Gurbet.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada buğday satın aldığını görmek, evlat ve iyâlin

çokluğuna ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada yatak üzerinde buğday görmek, hanımın hamileliğine işarettir.

Ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde, rüyada dökülen başakları topladığını görmek,

ziraat sahibinden devamlı hayra ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Yine rüyada kuru veya pişmiş buğday yediğini görmek, hiç de hoşa gitmeyecek bir

şeyle karşılaşmaya işarettir.

Rüyada karnı, derisi veya ağzının tamamı kuru buğdayla dolu olduğunu görmek,

ömrün bittiğine; tamamen dolmamış ise kalan boşluk kadar ömrün kaldığına delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada ve bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görmesi, o mevkide ölüm,

harp ve fitnelerin zuhuruna işarettir.

* BUĞDAY SATICISI: Bir kişinin rüyada buğday satıcısını görmesi, zühd ve takvaya

işarettir. O rüyayı gören zât, Allahu Teâlâ’nın kendisine verdiği nimete

şükredenlerdendir.

Şehrin valisi rüyada buğday sattığını gördükte, işinden azledilmeye ve kardeşler

arasında fitneye delâlet eder.

Rüyada, buğday satan adamdan buğday aldığını görmek, devlet kapısından bir iş

talebinde bulunmağa alâmettir.

Rüyada para görmeksizin buğday sattığını görmek, dünyada zühd ve takvayı tercih

etmek ile tâbir olunur. Rüyada buğdaya mâlik olduğunu, fakat ihtiyacı olmadığından

ona hiç el sürmediğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.

Yine buğdaycıyı görmek, çetin işlerden kolaylığa, doğrulukla kazanmaya, rızka ve

güzel amele alâmettir.

* BUĞDAY UNU: İnsanın rüyada buğday unu görmesi, rızka ve nimete delâlet eder.

Pirinç unu da nimet ile tâbir olunur. Rüyada simit görmek, bekâr kadın için dengi bir

kocaya işarettir. Bazı kere de buğday unu görmek: Şerefli ilme, sefere, mala, ticarete,

silâha, kaleye, din ve hidayete ve hastalıklardan şifa bulmaya delâlet eder.

Yine rüyada buğday unu görmek, toplu mal ve aile ile tâbir olunur. Çünkü buğday

yiyeceklerin en şereflisidir. Buğday ununu hamur ettiğini görmek, akrabalara

kavuşturacak bir yolculuğa işarettir. Arpa ununu hamur ettiğini görmek, tam ve

sağlam bir mümin olmanın alâmetidir. Ve o düşmanları üzerine galip gelir.

* BUĞZ ETMEK: Bir adamın rüyada, bir başka adama buğz ettiğini veya bir insanın

kendisine buğz ettiğini görmesi, hiç de hayıra alâmet değildir ve böyle bir rüya, bütün

insanlar için çirkin ve yaramazlıkla tâbir olunur. Zira buğz, düşmanlığa sebeptir.

İnsan, insana düşman değildir, kardeş olmalıdır. Hem insanlar birbirlerine muhtaçtır.

Bazı kere de bu rüya, itaat ile emir ve günahtan dönmeye delâlet eder.

* BULUT: Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile

tâbir olunur. Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah’ın

rahmetine sebeptir. Bulut ağlamayınca çemen gülmez.

Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet

ve irfana delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

– Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve

hukemâ ile sohbete delâlet eder. Havada bir bulut tutup yere getirdiğini görmek, ilim

ve hikmet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve

berekete ve nimete ereceğine alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki:

– Rüyada bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ’nın nimetinin

o kişiyi kaplayacağına delâlet eder. Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını

görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişeceğine işarettir.

Rüyada bulutun üstüne bindiğini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Veya arzu ve isteği varsa seyahat eder, yahut hacca gider. Gönlünde bu arzular

yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.

Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.

Bazı tâbirciler demişlerdir ki:

– Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve

hakim bir kimseye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Hikmet,

b) Riyaset,

c) Mülk,

d) Rahmet,

e) İffet,

f) Azab,

g) Baht,

h) Bela ve fitne…

İsmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir: Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve

zarurete işarettir. Yağmur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını

eline aldığını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal ettiğini görmesi, adi, beşaret, keder ve

gamdan kurtuluşa işarettir. Gökyüzünden bulutun yere düşğünü görmek, şidetli

yağmur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır.

Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet

eder.

Kirmanı (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim

ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder. Bulutlar önünde olup onları toplamaya

kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden istifade

edememeye işarettir.

Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir.

Çocuğunun buluttan olduğunu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu

olacağına delâlet eder. Yine rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, hikmetle,

hayretle çalışmaya delâlet eder.

Yine tâbircilerce denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet

ve mala işarettir. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırır görmek, o şehrin halkının

rızkının genişliğine işarettir.

Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir

hastalık veya fitnenin isabet edeceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir

olunur.

Bazı kere de bulut görmek, soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder.

Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden göğe

doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı

görmesi, memleketine döneceğine işarettir.

Rüyada bir bulutun kendisini karşıladığını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her

türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir. Kötü huylu ve fitneci

bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.

Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve

güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah’ın “Görmedin mi şu hakikati ki Allah

bulutları (dilediği) yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor.” (Âl-i

İmran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli

sultan veya âlime delâlet eder.

* BURUN KANI: Bir kimsenin rüyada burun kanı görmesi, çok akıcı ve ince ise, rüya

sahibine isabet edecek haram mala, eğer kan katı ise, düşük yapılan erkek çocuğa

alâmettir. Rüyada burun görmek ise mal, evlât, baba, kardeş gibi iftihar edilecek

şeylere delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

– Bir adamın rüyada burun görmesi, makam, murat ve ömür ile tâbir olunur.

İbn-i Sîrîn hazretleri de şöyle derler: Rüyada burnundan bir şey aktığını görmek, kadri

yüce bir zattan gelecek hayır ve menfaate delâlet eder.

Yine insanın rüyada güzel kokular kokladığını görmesi, mevki ve itibarının yüksek

olacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada burnunun kanadığını görmesi, günahlardan

temizleneceğine alâmettir. Rüyada burnunun kanının yol üzerine damladığını

görmek, malın zekâtını vermeye ve fukaraya tasaddukta bulunmaya delâlet eder.

Rüyada burnundan bir veya iki damla kan aktığını görmek, yine menfaat ile tâbir

olunur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşş görmek, kötü mal ve günaha

işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada burnunun kanadığını görmek, hazine ve büyük mala delâlet

eder.

* BURUN: Rüyada kendi burnunun güzel bir halde olduğunu görmek, yine insanın

kendi haline delâlet eder. Demek ki o kişinin hâli güzeldir.

Rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görmek, ahmaklık

ve halk arasında kötülenmeye delâlet eder. Yine rüyada burnunun ucunun kesilmiş

olduğunu görmek, ölüme veya insanlar arasında rezil edecek bir harekette bulunmağa

delâlet eder. Hamile kadının aynı rüyayı görmesi, kendisinin veya doğacak

çocuğun ölümü ile tâbir edilir.

Rüyada iki tane burnu olduğunu görmek doğacak iki çocuğa delâlet eder. Veya bu

rüya iki kişinin şahitliklerini temize çıkarmaya işarettir. Hasta bir adamın rüyada

burnunun kesildiğini görmesi, ölümün geldiğine işarettir. Eğer bir başkası bu rüyayı

görürse halinde büyük değişiklikler olacak demektir.

Rüyada burnunun olmadığını görmek, merhamet ve şefkat eksikliğine delâlet eder.

Rüyada güzel bir şey kokladığmı görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Burun

görmek, bazı kere de ana ve babaya alâmettir.

Rüyada burnunda bir delik olup onunla aşağıya çekildiğini görmek, insanın

tevazuuna işarettir. Burnundan konuştuğunu görmek, nimet ve devletin elden

gideceğine işarettir. Rüyada burnundan bir kuş veya bir hayvan çıktığını görmek,

mâlik olduğu hayvanın doğuracağına delâlet eder. Eğer hayvanı yoksa, elinden

gitmiş bir malın tekrar eline geçeceğine işarettir.

* BUZDOLABI: Bir kimsenin rüyada buzdolabı görmesi, çok hizmetkâr ve menfaatlı

bir hanıma işarettir. Buzdolabından su içtiğini görmek, o kadın tarafından gelecek

mala delâlet eder.

* BUZAĞI: Bir kimsenin rüyada kendi hayvanlarından doğmuş bir buzağıyı görmesi,

erkek çocuk ile tâbir olunur. Pişirilmiş buzağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.

Bir kadının altından yapılma bir buzağı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve

saadete delâlet eder.

* BÜKMEK: Bir adamın rüyada sarığı veya ipi büktüğünü görmesi, sefer ile tâbir

olunur. Çünkü yollar da kıvrım kıvrım gider. Büktüğü ipin ince olması, gideceği yerin

bolluk ve ucuzluk içinde bulunduğuna delâlet eder.

Bazı kere de rüyada ip ve urgan bükmek, işi sağlam yapmaya veya şirket kurmaya,

yahut nikâha delâlet eder.

* BÜKÜCÜ: Bir adamın rüyada iplik bükücüsünü görmesi, ilim, hikmet ve görüş

sahibi bir müftüye, hikmetleriyle işleri tam yapan kimseye delâlet eder.

* BÜLBÜL: Rüyada bülbül görmek, mal ve mülk sahibi zengin birine veya neşeli

zengin bir kadına işarettir. Bazı kere de bülbül görmek, Kur’ân-ı Kerim okuyan bir

çocuk ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada bülbül görmesi, çok iyi konuşan, güzel sesli, güzel sözlü bir

evlâda veya böyle nimete sahip bir arkadaşa delâlet eder. Evinde bir bülbül olduğunu

görmek, bu vasıfları haiz bir arkadaşa mâlik olmanın delilidir. Yine rüyada bir bülbül

aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, hayırlı bir evlâda ve vefalı dosta

delâlet eder.

Rüyada bülbül eti yemek miras ile tâbir olunur. Evinde bir bülbül öldüğünü veya

uçtuğunu görmek, sadık bir dosttan ayrılmağa veya evlâdın ayrılığına delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bülbül görmek, zengin kimseye, zengin kadına

ve Kur’ân-ı Kerim’i hıfzeden bir evlâda delâlet eder.

* BÜRD (Hırka): Bir kimsenin rüyada hırka görmesi, dünya ve ahiret hayırlarının

cümlesine delâlet eder. Rüyada çizgili ve çubuklu kumaştan yapılmış elbise görmek,

dünyaca hayırlı, yünden imal edilmiş elbise de dince hayırlıdır. İbrişimden yapılmış

hırka haram mal ile tâbir edilir. Pamuktan imal edilmiş hırka da hem din ve hem

dünyaca muteber olan mala delâlet eder.

* BÜFE: Bir kimsenin rüyada büfe görmesi, bolluk ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü

büfede yiyip içecek şeyler vardır. Yine bir büfede satış yaptığını görmek, maişetinin

ve rızkının bolluğuna işarettir. Memur bir adamın büfe görmesi, maaşının artacağına

alâmettir.

* BÜRO: Herhangi bir insanın rüyada büro görmesi, dünya ve din işlerinde hayra

delâlet eder. Yine bir büroda oturup işleri idare ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul ve

makbuliyetine delâlet eder.

* BÜRHAN (Delil): Rüyada burhan, yani delil görmek, dava ve düşmanlığa delâlet

eder. Rüyada her şeye delîl getirdiğini görmek, bir insanla muhakeme olmaya

işarettir. Rüyada bir şeye delil getirmeğe çalışğı halde buna muvaffak olamadığını

görmek, davayı kaybetmenin alâmetidir.

* BÜYÜ: Rüyada büyü yapan bir kimse görmek, birtakım yanlış işler yüzünden başa

gelecek maddî ve manevî zararlara delâlet eder. Yine büyücü görmek, çok hilekâr ve

kötü bir adamdan gelecek zarar ile tâbir olunur. Çünkü büyü, dinen yasak olan bir

şeydir.

* BÜYÜK ADAM: Bir kimsenin rüyada tanınmış ve büyük bir adam görmesi, işlerinde

başarılı olacağının alâmetidir.

* BÜYÜK TERAZİ: Rüyada büyük terazi görmek, huyu ve yaratılışı birbirini tutmayan

bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* BÜYÜK ÇANAK: Kişinin rüyada büyük bir çanak görmesi, şişman ve temiz bir

hizmetçi ile tâbir olunur. Görülen çanak eğer camdan ise, kendisiyle öğünülen

arkadaşa delâlet eder.

* BÜYÜK ÇADIR: Rüyada büyük bir çadır görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.

Çünkü çadırlar padişahların otağıdır. Bazı kere de büyük bir çadırı olduğunu görmek,

şehidlerin kabrini ziyarete işarettir.

Rüyada büyük bir çadıra mâlik olduğunu gören kimse, şükründen âciz kalacağı bir

nimete kavuşur. Yine rüyada yeşil ve beyaz renk çadırlar görmek, iyiliğe, şehitliğe,

ibadete ve büyük nimetlere delâlet eder.

* BÜYÜK KAPI: Bir kimsenin rüyada ev veya mescidin büyük kapısını görmesi;

bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, kadri yüce ve nesli çok olan güzel bir

kadına delâlet eder.

* BÜYÜK KERTENKELE: Rüyada büyük kertenkele görmek, insanların arasını ifsat

eden, söz götürüp getiren âsi bir kimseye delâlet eder. Bazan da bu hayvanı görmek,

yer değiştiren bir düşman ile tâbir olunur. Bu kısmı şöyle noktalayalım:

Eğer sende bir meyil yok ise Hak’tan yana,

Cennetleri görsen de bel bağlama rüyana!..

***